Turan Ateş
Turan Ateş
Giriş Tarihi : 04-01-2019 12:17

YSK'NIN KARARI

YSK

YSK.unun 28.12.2018 Günlü ve 1133 Nolu KARARI.... Ve YAŞANAN SIKINTILAR.....ÇÖZÜMLERİ..... Bu KARAR çok tartışma yarattı.... YSK; asil ve yedek Üyeleri ile birlikte yaptığı Toplantıdan; Kimlerin SEÇMEN OLABİLECEĞİNİ; Önceki İLKE KARARINI Değiştirerek yeni bir İLKE Kararı aldı.Yalnız; Danıştay'dan gelen Başkanvekili ile Yargıtay'dan gelen iki ASİL Üye Karara MUHALİF kalmışlar... KARARIN HÜKÜM KISMI: 1-Kasıtlı Suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan (ceza infaz kurumunda iken firar edenler dahil) HÜKÜMLÜLERİN OY Kullanamayacaklarına... Bu madde kapsamındaki düzenleme; 298 sayılı Yasadaki düzenleme doğrultusundadır. 2-31 Mart 2019 günü yapılacak olan Yerel Yönetim Seçimlerinde; TUTUKLU ve TAKSİRLİ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ Seçmenlerin SEÇMENLİK konumunu ve OY verme Bölgesinin belirlemesini yapmıştır. Büyükşehir olan YERLERDE ve Büyükşehir olmayan YERLERDE olmak üzere belirlemiştir. A-BÜYÜKŞEHİR OLAN YERLERDE: - Cezaevinin bulunduğu mahallede ise;YEREL SEÇİMLERİN tümünde ( Büyükşehir Belediye başkanlığı,İlçe Belediye Başkanlığı,Meclis Üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde); Tutuklu ve Taksirli Suçlardan Hükümlü OY KULLANABİLECEK... -Cezaevinin bulunduğu ilçede olmakla birlikte başka bir MAHALLEDE ise;SADECE Mahalle Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti SEÇİMLERİNDE; OY KULLANAMAYACAK ve Diğer Seçimlerde Kullanacaktır. -Cezaevinin bulunduğu ilde olmakla beraber,başka bir İLÇEDE ise;sadece BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Başkanlığı için OY Kullanacak ve diğer seçimler için Oy Kullanamayacaktır... B-BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN YERLERDE: -Cezaevinin bulunduğu yer, il merkezindeki MAHALLE ise ;O yerin belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği ile mahalle Muhtarlığı ve ihtiyar heyeti (Yerel Yönetim Seçimlerinde) OY Kullanabilecektir. -Cezaevinin bulunduğu yer,İlçe merkezinde MAHALLE ise;Büyükşehir Belediye Başkanlığı DIŞINDAKİ tüm Yerel Yönetim Seçimlerinde Oy Kullanabilecektir. -Cezaevinin bulunduğu yer;Beldedeki MAHALLE ise;Belde Belediye Başkanlığı, Belde Belediye Meclis Üyeliği,İl genel meclis üyeliği ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti Üyeliği Seçimlerinde Oy kullanabilecektir. -Cezaevinin bulunduğu yer köy ise; İl genel Meclis üyeliği ve İhtiyar heyeti-muhtarlık seçimlerinde Oy kullanabilecektir. 3-TUTUKLU ve TAKSİRLİ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLANLARA ait SEÇMEN LİSTELERİNİN bu ESASLAR çerçevesinde ; OY HAKKI Bulunanlara göre OLUŞTURULMASINA.... 4-Seçmen Kütüklerinin KESİNLEŞME GÜNÜNDEN sonra; TUTUKLU ve TAKSİRLİ Suçlardan HÜKÜMLÜLERE ilişkin ASKI LİSTESİNDE YER ALMAYAN SEÇMENLERİN, Cezaevi Yönetimi aracılığı ile CEZAEVİNİN Bulunduğu İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA başvurmaları halinde; KESİNLEŞEN Cezaevi Kurumunun bulunduğu yer SEÇMEN Kütüklerinde KAYITLI olmaları koşulu ile; TUTUKLU ve Taksirli Suçlardan HÜKÜMLÜLERE ilişkin ASKI LİSTESİNE DAHİL EDİLMELERİNE... 5-28.Mart.2019 gününe kadar yeni kurulan CEZAEVLERİNDE bulunan Tutuklular ve Taksirli Suçlardan HÜKÜMLÜ olanlar içinde aynı esaslar doğrultusunda TUTUKLU SEÇMEN LİSTESİ Oluşturulacak.... ............................. Bu Karara; YSK. Başkanvekili ve İki Üye Muhalif kalmışlardır. Muhalefet gerekçelerinde ise; -Öncelikle Anayasanın 67. maddesine atıf yaparak karşı çıkmışlardır, bu Çoğunluk Kararına... "Vatandaşlar , kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme,seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. ....................................... Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. ..................................................." şeklindedir. 298 saylı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ; "SEÇMEN " kenar başlıklı 6. maddesi; "Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma sahiptir." "Oy kullanamayacak olanlar" kenar başlıklı 7. maddesi; "Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar: 1-Silah altında bulunan erler,onbaşılar ve kıta çavuşları... 2-Askeri Öğrenciler, 3-Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar" "Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar: 1-Kısıtlı olanlar. 2-Kamu hizmetinden yasaklı olanlar." Adı geçen Başkanvekili ve İki Üye; "Anayasa ve yasal düzenlemeler çerçevesinde, Seçim Takvimine göre kesinleşecek olan listelerde yer alan taksirli suçlardan hüküm giyenler ile tutukluların, ceza infaz kurumunun bulunduğu seçim çevresinde yapılacak TÜM SEÇİM türleri için OY KULLANMALARINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN...Çoğunluk Görüşüne karşıyız.... YSK. nun bu konudaki çok önceleri verilmiş İLKE KARARLARI vardır.NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALINMAYA GİDİLDİ?... YSK.nun bu Kararı Anayasal ve siyasi bir HAK olan SEÇME Hakkını sınırlandırmaktadır. XXXXXXXX YAŞANAN BİR SIKINTI DA; Seçim Takvimi süreci içinde; YSK Başkanı ve bazı Üyelerin GÖREV Sürelerinin Dolması nedeni ile; Çıkarılan Özel bir Yasa ile; YSK.daki GÖREV SÜRELERİNİN BİR YIL UZATILMASI... ANAP Genelbaşkanı ve Eski Başbakan-Cumhurbaşkanı merhum ÖZAL;Seçim sürecine girerken sık sık Anket yaptırır...İktidarını devam ettirmek için; Çıkan ANKET sonuçlarını göz önünde tutarak; SEÇİM Yasalarında değişiklik yapardı... Merhum ECEVİT, sayın Mesut YILMAZ ve sayın Devlet BAHÇELİ; bu sıkıntıları önlemek için; bir araya gelerek; Anayasaya bu düzenlemeyi getirdiler. Anayasanın 67. maddesine bir fıkra ile 10.05.2001 tarihinde fıkra eklendi. Getirilen ek düzenleme ile; " Seçim Yasalarında yapılan değişiklikler; yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan SEÇİMLERDE Uygulanmaz." Anayasadaki bu düzenlemeye göre;Süreleri dolan YSK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİNİN BİR YIL Uzatılması düzenlemesi UYGULANAMAZ....Bu bir ANAYASA EMRİDİR... Ancak; "SEÇİM TAKVİMİ " içinde GÖREV Süreleri DOLAN YSK ÜYELERİ; SEÇİMİN KESİN SONUÇLARI ALINANA DEK KENDİLİĞİNDEN YSK Üyelikleri DEVAM EDER.... Çünkü; SEÇİM, Süreli ve Acele İŞLERDENDİR...Seçim Takvimine göre işler ve alınması gereken Kararlar günlüktür. Süresi dolup giden YSK Üyesinin yerine Yeni Üye SEÇİMİ belirli bir süreç içinde yapılır.Yeni Üyeler YSK.ya gelinceye dek; SEÇİM TAKVİMİ Gereği yapılacak işler ne olacaktır? Duruşma olsa; Hakimin yokluğundan ertelersin...Ama Seçim ile ilğili işleri erteleyemezsin... SEÇİM Hakimleri; izinde ve tatilde ise; Hemen izinleri kaldırılır ve göreve dönerler...Seçim Sürecinde Seçim Hakimlerine izin verilmez...Atamaları başka bir bölgeye çıkarsa da Seçimin Kesin sonuçları alınana dek; Yeni Görevi tebliğ edilmez... Emekli İstemleri Seçim Süreci sonuna bırakılır.65 yaşında zorunlu Emeklilik bu kuralın dışındadır. Çünkü; bu durumda HAKİMLİK sıfatı sona erer... Kısacası TBMM.de Yasa çıkarılarak; YSK'da süresi dolan Üyelerin Görev Sürelerinin uzatılmasına gerek yok...Çünkü; Seçim Sonuçları kesinleşene dek GÖREVLERİ Devam eder... Ayrıca; YSK Başkanı; Görev Süresinin dolması nedeni ile YSK da yaşanacak muhtemel sıkıntıları; YARGITAY ve DANIŞTAY Başkanlıklarına iletebilirdi...Ve gerek YARGITAY ve DANIŞTAY Genel KURULU; Süresi dolan ÜYELERİNİN Süresini SEÇİM SONUÇLARININ Kesin Sonuçlarının ALINMASINA Kadar UZATABİLİR...Ve bu doğrultudan bir KARAR alabilirdi. Çünkü; İl Seçim Kurulunun Başkan - Üyelerinin ve İlçe Seçim Kurulu Başkanın Görevlendirmesini Hakimlerin KIDEMİ Belirler...YSK.da Görev yapacak Hakimlerin Görevlendirmesini de; Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları belirli bir süre için belirler... İdare ve Parlamento'ca da bir Atama ve Görevlendirme olamaz... xxxxxxx İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Yerel Seçim yönetirken bir sıkıntı yaşadım... Antalya Finike ilçesinde Mart -1989 Yerel Yönetim Seçimlerini yönetiyorum... Siyasi Partilerin ADAY Listeleri Kurula intikal etti. İNCELEMEYE Aldım; tüm ADAYLARI... İlçe SEÇİM Kurulunun; ANAP Üyesinin asıl ve yedeği....SHP.nin asıl üyesi....DYP.nin asil üyesi Partilerinden Belediye Meclisine ve İl Genel Meclisine ADAYLAR... Ben, bunların Meclis Üyeliği ADAYLIKLARINI İptal edemem....İLÇE SEÇİM KURULU ÜYELİKLERİNİ; SEÇİM KURULU BAKANI OLARAK İPTAL Ettim... Adı geçen Partilere yazı yazdım ve SEÇİM KURULUNA ÜYE istedim... ANAP'ın Üye Adayları...Kabüllenmiyorlar...298 sayılı Yasa; SEÇİM KURULLARINDA; ADAYLARIN GÖREV ALAMAYACAKLARINI düzenliyor... ANAP; asıl Üyesi ve Adayı Adliye Eski Müdürlerinden...Yedek Üyesi de Avukat... Efendim; 1983 yılında yapılan Seçimlerde; Hem Seçim Kurulunun Partili Üyesi...Hemde Belediye Meclisine ADAY..... Ama...Kötü veya yanlış EMSAL olamaz...SEÇİMİN İPTALİNE NEDEN Olabilirim; Kurulu Üyeliklerine veya ADAYLIKLARINA son vermediğim zaman... Emekli Adliye Müdürü direniyor ama...Avukatta direniyor...SEÇİM KURULU ODASINDAN kovmak zorunda kaldım...Yeni Üyeleri verdiler ve Seçimi bu Kurul ile yürüttüm.. Bir HUKUKÇU olan AVUKATIN direnerek sıkıntı yapması üzücü.... xxxxxx Diğer bir SIKINTI ise;TBMM Başkanı Sayın Binali YILDIRIM Bey'in ADAYLIĞI.... Sayın Binali Bey; seçilmiş bir MİLLETVEKİLİ...Eski Bakan...TC.nin Son Başbakanı... AKP.den İBB Adayı....Ama henüz İstanbul İl Seçim Kuruluna Başvuruları yapılmadı...Partisi ADAY gösterdi ve Kamuoyuna da açıkladı. Muhalefet ayağa kalktı...Hukukçular bölündü... "TBMM Başkanı olarak ADAY olamaz...İstifa etmesi gerekir..." Gerekçe ise; Anayasanın TBMM Başkanlık Divanını düzenleyen 94 . Maddesinin son fıkrası.... Madde metni; "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar." Sayın BİNALİ Bey, Milletvekilidir.Bu sıfatla- SEÇİLMİŞ- seçime aday olarak girebilir.Bakanlardan birisi de Bakanlıktan istifa etmeden Belediye Başkanlığına ADAY olabilir.Aday olmak için İSTİFA etmesine gerek yok... Siyasi Partilerin, İl ve İlçe Teşkilatında görevli olanların Aday olabilmeleri için istifa etmeleri zorunludur.Sendika ve benzeri Örgütlerin seçim ile gelen yöneticilerin aynı şekilde istifaları gerekir Tüm Kamu Görevlilerinde Seçimlerde ADAY olabilmeleri için; Kamu Görevini İSTİFA ederek bırakması zorunludur.Aksi durum; ADAYLIĞI İptale gider. Anayasanın 94. Maddesinin son fıkrasında TBMM Başkanı için bir düzenleme olmasaydı; ADAYLIĞI tartışma yaratmazdı.Ama; Aday olmak için İSTİFA etmesini gerekli kılan bir yasal düzenleme de yok. xxxxxx 1993 veya 1994 yılı....Anayasa Mahkemesinin o dönem ki Başkanı sayın Y.GÜNGÖR ÖZDEN Bey'in seçilmiş görev süresi doldu ve yeniden ADAY oldu....Adalık süreci içinde; Seçim sürecine dek; BAŞKANLIK Makam aracını, Koruma ve Sekreteryasını ve olanaklarını kullanmadı...Sıradan Mahkeme Üyesi olarak SEÇİME girdi...Makam odasında da bu süreçte oturmadı. Demokrasiye ve karşısındaki ADAY Arkadaşına saygısını bu şekilde gösterdi.... xxxxxx Sayın TBMM Başkanımız BİNALİ Bey; " Belediye Başkanlığına Aday olmam nedeni ile; Anayasanın 94/son . maddesi gereği; TBMM Başkanlığını bırakıyorum..." diyebilir... TBMM Başkanlığına Başkanvekillerinden birisi vekalet edebilir.Sayın BİNALİ Bey, İBB Başkanlığını kazanırsa; TBMM Başkanlığını zaten bırakması gerekecek... Seçim Sürecine girildiği için de TBMM kendiliğinden Tatile girer. Seçimi kaybederse; Yeniden TBMM Başkanlığına Aday olabilir.TBMM . Genel Kurulu uygun görürse yeniden TBMM Başkanlığına döner. Sorun kalmaz.... Ama..."İstifa etmem ."der...Veya sessiz kalırsa...Durum ne olacaktır? 1- 19 Şubat günü saat 17.00 ye dek; Siyasi Partilerin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını İL SEÇİM KURULUNA... Aynı şekilde İlçe Belediye Başkan Adaylarını , Belediye Meclis Üyelerini ve İl Genel Meclis Üyelerinin Listelerini tüm belgeleri ile imza karşılığı İlçe Seçim Kuruluna sunacaklardır. 2- 21 Şubat günü saat 17.00 ye dek; Aday listelerindeki EKSİK BELGELERİ Seçim Kurullarına sunacaklardır. 3- 22 Şubat günü; İl Seçim Kurulunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı,İlçe Seçim Kurulunca İlçe Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği için; alışılmış usüllerle İLAN EDİLİR... Ve ADAYLARA ilişkin İTİRAZLAR Başlar... Adı geçen Kurullar; bu İTİRAZLARI da göz önünde tutarak; ADAYLARLA ilğili tüm belgeleri incelerler... İşte...Sayın BİNALİ Bey için bu süreçte İTİRAZLAR İstanbul İL SEÇİM KURULUNA Gelebilir... İtirazı kim yapabilir?Siyasi Parti Yönetimleri, Adaylar ve SEÇMEN Olan herkes yapabilir..., İlk aşamada GÖREV; İSTANBUL İL SEÇİM KURULUNUN.... İstanbul İl Seçim Kurulu nasıl bir KARAR VEREBİLİR?.... Üç Hakimden oluşan İl Seçim Kurulu; 27 Şubatta bu konuyu karara bağlar... -"İstifaya gerek yoktur.Özel bir düzenleme yoktur..." diye bir RET Kararı alabilir. -Aday sayın BİNALİ Bey'e ; "İSTİFA Etmeniz gerekir...İstifa ediniz ve Adaylığınızın devamı..." diye bir Karar alabilir... -"Adaylık Süreci Öncesi İSTİFA Etmemişsiniz...Yasal süre geçmiş...Adaylığınızın İPTALİNE...." diyebilir... Tabii ki İstanbul İL SEÇİM KURULUNDA nasıl bir KARAR Çıkarsa çıksın; Sorun YSK.na intikal edecektir... SORUNUN KESİN ÇÖZÜM Merci YSK.dır... YSK; nasıl bir KARARA varabilir?... Bekle gör....Ve görelim....
NELER SÖYLENDİ?
@
Turan Ateş

Turan Ateş

DİĞER YAZILARI 27 MAYIS 1960'TAN 27 MAYIS 2020'YE... 27-05-2020 14:47 BERABER YAPILMAKTA OLAN TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 26-05-2020 14:15 ANAYASAMIZIN 67. MADDESİNİN SON FIKRASI 24-05-2020 21:23 Caminin ses sistemine saldırı ve gelen tepkiler 23-05-2020 14:45 ÇOCUK İSTİSMARI VE EVLİLİK MÜESSESESİ 22-05-2020 14:25 HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN HAKİMLER 20-05-2020 22:44 SAYIN AKŞENER, ANITKABİR SİZİNLE HÜZNÜ YENDİ 19-05-2020 13:06 ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ 17-05-2020 12:42 AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 15-05-2020 13:37 CENAZE DEFİNİ ve KAYSERİ'DEKİ ÜLKÜCÜ GENÇLİK 12-05-2020 12:09 İDAM CEZALARI VE DAR AĞACINDA CAN VERENLER 11-05-2020 15:31 SOKAKLARA ÇIKMA YASAKLARI 09-05-2020 20:19 DANIŞTAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANMIŞ 08-05-2020 11:45 KURUMLAR VE KURALLAR REJİMİ OLAN; DEMOKRASİMİZ 07-05-2020 14:50 ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA 29-04-2020 19:54 SURİYELİ GENCİN ÖLÜMÜ VE POLİSİN TUTUKLANMASI 29-04-2020 14:55 BÜROKRASİ - BÜROKRAT...SİYASET - SİYASETÇİ 28-04-2020 10:53 HUKUKÇULARIN VE TÜM YURTTAŞLARIN BİLGİLERİNE 26-04-2020 19:21 ANAYASA HUKUKU KARŞISINDA; TUTUKLAMA KARARI 25-04-2020 13:57 EVET...BUGÜN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 23-04-2020 12:36 İNFAZ YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE AF 20-04-2020 21:17 "BELEDİYE; ŞEHRİN ANNESİDİR...." 16-04-2020 21:53 İÇİŞLERİ BAKANI SN. SOYLU'NUN İSTİFASI 13-04-2020 17:08 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 06-04-2020 21:16 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2020 22:36 " VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR" 04-04-2020 21:46 VALİLİK ve VALİ 03-04-2020 22:16 BELEDİYELERİN GELİRLERİ- GİDERLERİ VE BAĞIŞ TOPLAMALARI 02-04-2020 20:47 TBMM'DEKİ HEKİM MİLLETVEKİLLERİMİZ, HAYDİ HASTANEYE 31-03-2020 19:28 MAZBATASI İPTAL EDİLEN CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI... 27-03-2020 20:35 CORONA KAPMADIM. KARANTİNADA DEĞİLİM. EVİMDE HAPİSİM 26-03-2020 17:33 ÜLEN CORONA VİRÜSÜ..! 19-03-2020 13:25 CORONA VİRÜSÜ, YARATTIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE PANİK 18-03-2020 13:39 Medya Haberi... 10-03-2020 20:52 Yargıtay Başkanı ve söyledikleri... 09-03-2020 20:41 SAVAŞ... SAVAŞ... 05-03-2020 00:59 AVUKAT... AVUKATLIK MESLEĞİ... 28-02-2020 16:18 AVUKATLIK MESLEĞİ VE KUTSAL SAYDIĞIMIZ SAVUNMA 24-02-2020 11:27 TARTIŞILAN MAHKEME KARARLARI VE KARAR VEREN HAKİMLER 20-02-2020 14:53 GEZİ OLAYI İLE İLGİLİ VERİLEN BERAAT KARARI 18-02-2020 23:10 Prof. Dr. Burhan KUZU Hoca OLAYI 18-02-2020 19:04 ÜLKEMDE SON GÜNLERDE YAŞANAN ACI FELAKETLER 08-02-2020 22:00 CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUĞU OLANLAR.... 06-02-2020 21:36 KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ŞEHİRLER PADİŞAHI, CANIM İSTANBUL 27-01-2020 21:09 DEPREMLER... 25-01-2020 19:03 ANAYASA NEDİR? 23-01-2020 13:15 BAĞIMSIZ YARGI 21-01-2020 22:04 "TOPRAK İŞLEYENİN; SU KULLANANDIR" 19-01-2020 10:53 "ANAYASAYI TANGUR...TUNGUR ETMEK....." 12-01-2020 21:43 BAŞKANLIK SİSTEMİ 07-01-2020 19:20 HAKİMLERİN; GÖREVLERİ NEDENİYLE CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUKLARI 05-01-2020 21:41 ARABULUCU VE UZLAŞTIRMACI 04-01-2020 11:39 YARGI REFORMU 02-01-2020 20:05 KARADENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI 27-12-2019 08:27 27 Aralık... 27-12-2019 08:26 İLK ÇAĞI YAŞATAN SANAT ve SANATÇI 23-12-2019 11:19 ARABULUCULUK ve UZLAŞTIRMACILIK 13-12-2019 22:22 T B M M.'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 12-12-2019 22:02 BİR ULU ÇINAR 09-12-2019 12:59 TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE... 24-11-2019 08:29 İŞSİZLİK VE ÜLKEMİZDEKİ İŞSİZ İNSAN SAYISI 18-11-2019 11:05 BİR PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL GEÇTİ, BU ÜLKEDEN-ÜLKEMİZDEN 12-11-2019 10:33 "GERÇEK HAKİM-SAVCIYA MEMLEKETİN İHTİYACI VAR...." 08-11-2019 12:16 LAİK CUMHURİYET 28-10-2019 13:22 SİYASETÇİNİN İKİ ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 27-10-2019 20:04 YIL 2004... AYLARDAN MART...SEÇİM GÜNÜ 25-10-2019 09:24 YARGIDA NELER OLUYOR? 21-10-2019 22:22 İSTANBUL SİRKECİ ve HAYDARPAŞA GARLARININ İHALESİ 21-10-2019 14:48 YARGI REFORMU VE HAZIRLANAN PAKET! 09-09-2019 09:28 YENİ ADLİ YARGI AÇILIŞ TÖRENİ 01-09-2019 16:51 AÇIĞA ALINAN BAŞKANLAR, GÖREVLERİNE SON VERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE KAYYIMLAR 30-08-2019 16:54 KADIN CİNAYETLERİNİN KÖKENİ ve BOYUTLARI 25-08-2019 19:51 ŞÜPHELİ KONUMUNA SOKULMAK BENİ YARALADI 23-08-2019 10:43 GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE BU TASARRUFUN HUKUKSAL BOYUTU 21-08-2019 17:10 FEYZİOĞLU, BAROLARIN KARARLARI VE SIKINTILAR 19-08-2019 17:45 FETÖ CEMAATİ VE DİĞER CEMAATLER 19-08-2019 12:13 ORMAN YANGINLARI 12-08-2019 13:09 DEPREMLER... 11-08-2019 13:17 KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI 07-08-2019 11:25 NAFAKA 07-08-2019 11:01 KURTULUŞ İSLAMDA DEĞİL; LAİK DEVLET YAPISINDA 03-08-2019 12:00 İLAHİ ADALET 29-07-2019 17:59 MEKTEB-İ HARBİYE 22-07-2019 14:19 ORMANLAR YANARKEN, PARDON YAKILIRKEN ! 16-07-2019 20:49 15 TEMMUZ 2016-DARBEYE KALKIŞMA 16-07-2019 11:23 SEÇİMLERDE; TASNİF ve SAYIMLARDA YAŞANAN SIKINTILAR 08-07-2019 20:51 MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ 06-07-2019 20:46 FETÖ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 04-07-2019 11:47 İSTANBUL SEÇİMİNDE GÖREV ALANLAR VE MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-06-2019 05:44 YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNİN İPTALİ KARARININ GEREKÇESİ 23-05-2019 20:53 İSTANBULLULARA DUYURULUR... 10-05-2019 20:50 EVET... YSK'NIN SAYIN ÜYELERİ... 09-05-2019 19:31 POLİS MEMURLARININ OY KULLANMA HAKLARI 08-05-2019 10:43 İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ (2) 07-05-2019 20:56 İPTAL EDİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİ 07-05-2019 09:13 1 MAYIS 30-04-2019 19:52 ABDULKADİR SELVİ'NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE... 30-04-2019 12:01 YSK'NIN ZOR GÜNLERİ 29-04-2019 09:38 DOĞRU MUDUR, BİLİNMEZ 06-04-2019 19:52 YSK VE MAZBATA... 04-04-2019 12:20 DÖVİZİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ...TÜRK PARASININ ÖNLENEBİLİR DÜŞÜŞÜ 27-03-2019 10:23 SEÇİME DOĞRU BİLİNMESİ GEREKENLER 23-03-2019 16:16 SEÇİM YASAKLARI, YSK VE SEÇİM KURULLARININ KARARLARI 21-03-2019 10:15 ÇANAKKALE ZAFERİ 19-03-2019 14:50 YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARINI ve HEPİMİZİ BEKLEYEN SORUNLAR 04-03-2019 10:45 ORMANLAR 22-02-2019 18:59 BURHANETTİN KOCAMAZ'IN DURUMU VE YAPILACAK İŞLEMLER 21-02-2019 12:26 ŞÖYLE BİR GERİYE DÖNÜP BAKALIM... 10-02-2019 16:04 MAHKEME KARARLARI ve BAĞLAYICILIĞI 30-01-2019 17:43 HAYALİ SEÇMEN SÖYLENTİLERİ VE İTİRAZLAR 27-01-2019 19:02 BİNALİ YILDIRIM VE "İSTİFA"... 21-01-2019 13:06 SEÇMENİ BELİRLEME SİSTEMİ 18-01-2019 08:17 PADİŞAHIN İŞİ NE? 16-01-2019 09:02 AF GELİYOR...AF... 15-01-2019 18:58 " AĞZI OLAN KONUŞUYOR..." 15-01-2019 18:38 "ANAYASAYI TANGIR-TUNGUR ETMEK" 13-01-2019 18:24 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 11-01-2019 10:04 SEÇMENLERİN DİKKATİNE 07-01-2019 13:34 YSK'NIN KARARI 04-01-2019 12:17 1967-1970'Lİ YILLAR 02-01-2019 12:32 Gelin-Kayınpeder Evliliği ve Yargıtay'ın Onayı 28-12-2018 06:28 SANAT ve SANATÇI... 25-12-2018 10:31 BİR MEDYA HABERİ 23-12-2018 13:40 SON TREN KAZASI 16-12-2018 15:31 FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER ve ŞİDDET OLAYLARI 12-12-2018 17:12 HAKİM-SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARI NE OLACAK? 10-12-2018 11:25 ERGENEKON ve BALYOZ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 03-12-2018 08:08 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZ 30-11-2018 21:07 NE DEMEK İSTİYOR BU GAZETECİ YAZAR? 25-11-2018 19:48 AİHM KARARI ve HUKUK DEVLETİ 24-11-2018 17:51 TARTIŞILAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 17-11-2018 19:43 EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI TARTIŞMALARI 14-11-2018 11:45 10 KASIM 09-11-2018 19:14 ULUCANLAR CEZAEVİ 07-11-2018 15:48 SUUDİLERİN ADALETİ 04-11-2018 16:29 CHP'NİN YEREL YÖNETİM ADAYLARI 29-10-2018 10:54 SİYASETÇİNİN iki ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 26-10-2018 19:19 ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ ve EMPERYALİZMİ 23-10-2018 19:33 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI ECEVİT 22-10-2018 18:07 HUKUKUMUZDA VASİYETNAME... CHP ve İŞ BANKASI 18-10-2018 06:18 TUTUKLANAN AVUKAT 06-10-2018 20:38 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN; ADAYLARIMIZ 06-10-2018 11:12 DOĞAL AFET ENDİŞESİ... 01-10-2018 18:17 AF.....AF......AF..... 26-09-2018 15:09 DIŞ GÜÇLER 21-09-2018 17:34 GREV-LOKAVT... 18-09-2018 13:16 BAKANLIK ve BAKAN 07-09-2018 14:15 HUKUK ve DEMOKRASİ... 02-09-2018 18:16 "TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERECEKLER" 29-08-2018 20:54 DOLARIN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ 13-08-2018 13:01 BİZİM KÖY ve MAHMUT MAKAL... 11-08-2018 07:58 DOĞU İLLERİMİZ ve PKK 08-08-2018 13:25 ADNAN OKTAR HOCA 01-08-2018 10:37 DARBE GİRİŞİMİ... 16-07-2018 12:03 SEÇİM... 21-06-2018 20:07 SEÇİM GÜNÜ NELERE DİKKAT ETMELİ? 19-06-2018 18:36 YSK BAŞKANI VE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI 15-06-2018 10:58 AK PARTİLİLERE YAPILAN "ÇİRKİN" SALDIRI 14-06-2018 21:30 CUMHURBAŞKANI ADAYLARIMIZ 10-06-2018 16:45 DİPLOMA veya ŞAHADETNAME 10-06-2018 16:38 CUMHURBAŞKANI-KOMUTAN VE İFTAR... 03-06-2018 22:11 CUMHURBAŞKANI VE YARGI İLİŞKİSİ... 02-06-2018 11:37 YSK'YA İTİRAZLAR... 29-05-2018 11:21 "ÖNCE GÜVENCE VERMELİLER" 27-05-2018 15:28 DDY YÖNETİCİLERİ BİLMEM, NE DÜŞÜNÜR? 18-05-2018 09:25 SUSAYIM DİYORUM, OLMUYOR... 14-05-2018 20:20 Endişeli SORULAR 10-05-2018 06:17 CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMENİN KOŞULLARI 04-05-2018 19:41 HAKİMLİK SINAVI ve HAKİM ATAMALARI 03-05-2018 18:36 OYNANIRSA MUTSUZ SONLA BİTECEK OLAN SENARYO 25-04-2018 18:57 SEÇİME DOĞRU 24-04-2018 12:19 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ (2. BÖLÜM) 21-04-2018 08:14 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ... 20-04-2018 20:33 ERKEN SEÇİM KARARI 19-04-2018 10:44 17 NİSAN VE KÖY ENSTİTÜLERİ... 18-04-2018 08:44 İSTİKLAL MARŞIMIZ ve DEĞİŞİMİ 26-03-2018 09:56 YARGIDAKİ ATAMALAR ve FETO TUTUKLULARI 23-03-2018 20:55 SAKARYA'DA KURULAN "ÇİFTLİK BANK" 21-03-2018 13:42 ZAFERİN KAHRAMANLARI 19-03-2018 21:20 KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ Mİ? 14-03-2018 20:31 YSK VE SEÇİM 12-03-2018 20:37 58 kopyacı, hakim olmuş! 05-03-2018 08:36 ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI 26-02-2018 23:06 TBB'NİN 24 ŞUBAT ANKARA TOPLANTISI 26-02-2018 09:49 TBB VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 22-02-2018 21:55 BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ... 14-02-2018 19:41 DİLİMİZ TÜRKÇE VE ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2018 11:08 CHP KURULTAYINDAKİ İMZA SORUNU-ETKİLERİ 04-02-2018 22:00 CHP KURULTAYA GİDİYOR... AMA... 31-01-2018 23:31 KANAL İSTANBUL PROJESİ 28-01-2018 21:03 HUKUK DEVLETİ 25-01-2018 10:39 HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI 14-01-2018 10:39 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 12-01-2018 08:29 İRAN'DAKİ SON OLAYLAR 04-01-2018 08:20 DÜN, BUGÜN ve YARIN... 26-12-2017 19:23 NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİLİVRİ CEZAEVİ 20-11-2017 20:43 TANRI BİZİM TOPLUMA İKİ MUSTAFA GÖNDERDİ 10-11-2017 09:45 YEREL YÖNETİM-Belediye-SEÇİMLERİ 28-10-2017 21:52 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI, ECEVİT 20-10-2017 22:39 Bölge Adliye Mahkemesi ve O Karar... 15-10-2017 21:47 İHRAÇ EDİLEN SON HAKİM-SAVCILAR 08-10-2017 11:35 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI 04-10-2017 19:35 BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI 30-09-2017 22:30 DİYANET İŞLERİ YENİ BAŞKANI... 21-09-2017 18:14 SAVUNMASIZ Bir Yargı Yılı Açılışı 06-09-2017 20:51 SOSYAL MEDYADAN BİR SON DAKİKA HABERİ 23-08-2017 22:46 FETO, SİYASET, HUKUK VE HUKUKÇU... 17-08-2017 22:52 BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI 01-08-2017 13:05 EVLENME BAŞVURUSU ve TÖRENİ 27-07-2017 17:20 DEPREM ve BODRUM İLÇEMİZ 24-07-2017 22:23 AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-07-2017 19:43 ADALET YÜRÜYÜŞÜ..İ. 11-07-2017 14:17 ZEHİRLENEN ASKERLER... 19-06-2017 22:11 YSK ve KARARLARI 10-06-2017 22:45 BİROL ERDEM....Lütfen KONUŞ..! 03-06-2017 21:23 BU SORUYU NEDEN SORDULAR BİLMİYORUM 27-05-2017 22:09 DOĞU BÖLGEMİZİN PARİS'İ...VAN 20-05-2017 09:29 SON ATANAN HAKİMLERİMİZ 15-05-2017 08:34 ATATÜRK'E HAKARETLER ÖNLENEBİLİR AMA... 11-05-2017 00:05 YSK ve CHP'nin SUÇ DUYURUSU... 05-05-2017 23:26 CHP'Yİ UMUT GÖRENLERİN DİKKATİNE... 03-05-2017 21:54 YSK RAPORTÖR İHDAS ETMELİ 28-04-2017 11:49 YSK ve KARARLARI 24-04-2017 00:19 BU UYARI HEPİNİZE..! 12-04-2017 08:49 SANDIKTA KİMİN, NE GÖREVİ VAR? 10-04-2017 15:21 SEÇMEN YURTTAŞLARIMIN DİKKATİNE 09-04-2017 13:12 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2017 21:14 HSYK'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ 03-04-2017 10:02 EVET Mİ? HAYIR MI? 28-03-2017 19:43 BU ZAFERİN KAHRAMANLARI İÇİN SAYGIYA DAVET 20-03-2017 09:14 ÜLKEMİZİN ONURU HASAR GÖRMÜŞTÜR... 13-03-2017 21:42 AVRUPA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ 13-03-2017 10:35 Avrupa Ülkelerini Protesto Mu? 11-03-2017 22:27 YÜZÜMÜZE TÜKÜRSENİZ DE..! 07-03-2017 21:03 SEÇMENLER VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE 20-02-2017 22:07 ASKI SÜRESİ GEÇİNCE İTİRAZ OLMAZ 19-02-2017 17:06 BUNLARI YAZARKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM 17-02-2017 19:13 DİLİMİZ TÜRKÇE Ve ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2017 11:10 SEÇİM VE REFERANDUM ÜZERİNE... 10-02-2017 23:44 SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT 08-02-2017 09:58 BU GÜNLERDE YAŞANAN PANİK... 06-02-2017 23:00 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANAYASA MAHKEMESİ 03-02-2017 20:54 ANAYASA NEDİR? 23-01-2017 21:34 1961 ANAYASASI'NIN GETİRDİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI 22-01-2017 12:44 SÖZÜN BİTTİĞİ YER... 10-01-2017 21:52 KAYSERİLİLER UYANIK OLALIM... 17-12-2016 20:12 CİZRE HALKINA MİNNETTARIM... 22-11-2016 19:26 DUAYEN GAZETECİ NAİL GÜRELİ ANISINA... 28-10-2016 15:18 YENİ BİR TARTIŞMA... 25-09-2016 12:53 TARIK AKAN, NUR İÇİNDE YAT... 19-09-2016 20:31 Mekteb-i Harbiye 21-07-2016 21:12 Vekiller, Öncelikli Görev Sizin 10-07-2016 13:04 Suriyeli Sığınmacılar Ve T.C. Vatandaşlığı 07-07-2016 01:11 Hakimlik, Yüreklilik İster 04-07-2016 01:54 Cumhurbaşkanının Diploması Yargıya Taşındı 28-06-2016 22:49 Kurtuluş İslam'da Mı? 26-06-2016 12:25 Yine Yargının Sorunları 24-06-2016 23:05 Hukuk Yasalardan İbaret Değil 19-06-2016 13:40 Clay'ın Cenaze Töreni Ve Erdoğan 12-06-2016 18:54 Ülkemde Demokrasi Ve Görüntüleri 11-06-2016 00:36 Cumhurbaşkanımız Ve Tartışılan Diploması 08-06-2016 18:28 Dokununmazlık Sorunları 21-05-2016 23:29 Ağzı Olan Konuşuyor 14-05-2016 13:52 Elinizi Yargıdan Çekiniz 03-05-2016 22:24 Dinsel Kurallar Ruhanidir 27-04-2016 23:28 Tıkanmayı Mahkeme Hakimi Çözer 11-04-2016 21:38 54 Hakim-Savcıya Kamu Davası 27-03-2016 23:42 Harem ... Harem... 11-03-2016 22:05 Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Amacını Aştı 02-03-2016 12:01 Ormanlar 23-02-2016 18:22 Hakimlerin, Savcıların Konumları Ve Sorumlulukları 13-02-2016 22:33 Darbe Anayasası Ve Darbe Yasaları 07-02-2016 21:59 Yeni Anayasa Aldatmacadır 05-02-2016 20:01 Mevcut TBMM'nin Anayasa Yapma Yetki Ve Görevi Yoktur 04-02-2016 10:36 Başsağlığı.. 21-01-2016 22:07 Başkanlık Sistemi 08-01-2016 21:35 Geç Kalmayalım 03-01-2016 10:34 Sonumuz Hayrolsun... 19-12-2015 22:04 "Gelin Kayınpeder Evliliğine" Yargıtay Onay Verdi 14-12-2015 10:07 Hakimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları 05-12-2015 23:33 “Can Dündar ve Tutuklanma Olayı” 27-11-2015 23:42 Türk-Rus İlişkileri... 24-11-2015 22:17
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA