Hasan TOPÇU
Hasan TOPÇU
Giriş Tarihi : 30-06-2021 17:30

VATAN SEVGİSİ

Şair gönlüm dünyadaki bütün sınırları  kaldırmak istiyor ama bencil dünyanın emperyalizmi ve insanların doyumsuz ihtiraslarından birbirine düşmanlıkları sebebiyle sınırlara mecburuz diye düşünüyorum. Her insanın doğduğu, büyüdüğü ve son nefesini verdikten sonra ebedî uykuya daldığı bir toprak vardır. İnsanlar sevinçlerini ve hüzünlerini "vatan" denilen topraklarda yaşar ve ekmeklerini bu topraklarda kazanırlar. İnsanlar, kimliklerini ve bir ulusa ait olma hissini vatan denilen topraklarda edinirler. İşte bu yüzdendir ki insanlar, yüreklerinin bir tarafında hep vatan sevgisini taşırlar ve atalardan gelen bu duygu, gelecek nesillere aktarılarak hiç sönmeyen bir ateş gibi yanmaya devam eder. Vatan sevgisini anlayabilmek için öncelikle "Vatan nedir?" sorusuna cevap aramak gerekir. Bu soruya geçmişten bugüne birçok kişi tarafından farklı cevaplar verilmiştir. Nitekim vatan kavramı, herkes için farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Ancak, vatan kavramının ne olduğunu açıklarken hemen hemen herkesin üzerinde ittifak edilebileceği bazı noktalar bulunmaktadır. Örneğin, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!" dizesinde dikkat çektiği gibi vatan, sıradan bir toprak parçası değildir. Vatan, toprağın altındaki şehitlerin ve tüm ataların ebedî uykuda olduğu kutsal bir topraktır. Şair Mithat Cemal Kuntay'ın "Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizesinde söylediği gibi bir toprak parçasını vatan kılan özellik, onun uğruna canını feda edebilen kişilerin var olmasıdır. Dolayısıyla, uğruna can verilebilen toprakları vatan olarak ifade etmek mümkündür. Ancak, "Vatan nedir?" sorusuna verilebilecek cevaplar bunlarla sınırlı değildir. Her şeyden önce vatan, bir millet için bağımsızlığın ve egemenliğin sembolüdür. Çünkü hiçbir millet, düşman işgali altında olan bir toprak üzerinde yaşamak istemez, isteyemez. Zaten vatan, düşman boyunduruğunda kalmasına göz yumulamayacak olan topraklardır. Yazar Ahmet Mithat Efendi'nin söylediği gibi "Vatan bir milletin evidir." Peki, vatan sevgisi nedir? Vatan sevgisi kavramına yönelik olarak geçmişten bugüne farklı açıklamalar yapılmış ve birçok kişi vatan sevgisini kendi bakış açısıyla tasvir etmiştir. Örneğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan sevgisinin vatana hizmetle ölçülebileceğini ifade etmiş, sosyolog Gustave Le Bon ise vatan sevgisi duygusunu yaşamayan toplumların tarihte yok olmaya mahkûm olduklarına dikkat çekmiştir. Şair Orhan Şaik Gökyay ise "Vatan, canını uğruna verme sırrına erenlerindir." diyerek vatan sevgisini vatan uğruna can vermeyi göze almak açısından açıklamıştır. Ancak vatan sevgisi kavramı, sadece doğduğumuz veya doyduğumuz toprağı sevmek şeklinde ifade edilmekle sınırlanamayacak kadar geniş kapsamlı ve derin anlamlıdır. Bu bağlamda vatan sevgisi, mensubu olduğumuz milleti, vatandaşı olduğumuz devleti, gökyüzünde dalgalandırdığımız bayrağı, konuştuğumuz dili ve hem yaşadığımız hem de yaşattığımız kültürü sevmek olarak açıklanabilir. Peki, vatan sevgisi neyi gerektirir? Bu soruya cevap olarak vatan sevgisinin, doğduğumuzdan beri bizi besleyip büyüten vatanımıza olan minnet borcumuzu ödemeyi, yani onun için çalışmayı ve vatanımıza katma değer üretecek işler başarmayı gerektirdiğini söylemek mümkündür. Nitekim, vatan sevgisi lafzi olmakla kalamayacak kadar özel bir duygudur ve bu sebeple kişilere bir sorumluluk yükler. Vatanını seven her yurttaşın, vatanını yüceltmeyi arzu etmesi ve bu uğurda çabalaması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle vatan sevgisi, vatanımızda huzur, refah, emniyet ve istikrar içerisinde yaşayabilmek için çalışmayı ve çabalamayı gerektirmektedir. Vatan sevgisi sadece geçmişe veya bugüne dair duygu ve düşüncelerimize değil, aynı zamanda geleceğe yönelik hissiyatımız, ideallerimiz ve sorumluluklarımıza da ilişkin bir kavramdır. Bu çerçevede, gelecek nesillere miras bırakacağımız vatana olan sevgimizi gösterme şeklimiz, onlara vatan sevgisini aşılayabilmek açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla vatan sevgisi, geçmişte yaşamış atalarımıza yönelik bir minnet borcu olmanın yanı sıra gelecekte vatanın emanet edileceği gençlere bırakılması gereken kutsal bir mirastır. Bu durumu Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar şu cümlelerle özetlemektedir: "Vatan sevgim olmasaydı buralara ulaşamazdım. Çok çalışın, çocuklarınıza da hem çok çalışmayı hem de vatan sevgisini öğretin. Çocuklara bunu aşılamak lazım. Memleketine faydalı olan tüm dünyaya faydalı olur." Bu cümlelerden de anlaşılacağı üzere vatan sevgisi, başarılı bir insan olabilmek açısından anahtar öneme sahiptir. Çünkü yüreği vatan sevgisiyle dolu olan insanlar vatanı ve milleti için faydalı olabilmek arzusuyla kendini yetiştirir, geliştirir ve sahip olduğu mesleği en iyi şekilde icra etmeye çalışır. Vatanını ve milletini seven kişilerin yüreğindeki sevgi, insanlık adına faydalı hizmetler yapabilme arzusunu da beraberinde getirir. Nitekim vatanını seven bir kişi, dünyanın farklı ülkelerinde zor koşullar altında yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan kim varsa oraya giderek hem onlara faydalı olmak, hem de kendi ülkesinin ve milletinin adını duyurabilmek için çaba gösterebilmektedir. Vatan sevgisine ilişkin olarak tüm bu hususları Türkiye üzerinden somutlaştırmak yerinde olacaktır. Tarihimizin vatan sevgisiyle dolu insanların yaptığı kahramanlıklar ve fedakârlıklarla dolu olması Türkiye'yi bu açıdan diğer ülkelerden farklı kılmaktadır. Asırlar boyunca bu topraklarda yediden yetmişe birçok kişi, vatan sevgisiyle dolu yüreğiyle en zor zamanlarda mücadele etme azmine sahip olmuştur. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı İmparatorluğu parçalanmaya çalışılırken yürekleri vatan sevgisiyle dolu kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı herkes, işgalci devletlere karşı var gücüyle kahramanca direnmiştir. Bunun en somut örneği Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu düşman işgali altına girdiğinde ise Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde vatansever Anadolu insanı, yürütülen kurtuluş mücadelesiyle ana yurdu emperyalist güçlerin boyunduruğundan kurtarmış ve akabinde bağımsız yeni Türk devleti kurulmuştur. Türk milletinin yüreği vatan sevgisiyle dolu evlatları yüz yıl öncesinde olduğu gibi bugün de vatanını korumak ve onu yüceltmek için her türlü fedakârlığı yapmaktadır. Türkiye'ye yönelik açık veya örtülü dış müdahaleler geçmişte olduğu gibi bugün de mevcuttur. Türk milleti, ülkesinin birliğini ve bütünlüğünü korumak için bu tehditlere karşı cesur, azimli ve kararlı bir şekilde hareket etmeye devam etmektedir. Türk milletinin bu çabalarını, kâh darbe girişimine karşı ellerinde bayraklarla demokrasiyi sokaklarda cansiperane bir şekilde savunanların kâh terörist tehditlere karşı ülke güvenliğini hem yurt içinde hem de sınır ötesinde ölümü göze alarak görev yapanların cesaretinde görmek mümkündür. Sonuç olarak, vatan sevgisi kutsiyete ve maneviyata sahip özel bir mefhumdur. Mensubu olduğumuz ulusu, vatandaşı olduğumuz devleti, gökyüzünde dalgalandırdığımız bayrağı, konuştuğumuz dili ve hem yaşadığımız hem de yaşattığımız kültürü sevmek anlamına gelen vatan sevgisinin birtakım gereklilikleri ve yurttaşlara yüklediği sorumluluklar vardır. Öte yandan vatan sevgisi, sadece geçmişe ve bugüne dair değil, aynı zamanda geleceğimize yönelik de bir kavramdır. Şair Namık Kemal'in "Amâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır." dizesiyle ifade ettiği gibi ana gayemiz, vatanımızın istikbalini düşünmek ve vatanımızın daha iyi bir geleceğe kavuşması için gayret göstermek olmalıdır. Bu itibarla, gelecek nesilleri bu temelde nitelikli insanlar olarak yetiştirmek vatan sevgisinin bir gereğidir. Unutulmamalıdır ki yüreği vatan sevgisiyle dolu olan insanlar sadece kendi ülkesi için değil, aynı zamanda dünya için de faydalı olurlar. İşte bu yüzden, vatan sevgisinin başta çocuklar ve gençler olmak üzere yediden yetmişe herkesin yüreğine aşılanması ve vatan sevgisine ilişkin hassasiyetin tüm yurttaşlar nezdinde hâkim kılınması gerekmektedir.

NELER SÖYLENDİ?
@
Hasan TOPÇU

Hasan TOPÇU

DİĞER YAZILARI MEHMET AKİF VE ÇANAKKALE CEPHESİ 26-07-2021 12:28 VATAN SEVGİSİ 30-06-2021 17:30 TAMAHKÂRIN SONU 21-06-2021 14:57 ‘EN’EL- HAK’ 14-06-2021 12:20 FİRARİ 07-06-2021 12:09 EDEP YA HU! 01-06-2021 01:10 BOŞ VER! BÜYÜKLÜK SENDE KALSIN 24-05-2021 22:07 ORHAN VELİ VE BELLA 17-05-2021 12:28 KUDÜS 11-05-2021 15:09 KINALI HASAN 04-05-2021 10:32 YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA 26-04-2021 15:20 SALGINA YENİLEN DUYGULAR 20-04-2021 11:24 AT, EŞEK BOĞA VE KAPLAN 09-04-2021 20:22 KOCA VEYSEL 29-03-2021 15:11 LALE DEVRİNE YOLCULUK 22-03-2021 12:15 SOKAK KEDİSİ İLE EV KEDİSİ...HASGÜL MASALLARI ADLI ESERDEN 15-03-2021 12:16 HAYATINDA BİRİ OLMALI İNSANIN 08-03-2021 16:39 FRANSIZ GENERALİN HATIRASI 02-03-2021 11:34 GÜZELLİK VE ESTETİK 22-02-2021 15:09 KİTAP OKUMA ÜZERİNE 15-02-2021 17:16 KARADUT 08-02-2021 13:37 ARTIK KİMSEYE SORMAM SENİ 01-02-2021 12:04 KİLİME SAKLANMIŞ AŞK 25-01-2021 16:09 DARILMIŞ GÜLE BÜLBÜL 18-01-2021 12:05 ÖNKUZU 12-01-2021 11:36  KARACAOĞLAN‘LA PINARBAŞI SOHBETİ 04-01-2021 13:37 GÖRÜNTÜ ALDATIR 28-12-2020 19:49 CEPHEDE GİZLİ SEVDA 21-12-2020 15:12 TOYGAR HASAN 14-12-2020 13:10 NASİP VE RIZIK 07-12-2020 13:22 RÜZGÂRLA SEVMEK ÜZERİNE 30-11-2020 10:46 HİLALİ VE HELALİ SEVMEK 23-11-2020 11:28 Gönül Dağı 16-11-2020 12:45 ZENGİNLİK ÜZERİNE 09-11-2020 13:38 Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim! 02-11-2020 17:31 “Fadime Bacı” 27-10-2020 11:56 TÜRKÜ GÖZLÜM 19-10-2020 10:50 ‘’DUR YOLCU ANITI’’ 12-10-2020 22:00 KÜSMÜŞÜM 05-10-2020 16:45 SARI GELİN 28-09-2020 12:13 BİR SEVDAYI TAŞIR SESSİZ GEMİ 22-09-2020 22:25 NEDİM VE SEVGİLİ 14-09-2020 13:21 DRAMA KÖPRÜSÜ VE HASAN 07-09-2020 10:49 Milyon Kere Ayten 01-09-2020 10:45 Leyli Leyli 24-08-2020 17:13 NIZAM I ALEM ÜLKÜSÜ (MEFKÜRE) 10-08-2020 23:45 GÜZEL OLMAYAN KIZIN, KABUL OLMAZ ORUCU 06-08-2020 11:19 CEVİZ AĞACI 27-07-2020 11:14 SİLVER CİTY’DE İKİ ÇANAKKALE ŞEHİDİ 20-07-2020 13:08 ZOR BELA 13-07-2020 12:13 BİR MENDİL ALDIM DEREDEN 08-07-2020 12:51 GİDİYORUM 29-06-2020 12:18 MANDA YUVA YAPMIŞ SÖĞÜT DALINA 15-06-2020 13:46 SEVDALIK ÜZERİNE 08-06-2020 14:08 SEVMEK 29-05-2020 21:50 Şems Tebriz-i ile Hasbihal 24-05-2020 15:06 MEVLANA İYİ GELDİ 16-05-2020 14:23 HASGÜL MASALLARI YARALI ARI İLE BOZ AYI 04-05-2020 23:53 YOKLUĞUNDA BULMAK 27-04-2020 22:12 GİDİNCE SEVDA BİTER Mİ? 19-04-2020 11:54 DOSTUN ATTIĞI GÜL 12-04-2020 12:54 CANBERK 05-04-2020 23:48 FUZULİ İLE BİR GÜN 31-03-2020 21:51 YIKTIN GÖNÜL SARAYIMI 23-03-2020 12:02 ÜÇ CAMİ VE ÜÇÜNCÜ MUSTAFA 16-03-2020 13:47 SEVDA DEDİĞİN BÖYLE OLMALI 09-03-2020 14:16 NEDEN HASGÜL MASALLARI? 02-03-2020 22:08 BÜLBÜL İLE HÜKÜMDAR 24-02-2020 14:59 BİR BOŞANMA 10-02-2020 11:53 AT, EŞEK, BOĞA VE  KAPLAN 03-02-2020 14:42 HORMONLU ZENGİNLİK 28-01-2020 13:25 ’BİZİM İÇİN ŞAMPİYON’’ 22-01-2020 17:32 UMUT GÖZLÜM 14-01-2020 17:04 YENGÜLLÜK ETMEK 06-01-2020 12:06 hasgül masalları 4-SOKAK KEDİSİ İLE EV KEDİSİ 30-12-2019 15:53 ASLAN YALANI 23-12-2019 17:06 ‘’İŞTE O GÜN BU GÜN’’ 19-12-2019 14:16 HASGÜL MASALLARI 3 16-12-2019 21:50 HASGÜL MASALLARI (2) 09-12-2019 12:57 DAMLA BİLE DEĞİLDİM 02-12-2019 10:06 HASGÜL MASALLARI 26-11-2019 21:53 KURNAZ TİLKİ 18-11-2019 19:58 NELER ETTİN NELER ETTİN 11-11-2019 13:31 BİR AYRILIK TİRADI 04-11-2019 21:44 BE GÜLÜM 28-10-2019 19:30 “ÇOCUK ASKER” 21-10-2019 14:43 BEN SENİ VATANIM GİBİ SEVDİM 14-10-2019 16:45 MİDO ÇAVUŞ 07-10-2019 12:11 SAKA HÜSEYİN 30-09-2019 11:41 ESKİYEN SEVDALAR 25-09-2019 12:00 FRANSIZ GENERALİN HATIRASI 25-09-2019 11:37 OKULLAR AÇILIRKEN 02-09-2019 21:47 TANIK 26-08-2019 18:26 ENKAZDAN SES GELMİYOR! 19-08-2019 09:57 ‘’HANİ HERŞEYİNDİM BEN SENİN’’ 07-08-2019 10:51 SUS DELİKANLI YÜREĞİM 29-07-2019 17:47 KAF DAĞINDAN DÖNDÜM GÜZEL 23-07-2019 10:25 SENİN NE BÜYÜK SEVDAN VAR 16-07-2019 12:16 KÜÇÜK KÜÇÜK BİRİKTİRDİĞİM BÜYÜK SEVDAMSIN 08-07-2019 16:58 GİTME ZAMANI 01-07-2019 12:20 BİR MEZARLIK MASALI ! 24-06-2019 13:36 ARKADAŞ OLMAYAN EŞ 11-06-2019 10:38 ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK 06-06-2019 09:15 KALP 27-05-2019 11:35 NE LÜZUM VAR BÖYLE ÇİLE ÇEKMEYE? 20-05-2019 11:05 DAHA ÖLMEDİM Kİ SEVMESEM SENİ 14-05-2019 14:36 EFSANE SEVDALARA ÖZENME 06-05-2019 11:19 KISKANMAK 29-04-2019 09:17 SENİ ÜZGÜN GÖRSEM! 22-04-2019 18:39 BİR AYRILIK YAZISI 15-04-2019 10:06 NEDEN SEVDAMIZ? 02-04-2019 19:36 KÜFRÜ TAŞIMAK 27-03-2019 09:57 TEŞEKKÜR CİMRİSİ 19-03-2019 11:49 ANLADIM Kİ! 11-03-2019 12:30 ÜLKÜ SEVDASI 05-03-2019 16:24 GERÇEK BİR SOYKIRIM OLDU HOCALI'DA 27-02-2019 08:12 VAZGEÇMEK 26-02-2019 11:40 NAAT 19-02-2019 10:18 ARANAN SUÇLU BENİM 12-02-2019 12:13 BENİM BİR DERDİM VAR 06-02-2019 12:30 YAR DEMEDİN 28-01-2019 20:30 BİLİNMEYEN EFSANE 23-01-2019 22:46 KAR YAĞDI 08-01-2019 14:24 SEVGİSİZ YAZILMAZ Kİ! 03-01-2019 15:01 VAY DELİ GÖNÜL! 26-12-2018 18:43 İSTANBUL  18-12-2018 15:38 SEVGİ İNSANLIĞIN KANUNUDUR 11-12-2018 11:04 DAHA CİDDİ YAZILAR YAZMALI 06-12-2018 19:55 SEVEN GÖNÜLLE SEVECEK GÖNÜL FARKI 05-12-2018 12:49  KİMSE ÖLMEZ SEVDADAN 27-11-2018 15:10 SURİYELİ’LER VE VATANDAŞLIK 20-11-2018 12:21 YANIK SİPAHİ GELDİ 13-11-2018 08:50 SOKAK ÇOCUKLARI 06-11-2018 13:04 SEVGİ VARSA TAŞIDIĞIN YÜKÜN AĞIRLIĞI VIZ GELİR 25-10-2018 12:26 BEN SAKARYA 17-10-2018 19:15 BEN BÖYLE SEVERİM 10-10-2018 09:47 SEVERSEM SEVDALIMSIN 02-10-2018 16:38 BİR ŞİİRİ OLMALI İNSANIN 25-09-2018 11:27 ÇARŞAMBA'YI SEL ALDI... 19-09-2018 15:48 HEKİMOĞLU 11-09-2018 17:39 YANIK SİPAHİ 06-09-2018 19:19 ‘’O ŞİMDİ MAHKUM’’ 28-08-2018 12:48 İKİ AĞACIN MASALI 16-08-2018 10:42 ŞAİR GÖNÜLLERDE AŞK 07-08-2018 10:42 SADAKATSIZ 01-08-2018 10:27 EĞİTİMİN GÜZEL YÜZÜ 26-07-2018 18:54 HASET DUYGULAR 25-07-2018 13:59 BU ZULME KİM DUR DİYECEK? 19-07-2018 10:53 İÇİMDEKİ ÇOCUK ÖLMELİ! 10-07-2018 12:14 SEVDA ENGEL TANIMAZ 28-06-2018 15:38 İLAHİ SEVDA VE KUL SEVDASI 19-06-2018 18:20 UNUTMAK 07-06-2018 18:20 SEÇME VAKTİ 30-05-2018 18:50 MERTLİK HIRKASI 21-05-2018 15:34 SEN YAĞMURSUN, BEN BULUT 08-05-2018 16:40 DOST YARASI 03-05-2018 18:43 ‘’BÖYLE SEVMEK GÖRÜLMEMİŞTİR’’ 29-04-2018 12:37 SAĞ YANIM 25-04-2018 18:39 SOL YANIM 17-04-2018 10:47 ZATEN ÖLMEYİ BİLİYORLAR 10-04-2018 18:50 BOŞVER  DOKTOR! 04-04-2018 11:12 SEVGİ DİLİ  28-03-2018 17:17 TÜRK ÇADIRI 22-03-2018 07:59 KIZKULESİ’NDE BİR EFSANE 07-03-2018 20:56 SEVDAMIZ 01-03-2018 10:29 OKÇULUK 19-02-2018 11:07 NİĞBOLU ZAFERİ 15-02-2018 13:52 EĞİTİMİN GÜZEL YÜZÜ 05-02-2018 20:20 KELEBEK ETKİSİ 25-01-2018 22:45 KANATLANIP UÇMAK 18-01-2018 15:14 PİR-İ TÜRKİSTAN 08-01-2018 17:25 HUMA KUŞU 30-12-2017 09:54 DERDİMİZ KUDÜS 08-12-2017 13:47 MELİKE ROMANI 28-11-2017 19:35 Özgürlük Savaşçısı 20-11-2017 14:22 Nilüfer 01-11-2017 13:05 GİTMEK 20-10-2017 09:56 SÖYLEYECEKLERİM VAR 11-10-2017 16:38 YAZMAK 06-10-2017 13:39 ŞİİR 21-09-2017 21:28 GELİN KAYASI-2 13-09-2017 12:56 GELİN KAYASI 05-09-2017 18:30 SÜLBÜS TEPESİ 13-08-2017 15:40 BİR SEVDA MASALI 28-07-2017 17:39 15 TEMMUZ 04-07-2017 14:38 KATAR DERDİME DERT KATTI 21-06-2017 23:35 ZELİHA’NIN GÖZYAŞLARI 08-06-2017 22:36 VAKİTSİZ NAMAZ 30-05-2017 14:44 YASAK DUYGULAR 22-05-2017 14:08 SULTAN MURAD'IN DUASI 09-05-2017 12:36 ADALET 25-04-2017 13:25 NAR-I  AŞK 18-04-2017 13:14 MEMLEKET İSTERİM 12-04-2017 20:39 TÜRK USULÜ BAŞKANLIK HAYIRLI OLSUN 03-04-2017 20:42 TARİHTEN BİR SAYFA 21-03-2017 15:50 EDEPLİ YAŞAMAK 15-03-2017 23:36 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 07-03-2017 16:07 SEVDA 01-03-2017 10:34 EVET Mİ ?  HAYIR MI? 14-02-2017 12:37 EĞİTİM 07-02-2017 12:03 AHVÂLİMİZ 31-01-2017 13:06 MEFKÛRE 16-01-2017 14:36 BU BAYRAĞIN YÜZYILI  03-01-2017 12:52 SARIKAMIŞ 28-12-2016 06:54 HALEP 22-12-2016 12:18 ŞEHİTLER TEPESİ 12-12-2016 16:01 SONSUZLUK MURADI (Hz. Muhammed) 06-12-2016 13:13 GENÇLİK 22-11-2016 11:36 SÖZ SÖYLEME SANATI 16-11-2016 14:29 OĞLUM HESAN NE HALDESAN 10-11-2016 11:21 AŞK GÜNEŞE BENZER 01-11-2016 13:40 BİR KALBE KAÇ SEVDA SIĞAR? 26-10-2016 19:07 TÜRKÜLERDEKİ SEVDA 18-10-2016 14:25 BURADA BEN VURULDUM 11-10-2016 20:40 KOMŞUNUN TEMİZLİĞİ  29-09-2016 19:41 BAYRAK 19-09-2016 19:51 KANLI DÜĞÜN 23-08-2016 15:16 İLİM PINARI 26-07-2016 12:26 Darbe ! 19-07-2016 20:33 İnadına Ölmek 28-06-2016 19:12 Yanmak 21-06-2016 00:33 Ermeni ! 06-06-2016 11:08 Eyvallah 01-06-2016 01:17 Vicdan 23-05-2016 23:56 İlkesiz Ülküsüz Yaşamak 17-05-2016 00:39 Müsterih Ol Güzellik 02-05-2016 11:22 Pençe Yemiş Aşiyan 27-04-2016 11:22 Kadına Şiddet 18-04-2016 21:04 Aşk 11-04-2016 20:50 Şehitlik 01-04-2016 11:07 İyilik-Kötülük 22-03-2016 22:51 Ankara 14-03-2016 00:33 Kadın 08-03-2016 22:45    28 Şubat 29-02-2016 17:38 Huzur 22-02-2016 17:30 Vatan Sevgisi 10-02-2016 16:00 Başkanlık Sistemi 30-01-2016 19:15 Zenginlik 24-01-2016 22:08 Canlı Bomba 16-01-2016 19:34 Liderler ve Müslüman Liderler 10-01-2016 22:23 Ege'de İnsanlık Dramı 31-12-2015 20:46
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Reklamı Geç
Advert