DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Turan Ateş
Turan Ateş
Giriş Tarihi : 02-05-2024 13:17

OLMASI GEREKEN ANAYASAL SİSTEM ve YÜKSEK YARGIDAKİ; SIKINTILI SEÇİMLER....

Kısa bir süre önce; ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURULU, BAŞKANINI sıkıntılı da olsa seçti YÜKSEK MAHKEME Olan; YARGITAY'a gelince TURLAR Devam ediyor. Yüksek Mahkeme Başkanını henüz seçemedi...

Ben Mesleğin içinde iken; ANAYASA Mahkemesinin BAŞKANI Kim olacaktır? Sorusuna cevap aramazdık...KIDEM, TECRÜBE ve bazı etkenler öne çıkar ve SEÇİM SONUCUJU Tahmin ederdik...Hiç de yanılmazdım...

Genel olarak; Başkandan sonra; Başkan alternatifi BAŞKAN YARDIMCISIYDI... Ve Bir gün içinde ilk iki veya üçüncü turda Başkan Seçimi belli olurdu.

xxxxxx

Bu günlerde İKİ AYA Yakın bir süredir YARGITAY BAŞKANINI SEÇEMEDİ. SEÇİM Turları devam ediyor...

Yargıtay Seçimlerinde; Daire Başkanlıklarına hangi Üyenin seçileceğini tahmin ederdik

Yargıtay Başkanlığına; Hangi Daire Başkanın veya Başkan Vekilinin seçileceğini veya seçilebileceğini tahmin ederdik...

xxxxxxxxx

Anayasa Mahkemesinin önünde önemli bir Anayasa Değişikliği-nin İPTALİ DAVASI Var...

Anayasanı ilk 3 Maddesinde Yapılan DEĞİŞİKLİK....

Mesai bitimi sonrası Lojmanda evime girmek üzereyim. Emekli ve Hukuk-Siyasetle ilgilenen Öğretmen bir Arkadaşım aradı...

"OGLUM , İstanbul'da oturuyorsun ama Yargıyı da yönetiyor-sun..."

"Hayrola..." dedim...

Anayasa Mahkemesi; Anayasa değişikliğini 9 EVET OYU ile, İKİ HAYIR Oyu ile İPTAL Etti...

Normal olduğunu da söyledim. Ben HAYIR YOUNUN Başkan ....... BEY ile ismini şu anda anımsayamadığım, bir ÜYENİN RET Oyu vereceğini de söylemiştim...

Yüksek Yargıya SEÇİLEBİLECEK ÜYELERİ de tahmin ederdik.

Ama; SON YİRMİ YILLIK Sürede bu tahminler ters tepti...

Liyakat, Deneyim, Başarı ve beceri bir tarafa bırakıldı ve ARAP KÜLTÜRÜ -İMAMHATİP Kökenliler, öne çıktı...

VE; Yargı da sıkıntılar başladı...Birbirini tanımamaya, ve restleşmeye gidildi...

xxxxxxxxxxxxx

a) "HUKUK DEVLETİ; POLİS DEVETİNİN Karşıtıdır." Hukuk Devleti yurttaşların Hukuk güvenliğini sağlayan devlettir.

-Hukuk Devletinde; TEMEL HAKLAR güvence altına alınır. Temel Hakların , kolayca değişimi olmayan Anayasa metinlerinde yer alır.

Hukuk Devletinde başvurulan HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER ve GÖREVLER Anayasal güvence altında olur. DEVLET İçinde GÜÇLER; TEK Elden toplanamaz. Bu Güçler, birbirini denetler...

b)Yasalarda ANAYASAYA UYGUNLUĞUN Sağlanması gerekir. Bunu Sağlayacak olanda; ANAYASA Mahkemesidir. Anayasaya; "Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz..." ilkesini koymak yeterli değildir. Anayasa Mahkemesinin varlığı ve görevi de bu olsa gerek...

c) Yönetimde Hukuka Bağlılığının Sağlanması gerekir. HUKUK DEVLETİ İlkesinin gerçekleşmesi, yalnız Yasaların Anayasaya uygun olmasıyla da tamamlanmaz. Anayasaya uygun kuralları uygulayacak ve Devletin işlerini yürütecek Yönetim sisteminin de kurulması da gerekir.

Yürütme görevi, Yasalar çerçevesinde yerine getirilir.

Danıştay gibi Yargı Kuruluşu, Hukuka uygunluğu ilkesinin ger-çekleşmesinden etkili bir organdır.

d)Yargı Kuruluşlarının Bağımsızlığını ve Güvenirliğini SAĞLAYA-CAK KOŞULLARIN YERLEŞİMİ GEREKİR.

Burada en önemli ilkede; DOĞAL YARGIÇ ilkesidir. Hakimin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı gerekir.

d)HUKUK Devletinde Hakimlere Düşen Önemli Görev; "Hukuk Devleti " İlkesine kişilerin güvenmesi için öncelikle uygulamasının güven vermesi gerekir. Mevcut Hukuk Kurallarının HUKUK Devleti ilkesi ile örtüşmesi gerekir.

Hukuk Devleti ilkesine bağlı kalarak uygulama yapan HAKİMLERİN özellikle de büyük bir sorumluluk duygusu içinde olmaları gerekir. Kuralları görüntü için uygulamak yerine , bunların gerisindeki SINIF Üstünlüğü ve Egemenliği ilkesini de iyi görüp değerlendirmesi gerekir. Bu etkilerden arınmış bir ADALET duygusu ile YARGIYA Varmak gerekir.

1961 Anayasası; Yargıya ve Mensuplarına büyük ölçüde yüceltme getirerek; Onların sorumluluk duygusunu da artırmıştır.

e)1961 Anayasasının getirdiği Anayasada; YARGI SİSTEMİ; "TABİİ HAKİM..." veya " DOĞAL HAKİM.." kavramları " Suçun İŞLENMESİN-DEN Önce belirlenen HAKİM..." Suçun İşlenmiş olmasından sonra BELİRLENEN Hakim...Kavramları oldukça da farklıdır.

Suç İşlendikten sonra belirlenen Hakim; Sıkıyönetim sisteminde uygulandı. Bir kişiyi Doğal Yargı yolundan başka bir yolda yargılama sonucunu doğuran olağanüstü bir Mahkeme kurmak anlamını taşımaktadır. İşte SIKIYÖNETİM Askeri Mahkemeleri bu konumdaydı.

Biz DOĞAL YARĞI yerine KANUNİ YARĞI ilkesini benimsedik. Yarğı bu nedenlerle, kendisine güveni azalttı.

xxxxxxxxx

1961 Anayasasının Getirdiği DEVLET SİSTEMİ;

" GÜÇLÜ BİR YARGI MDENETİMİ ile SINIRLANDIRILMIŞ KLASİK PARLAMENTER SİSTEM..."

-YASAMA YETKİSİNİ KULLANAN ve HALKIN BELİRLİ BİR SÜRE İÇİN SEÇTİĞİ bir PARLAMENTO...Yani T.B.M.M.

-PARLAMENTO İÇİNDEKİ ÇOĞUNLUKÇA KURULAN ve bu ÇOĞUNLUĞA DAYANARAK ÇALIŞAN BİR HÜKÜMET...Yani BAKANLAR KURULU...

- TBMM. ce SEÇİLEN ve SEMBOLİK YETKİLERE SAHİP SORUM-SUZ BİR CUMHURBAŞKANI...

-OLAĞAN YARGI İŞLERİ YANINDA, TBMM.nin ve BAKANLAR KURULUNUN ve İDARENİN ( YÜRÜTMRNİN ) KARARLARINI DENETLEYEN YARGI ORGANLARI.... ANAYASA MAHKEMESİ- DANIŞTAY- YARGITAY ve SAYIŞTAY....

YASAMAYI ; ANAYASA MAHKEMESİ....BAKANLAR KURULU ve İDAREYİ ; DANIŞTAY ve SAYIŞTAY gibi Yargı Organlarınca DENET-LENEN BİR SİSTEM İSTİYORUZ....

YANİ; GÜÇLER AYRILIĞI.....Bu günlerde TBMM Başkanı ve AKP. Sözcülerinin ağızlarında çıkan sözcükler....

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ..." çağrıları....

Amaç; Sınırlı sayı ve süreli olan CUMHURBAŞKANLIĞI Seçimle-rindeki İKİ DÖNEMLİK Sürenin Sınırsız olması beklentisi...

Yani BAŞKANLIK SİSTEMİNİ daha da güçlendirmektir.

1961 Anayasasının getirdiği bir dönem ve 7 yıl olan Sürenin SONSUZ olması.....Kişi isterse her dönem Cumhurbaşkanlığına ADAY Olabilme arzuları...

12 Mart 1982 Anayasasının getirdiği-KENAN EVREN için- YARI Başkanlık benzeri sistemin daha da geliştirilerek; BAAŞKANLIK Sis-temine dönüştürülmesi.....Dengelerin verdiği sıkıntıları artıran Cumhurbaşkanın aynı zamanda Siyasi Parti Genel Başkanı olması, DEMOKRASİYİ Sıkıntılara sürüklemiştir.

xxxxxxxxxxxx

En küçük Toplumlardan en büyük Toplumlarına ve en ilkeliden en gelişmişine , en geçicisinden en kalıcısına dek; tüm Sosyal Top-luluklarında ; " YÖNETENLER....."ve " YÖNETİNLER..." arasında temel bir ayrım doğmaktadır. Tüm TÜZEL KİŞİLİKLERDE; veya Sosyal Topluluk olan Devletlerinde; "DAİMA EMİR VERENLER ile BU EMRE UYANLAR vardır. Emir ve Talimatlar farklı olabilir. Küçük bir grup daima yönetimi elinde tutmuştur.

"Halkın, HALK tarafından YÖNETİLDİĞİNİ söylemek; HİÇ BİR ŞEY SÖYLEMEMEKTİR..."

Her Kurulun içinde daima bir HİZİP, etkin bir AZINLIK oluşmuş ve TOPLUMU peşinden sürüklemiştir. Bu GRUP ise YÖNETİLENLER-DEN AYRILAN " YÖNETİCİ " Sınıfıdır.

GERÇEK BİR DEMOKRASİ ASLA VAR OLMAMIŞTIR. BUNDAN SONRADA VAR OLMASINI DA BEN DÜŞÜNEMİYORUM... ÇOĞUN-LUĞUN YÖNETMESİ ve YÖNETİLMESİ DEÖOKRASİNİN KURALLARI İLE DE TEZATLIDIR.

xxxxx

SİYASAL DEMOKRASİ ve SOSYAL DEMOKRASİ;

Siyasal Demokrasi; yukarıda açıklamaya çalıştığım rejimi karşılar ve Yönetimlerin özgür ,dürüst SEÇİMLERLE İşbaşına gelmeleri temeline dayanır. Gerekli olan bu koşulu aynı zamanda yeterli ama, gerçekleşmesi için gereken tüm zorunlulukların titiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekir.

Önce, Yönetilenlerin yaptığı SEÇMENİN Gerçek bir SEÇMEN olması için gerekeli olan KAMU ÖZGÜRLÜKLERİNİN var olmasını gerekli kılar. Her SEÇMENİN, Demokrasinin zorunlu gördüğü her türlü özgürlerinin kendisine tanınması yanında, uygulayabilmesi de gerekir. Basın, dernek kurma, toplantı yapma gibi...Siyasi ve Polis baskısından uzak bir davranışı gerekir, yönetenlerin...

Yönetenlerin seçimlerde ve Halkoylamasında, mümkün olduğu kadar rakiplerini eşit olanak tanımaları gerekir.

SOSYAL Demokrasi, çok farklı bir temele dayanır. Özgürlüğü eğemen kılmaktan çok; EŞİTLİĞİN Gerçekleştirilmesi gerekir.

Sosyal Demokrasi için önemli olan, bazı kişilerin ekonomik yönden başka kişilere KÖLE olmasına ve insanın, insan tarafından

SÖMÜRÜLMESİNE son vermektir.

Yaşam için gerekli şeyleri ÜRETENLER bulamazken; bunları ÜRETMEYENLER bolluk içinde olurlar...

Gerçek Demokrasinin, Siyasal Demokrasi ile Sosyal Demokrasinin birleşmesi bu sonuca ulaşılabilinir. İŞSİZ bir İnsanın, ÖZGÜRLÜĞÜ NE OLABİLİR Kİ?

TÜRKİYE; bu gün bu olumsuz gelişmelerin sıkıntısını çekmekte-dir.

Umarım; bu sıkıntıları Demokrasinin Kurumları ve Kuralları içinde kalarak aşabiliriz....

Şunu da kabül etmemiz gerekir....Her Demokrasi sinesinde bir miktarda olumsuzluklar-Anarşi- taşıyabilir...Önemli olan; Demokra-sinin kuralları içinde bunu yenebilmektir....

Saygı ile...

 

(Yayınlanan yazılar, köşe yazarlarının kendi şahsi görüşüdür.)

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1ADANA DEMİRSPOR00
 • 2ANTALYASPOR00
 • 3ATAKAŞ HATAYSPOR00
 • 4BEŞİKTAŞ00
 • 5CORENDON ALANYASPOR00
 • 6ÇAYKUR RİZESPOR00
 • 7EYÜPSPOR00
 • 8FENERBAHÇE00
 • 9GALATASARAY00
 • 10GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ00
 • 11GÖZTEPE00
 • 12KASIMPAŞA00
 • 13KONYASPOR00
 • 14MONDİHOME KAYSERİSPOR00
 • 15RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ00
 • 16SAMSUNSPOR00
 • 17SİPAY BODRUM00
 • 18SİVASSPOR00
 • 19TRABZONSPOR00
Advert
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA