İbrahim Hakkı Gündoğdu
İbrahim Hakkı Gündoğdu
Giriş Tarihi : 29-05-2020 20:31

YILMAZ ÖZDİL’İN MEHMED’İNE ŞERH DÜŞMEK

Öncelikle şunu söyleyeyim ki, yine de bugünlerde okuduğum en değerli güncelerden biri…
Lakin, sanki biraz “Batılı bir anlayışla” kaleme alınmış ve gerçeği tam haykırmaktan kaçınmış.
Sanki bizim Mehmet her şeyini Batı’dan almış…
Çağdaş ifade ile, “bu kadar entelektüel bir hükümdar ancak Batılı olabilir” gibi bir tavır…

Ben, bu yazıya bir çıkış noktası olarak bakıp hak üzere yürümeğe çalışacağım…

Mehmet, diyerek başlaması… Belki samimiyettendir… ‘Kanka’ der gibi…
Ben, “Koca Fatih,” diyerek başlamak istiyorum…

Aslında problem ne biliyor musunuz:
Düne, oraya giderek bakmaya çalışmak değil, buradan şöyle bir göz ucuyla eğilerek bakmak…
Bir kere o yıllarda “Batı” yoktu…

Dünkü atalarımızın elinde kocaman kılıçlar vardı ya…
Sahne şu: Olsa olsa bugün bizdeki örneği IŞID gibi bir şey olabilir…
O zaman ya: vur abalıya, ya da bazı özellikleri varsa iğne ile kuyu kaz ve “Batı”ya benzetmek için uğraş dur…
Konumuz daha çok: İstanbul’un fethedildiği yıllar…
Bakın: O yıllarda Avrupa, ilim ve medeniyet olarak yok gibidir…
800’lü yıllardan 1500’lere kadar ilim, irfan ve medeniyet İslam dünyasının elindedir…
Bu dönemde: Birûnî, Harezmî, İbni Rüşt, Farabi, İbni Sina, Bettâni, İbnülHeysem, El Cabbar, İbni Haldun, Mevlana, Uluğ bey ve dana nice niceleri sadece İslam dünyasını değil tüm insanlığı kuşatmış, hem fethetmiş durumdadırlar…
Aristo ve Batlamyus… Tabii ki milattan öncesinin ilim tarihinde çok önemli yeri olan iki büyük âlimi…
Fakat bilinsin ki bu iki ünlü dehâyı hem tanımış hem de Avrupa’ya o yukarıda yazdığım İslam âlimleri tanıtmıştır…
Düşünün: Aristo Batılılar tarafından İbni Rüşt’e kadar bilinmiyordu. Onun tüm eserlerini okuyan onlara şerh düşen ve Avrupa dillerine çevrilmesine vesile olan İbniRüşt’ür…
Batı’da, “Avrupa Rönesansını İbni Rüşt başlatmıştır” derler… Fakat maalesef bugünkü Müslümanlar İbni Rüşt’ü hiç tanımazlar bile…
19 yaşında iken 6 dil bilen o “Mehmet” sonunda bu bildiklerine kaç tane daha ekledi kim bilir.
Bu dilleri öğrenirken bilinmeli ki ilk öğrendikleri dünya literatürünü fethetmiş o İslam alimleridir… 
O Fatih, İbni Rüşt’ü, Farabi’yi, İbni Sina’yı çok iyi bilmiş onlardan da Aristo’yu,Batlamyus’u öğrenmiştir… Açıkçası: Fatih İslam alimlerini iyi bildiği için Aristo’yu öğrenip sevmiştir.  

İstanbul’a dünyanın en büyük Medresesini açan Fatihti. İlk büyük üniversitelerden biriydi o…
Ondan ilkleri: Nizamiye ve Endülüs medreseleri idi…
Her ilimin okutulduğu, tartışıldığı çok güzel üniversitelerdi onlar…
O yıllarda hemen her hükümdarın kütüphanesinde milyonlara yakın eser varken Avrupalı kralların bazılarının kütüphanesi bile yoktu…

Peki, sonra “ne oldu” deme hakkınız var tabii… Daha sonra tarumar oldular maalesef…
İlim taleptir. Talebe oradan gelir… Aşkla ve Hak’la talep edebilmek…
Bizim konumuz Fatih:
Şimdi bu Fatih çok büyük adam ya…
Dil onda: onlarca… Yöresel dilleri bile konuşuyor…
Hem ilim onda hem ilim adamlarına hürmette bir numara…
Din ilmi yanında, Matematiğin her çeşidi, astronomi, fizik, kimya, tıp ve ve…
Hoşgörü onda: Yahudi ve Hıristiyanlarla da çok samimi diyaloglar da kuruyor…
Evet, cidden çok samimi diyaloglar…
Sanki demokrasi var: Müthiş halk adamı kendisi…
Adalet ve merhamette tavizsiz…
İlim adamı Ali Kuşçu’yu davet ediyor: “gelir misin,” “gelirim hünkarım,” diyor.
Büyük bir şölenle karşılıyor Ali Kuşçu’yu… Çok yüce değerler veriyor ona…
Of ooof… İkisinin de ömrü çok kısa… İstanbul’a gelişinden birkaç yıl sonra Ali Kuşçu ölüyor… 7 yıl sonra da Fatih tabii… Dedik ya: oof, ooof…

Şimdi:
Mekke’den Medine’ye hicret eden ve Medine’yi yurt yapan Hz. Muhammet, Yahudi ve Hıristiyanlarla çok samimi diyaloglar kurmuştur ve bu diyalogların hiçbirini Peygamberimiz bozmamıştır…
Hz. Ömer’in Kudüs ziyaretinde kilisedeki papazı ziyaret edip onunla sohbetleri de çok mühimdir..
Demek ki nedir: Koca Fatih bu örnekleri çok iyi görmüştür…
“İlim ve hikmet Müslümanın kaybolmuş malıdır, nerede bulursa alsın…” hadisi Müslüman ilim adamları tarafından mükemmel anlaşılmış ve her biri ilmin dünya deryası olmuştur… Öyle çağlamışlardır ki nice bentleri yıkıp günümüze kadar gelmişlerdir…

Burada parantez içinde: Son 500 yılın alim geçinenleri “biraz utansınlar” tabii…

Bu koca Fatih’i asıl yerine koyabilmek için tarihin iki vadisini çok iyi bilmek gerekir:
Biri Türk’ün yüce ve şerefli tarihidir…
Eğer, Oğuz Kağan’ı adam gibi okursanız Fatih’i onun ikizi gibi görürsünüz…
Eğer, Hz. Ömer’i, Hz. Ali’yi iyi incelerseniz o Fatih’i onların da ikizi olarak görürsünüz…
Tabii ki yobazlar bu cümlelerime ateş püsküreceklerdir…
Lakin biz çekinmeden Hakk’ı haykıralım da bu çapulcular ne kadar yavelerse yavelesin…

Demek istediğimiz şu ki:
Tam bir Türk ve Müslüman Hükümdar olan Koca Fatih’in geçmişte benzer örnekleri çok…
Yani Fatih, Avrupa’yı iyi inceledi diye büyük değildir… O gün “Avrupalı Büyük” yok denecek kadar azdır zaten… O günler öncesinde tüm büyük örnekler Türk -İslam dünyasındadır. Ve Fatih de onları örnek almasını iyi bilmiştir… Bu gözden kaçmamalıdır. 
Eğer Fatih öyle koca bir hükümdar olmasaydı muhteşem bir şair olarak anılacaktı. Belki çok önemli bir alim olarak da Türk tarihine değerler katacaktı…

Ha mesele şu:
Böyle büyük bir adam tam tamına ancak Türk olur.
Bal gibi olur, dedik ya al koy Oğuz Kağan’ın yanına, Bilge Kağan’ın yanına, Alparslan Gazi’nin yanına, hatta Attila’nın yanına evet her birinin ikizi gibi durur…
Yine her yaptığı ile: Hz. Ömer’in, Hz. Ali’nin ikizi gibi durur…
Belki, Hak yola düşmüşlüğü ile Yunus’un ikizi gibi olacaktı…
İnanıyorum ki yüreği de öyledir…
Yani: Fatih, evet Osmanlı İmparatorluğunun Hükümdarıdır…
İstanbul’u aldıktan sonra Bizans ve Roma tahtlarının da sahibidir…
Hem de arslanlar gibi o tahtlara oturmuş ve Hak üzere de temsil etmiştir.
O, ilme aşıktır ve “ilim nerede ise…” hadisi ışığında hareket etmiştir…
Aristo’yu ve Batlamyus’u sevmeyi kutsal bir görev bilmiş onları batıya kazandıran İbni Rüşt, Farabi gibi âlimlerimize büyük değerler vermiştir…
Evet, sanata aşıktır… Büyük adamdır çünkü: Peygamberimizin ve ona inananların sadece Kabe’yi puttan temizlediklerini diğer hiçbir heykele dokunmadıklarını iyi bilmiş ve görmüştür…

Şöyle söyleyelim:
İslam’ın başladığı tarih: 610 dan ta Fatih’e kadar Ortadoğu tümüyle Müslümanların elinde bin yıllarca olmadı mı?. Mezopotamya, Mısır, Filistin, Afganistan, İran, Anadolu buralarda milyonlarca heykeller ve sanat eserleri bulunmuyor muydu?. Hiçbir İslam komutanı, hiçbir İslam alimi, hiçbir mezhep imamı bunlar hakkında hiçbir zaman “yıkın-kırın” diye fetva vermemiştir…
Hatta bugüne kadar bu alanlarda onlarca savaş yapıldığı halde bu sanat eserlerine dokunulmamıştır.
Yine de Batılılar çalıp-kırıp kaçırmışlardır…
Ne olduysa son 100 yıldır Müslümanlara bir şey oldu: Hz. Ali, Hz. Ömer, İmamı Azam gibi büyüklerimizden daha dindar kesilmeye başladılar…
1500 yıldır İslam beldesi olan yerlerdeki eserleri şimdi “put” deyip yıkar oldular… Bu 1500 yıl içinde belki binlerce alim, imam, derviş, şeyh, sofu, komutan bu eserlerin yanından geçmiş onları görmüş, belki zevkle seyretmiş ama onlara zerrece dokunmamışlardır…
İşte, Koca Fatih de resme ve heykele bu yüce insanların bakışıyla baktığından Bellini’ye samimi bir Müslüman olarak rahatlıkla resmini yaptırmıştır…
Tüm iş bundan ibarettir…
Özdil kardeşin Mehmet’i anlatmak için onlarca “Batılı” terimi ardarda hiç de dizmesine gerek yoktu…
**
Yine de bu yazıyı yazmama sebep olan Özdil’e teşekkür ederim…
Bu konuda çok yazılacaklar var da, inanıyorum ki buradan bugünkü Müslümanların niçin zelil duruma düştüğü biraz olsun anlaşılabilecektir…       

 

 


 

 

 

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Hakkı Gündoğdu

İbrahim Hakkı Gündoğdu

DİĞER YAZILARI Dijitalizm: 10 TANRI’YI KIYAMETE ZORLAMAK 15-06-2020 21:39 Dijitalizm -9 KÜRESELCİLERİN BÖLGESEL OYUNLARI  08-06-2020 10:56 Dijitalizm-8 BATI, İKİ DÜNYA SAVAŞINI DA ÖNLEYEMEMİŞTİ 03-06-2020 19:58 YILMAZ ÖZDİL’İN MEHMED’İNE ŞERH DÜŞMEK 29-05-2020 20:31 Dijitalizm -7 EMPERYALİSTLERE KARŞI MİLLİ DEVLETLER 27-05-2020 14:16 Dijitalizm -6 ÇİN KÜRESELCİLERE MAHKÛM MU? 19-05-2020 19:41 Dijitalizm -5 MİLLİ DEVLETLERİN TERBİYE EDİLMESİ 13-05-2020 20:15 DİJİTALİZM -4 Küreselcilerin “Birlikler Çağını” Bitirme Gayreti 01-05-2020 19:26 DİJİTALİZM -3 ÇİN KÜRESEL SÖMÜRÜNÜN NERESİNDE 25-04-2020 13:38 DİJİTALİZM, KÜRESEL SÖMÜRÜ ÇAĞI -2 19-04-2020 16:38 DİJİTAL SÖMÜRÜYE DOĞRU 15-04-2020 17:39 KORKU İMPARATORLUĞU 05-04-2020 20:32 SON VİRÜS 30-03-2020 14:25 VİRÜSÜN VERDİĞİ DERSLER 22-03-2020 13:30 KORONA VİRÜS ACİZLİĞİ VE YAPAY ZEKÂ 14-03-2020 14:17 ADRESE TESLİM VİRÜS ÜRETİLİR 03-02-2020 16:15 SULARIMIZI İÇİYORLAR, DEVELERİ ÖLDÜRELİM  11-01-2020 18:04 YAPAY ZEKÂ ve GÜÜÜM!. 20-12-2019 22:25 KENDİ ÇOCUKLARINIZI KENDİ ELLERİNİZLE YOK EDİYORSUNUZ 28-09-2019 16:21 TÜRK BAYRAĞINI KURTARMAK veya ÇAĞDAŞ ULUBATLI HASANLARIMIZ 15-09-2019 12:20 SİZ ŞAKA MISINIZ: ÖLÜM ŞAKACILARI 03-08-2019 12:19 CUMHURBAŞKANI İSTERSE ÇÖZEBİLİR Mİ? 06-07-2019 21:32 KUTSAL KÖPRÜ TÜRKİYE 29-06-2019 20:19 SÖZÜM GENÇLERE 20-05-2019 17:39 FALCI DEĞİLİM AMA, DÜNYANIN GELECEĞİ KÖTÜ 18-03-2019 12:37 ŞEHRİN RUHU 02-11-2018 18:02 EY AMERİKA 15-08-2018 19:52 NATO’NUN AMERİKA’SI VE... 12-07-2018 09:25 ADALETLE YÖNETME ZAMANI 26-06-2018 12:30 BATILILARIN DOĞUDA NE İŞLERİ OLUR? 13-04-2018 08:48 BATI KÖLESİ ERMENİ POLİTİKASI 14-03-2018 14:19 BEN... BİZ... 12-02-2018 11:01 ŞANLI TÜRK GELİYOR, TARİHE ŞERH DÜŞÜYORUM   14-01-2018 16:55 KUDÜS-2 YAHUDİLER YİNE BATI’NIN OYUNUNA GELDİ 09-12-2017 17:22 KUDÜS -1 BATI İSLAM DÜNYASINI KAYBEDERKEN 08-12-2017 19:11 ÇAĞDAŞ KIZIL ELMAMIZ 25-11-2017 23:16 SINIRLAR NASIL ÇİZİLMELİ? 30-10-2017 14:45 ORTADOĞU’DA KÖLELERİN SAYISINI ARTIRMAK 19-09-2017 15:30 BU HALK VAR YA; BU HALK   18-07-2017 14:59 ADALET DİŞİ Mİ, ERKEK Mİ? 05-07-2017 14:38 TANRI /ALLAH /HUDA      18-06-2017 13:43 KUTUPLARDA MÜSLÜMANIN ORUCU  29-05-2017 15:48 SÜNNİ – ALEVİ ve BİZ  08-05-2017 15:30 EY SEN AMERİKA 26-03-2017 11:48 İNSANLIĞA... 20-02-2017 17:18 TÜRKİYE’NİN HASIMLARI   08-02-2017 14:59 SOSYAL PAYLAŞIMLAR: KİN VE NEFRET  17-01-2017 11:52 KÖPEK  07-01-2017 16:34 EY İNSANLIĞIN UMUDU, AYAĞA KALK 26-12-2016 10:43 BÜTÜN MÜSLÜMANLARA 14-12-2016 14:23 OBEZİTE / AÇLIK ve AŞAĞILIK 28-11-2016 18:57 OY OY DA MARSHALL YARDIMI OOY 21-11-2016 20:13 BİZİM VATANIMIZ  04-11-2016 20:57 BAK EVLADIM 02-11-2016 21:56 Adı Çok Güzel Bir Ordu İdi 31-10-2016 21:16 HALKIMIZ ÇOK YALNIZ 25-10-2016 22:02 BİR TÜRK NASIL OLMALI? 16-09-2016 11:05 'Halk'a Önem Verme Dönemi 20-08-2016 20:38 Turan Ordusu Geliyor 11-08-2016 21:24 TAPMAK 07-08-2016 11:21 DÜNYANIN EN ZALİM EMPERYALİSTLERİ 29-07-2016 23:21 Darbe Ve Eğitim 19-07-2016 20:45 Terörizm Ve Batının Yaptıkları -2 18-07-2016 00:30 Terör Ve Siz Ey Batı -1 17-07-2016 00:42 Çağdaş Batı'yı Yorumlarken 10-07-2016 17:45 Vahşi Batı 02-07-2016 21:19 AB ve Dünyadaki Birlikler Bataklığı 25-06-2016 23:43 Dönemlerimiz 13-06-2016 23:00 Avrupa Bizden Korkuyor 10-06-2016 23:32 Almanya Ermeni 03-06-2016 14:48 Şehir İnsanı Yer 29-05-2016 01:39 Karmaşizim, Teknoloji Ve Asalakları 20-05-2016 23:15 Hangi Devlet Dini Kullanmıyor ? 12-05-2016 15:25 Türkiye'ye Sığınmak 07-05-2016 23:43 Altı Bin Yıllık Tarihi Ret / Kimsenin Gücü Buna Yetmez 02-05-2016 01:38 Ortadoğu Aydını Ve Batının Sömürü İlmi 27-04-2016 21:03 Batının Köpekleri 22-04-2016 19:20 İslam Dünyasının Zaafları 16-04-2016 18:40 Küresel Sermayenin Tek Devlet Dönemi 09-04-2016 17:49 Küresel Sermaye Vatansız Canavar 01-04-2016 11:57 Farklılıkla Büyümek/Ötekine Tahammül Etmek 21-03-2016 23:22 Türkiye Yarının Adını Ne Koymalı 08-03-2016 22:19 Batı'nın Doğu'yu Sömürü Oyunu 27-02-2016 22:52 Korku Tek Bizden Korkar 13-02-2016 10:32 Rusya Ve Türk Dünyası 16-01-2016 20:33 Rusya-Türkiye Ve Komşuluk Kaderi 30-12-2015 23:04 Rusya Ne Yapmak İstiyor ? 28-12-2015 09:33 Civata'nın Dayanılmaz Cazibesi 14-12-2015 08:34 "Arap Baharı ” Nankör Bir Çöl Fırtınasına Dönüştü 28-11-2015 21:41 Ah Kamuoyu Ah! 24-11-2015 17:35
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA