İbrahim Hakkı Gündoğdu
İbrahim Hakkı Gündoğdu
Giriş Tarihi : 17-05-2021 20:30

ŞU ARAPLARI BİR DE BÖYLE OKUYUN

Bakın bunları demeyeceğiz:

“Araplar, Emperyalist Avrupa ile bir oldu ve Osmanlıyı arkadan vurdu… İslam Halifesine ihanet etti. Hain Şerif Hüseyin’e ve İngiliz riyakarlığına inandı ve Müslüman kardeşlerini acımasızca öldürdü…” Bunları zaten tüm dünya biliyor…

Ve bir de bu ihanetleri tüm Araplar yapmadı… Batılıların oyununa gelen ihtiras yüklü bir avuç kişi… Bugün halâ o hainlerin torunları Arap devletlerinin başında ve insanlarını süründürüp o zenginlik içinde acımasızca sömürüp duruyorlar...
 

Bakın, asıl şu tespiti iyi yapalım:
Tarihte Müslüman olmalarına rağmen “Ümmet” olamayan yegâne toplum Araplardır…
Dikkat ederseniz “toplum” dedim, “millet” demedim… Çünkü Araplar hantal bir “kabilecilikten” öteye hiç geçemedi, bırakın ümmet olmayı millet bile olamadılar…

Emeviler, iktidara geldi asabiyeciliğe yönelik hantal bir ırkçılıkla ömrünü geçirdi.
Endülüs’te yine bundan dolayı koca medeniyetin yok olmasına sebep oldular…
Düşünün, Emevilerin adaletsizliğine karşı çıktı diye büyük alim İmamı Azamı zindana atıp işkenceye tabii tuttular…

Onlar yıkılıp Abbasiler gelince İmamı Azam artık rahatlayacağını sandı. Abbasilerin de adaletsizliğini tenkit etti. Onlar da zindana atıp işkence yaptılar… Hatta o işkenceler altında şehit oldu, gizlediler… Halktan korktukları için cenazesine Halife bile katıldı…  

 

Ve işin bir başka boyutu:

İnancımıza göre İslam tüm insanlığa gelen evrensel bir dindir. Ancak Arapların çok fazla bataklığa düşmesinden dolayı Arabistan’a inmiştir.

Aslında, İslam’ın Arabistan’a inmesi onları sevindirmemeliydi.

Aksine “ne kadar çok yoldan çıkmıştık ki bu din bize geldi” deyip iyice ders alıp, utanıp, kendilerine tarihi bir çekidüzen verip yollarına gitmeliydiler.

Hiç de öyle yapmadılar: Hem bu kutlu dini kullandılar hem yüce peygamberimizi…

Hatta kullanmayı bile beceremediler, ağızlarına burunlarına sürdüler…

Bu Araplar da amca çocukları olan Yahudilerden maalesef çok farksız değil… Tarih boyu Yahudilere olduğu gibi Araplara da nice elçi gönderildi, peygamber beğendirilemedi…

 

Araplar, asıl Emeviler zamanında dini kendi menfaatlerine göre kullanmaya başlayıp ırkçı davranınca görev onlardan alındı. Son deneme de Abbasilerdi. 

Çok açık değil mi: Daha Miladi binli yıllara gelmeden kısmen İslam Araplardan alındı ve Türklere verildi… Akıllanmadılar 1057’de Tuğrul Bey ile iyice İslam’ın bayraktarlığı Türklere geçti… Bu Selçuklu ve Memluklerle devam etti… Türkler olmasaydı Haçlılar o hızla Kudüs’ü de geçip Kabe’yi tarumar ederdi… Belki bugün Araplar bile Türklersiz Haçlı akınlarından sonra iyice Hıristiyanlaşmış olarak karşımıza çıkacaklardı.

 

Bakın tarihler 830’ları gösteriyor. Abbasiler en güçlü dönemini yaşıyor. Başta Halife Mutasım… Tarihçi El Caiz’i yanına çağırıyor: “Git, incele ve bana şu Türkler hakkında bir rapor getir,” diyor. El caiz Halifeye rapor getireceği için çok dikkatli ve hassas davranıyor… Titiz incelemeleri sonucunda çok önemli ve gerçekçi bir raporla Halifenin karşısına çıkıyor.
Halife raporu okudukça hayret ediyor ve memnun kalıyor…

“Bu Türkler belli ki bizim kurtarıcımız,” diyor.

(El Caiz’in Türkler hakkındaki bu raporunu her Türk hatta tüm insanlık iyice okumalıdır…)

Halife Mutasım, El Caiz’e emirler yağdırıyor:

Türkleri Abbasi ülkesine davet ediyor.

Türklerden bir ordu hazırlanıyor. Onları Bağdat’ın 100km kuzeyinde Samarra şehrinde yerleştiriliyor… Halife bile makamını o şehre taşıyor…

O tarihten sonra savaşın kahramanı hep Türkler oluyor.

 

Hatta, Türk insanının o şanlı yapısı bozulmasın diye Türklerin Arap kadınlarla evlenmelerini yasaklıyor…

Aradan fazla geçmeden Orta Asya’da Karahanlı Türkleri, daha güneyde Gazneli Türkleri İslam devletleri kuruyor… Sonra Büyük Selçuklu güçlü bir Türk devleti olarak ortaya çıkıyor. Sonra tüm Müslümanları bir araya topluyor, hem de Abbasi halifesini bile kurtarıyor…

 

Tarihler 1057’yi gösterdiğinde İslam dininin bayraktarlığı artık tamamen Türklerin elinde idi… Ardından Mısır’da Memluk Türkleri bu bayraktarlığı devam ettirdiler… Hindistan’da Babür Hanlığı, Sibirya bozkırlarında Altınordu, Avrupa içlerinde Osmanlı…

Binli yıllardan bu yana Arapların Haçlılara ve emperyalist zalimlere karşı ciddi mücadeleleri hiç olmadı…
Osmanlı onlardan asker bile almadı… Osmanlı ordularında görev yapmak isteyen Arap gönüllüleri tabii ki taktir edildi.

500 sene çok rahat bir hayat… O günlerde petrolleri yoktu, fakirdiler, ancak Osmanlı onlara hiç fakirlik çektirmedi. Osmanlı onlardan vergi bile almadı. Bu güzelliklerin değerini idrak edemeyen bir avuç hain Batının kölesi oldu ve tüm Arapları da sürükledi…
 

Osmanlı halifesi Arapları 1. Dünya savaşında “büyük cihat”a çağırdığında gelmediler…

Gelmediler diye üzülüyoruz ya, çok da üzülmeyelim onları Emevi halifesi de Abbasi halifesi de cihada çağırdıklarında yine gevşeklik yapmışlardı…

Hatta, Şanlı Peygamberimiz Uhut’ta, “aman sakın ha okçular yerlerini zinhar terk etmesin” dediği halde onlar ganimet için yüce peygamberin bu sözlerini hemen oracıkta unutan ve ganimetlere hücum eden kişiler değil midir?.. Bunlar da belli ki ganimete hücum edenlerin torunları… Biraz da tarihe böyle bakarak tedbirlerimizi ve hesaplarımızı bu minval üzere yapmak durumundayız.     

 

Hata edip Osmanlıdan ayrılıp İtalyan ve Fransız esaretine düşen ve daha sonra akıllanarak şanlı mücadeleler veren: Trablusgarp, Cezayir, Tunus’u bu durumdan ayrı tutuyoruz. Onların ruh halleri de zaten çok daha asildir…

Şimdi bu saatten sonra:

200 milyona yakın 23 Arap devletinin tam ortasında 6 milyon Yahudi zulüm yapıyor ve buna herkes göz yumuyorsa burada artık başka bir şey yapılmalı…

O başka bir şey de Batının kuklası Arapların işine gelecek bir şey değildir…

Biline…

 

 

 


 
 

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Hakkı Gündoğdu

İbrahim Hakkı Gündoğdu

DİĞER YAZILARI ŞU ARAPLARI BİR DE BÖYLE OKUYUN 17-05-2021 20:30 AVRUPA ZULMÜ VE GÖÇMENLER 09-05-2021 20:36 KARADENİZ’İ ATEŞE VERMEK 08-04-2021 19:57 KOVUN ŞU PAPA’YI 07-03-2021 18:19 Amerika diyemiyor ki 04-03-2021 22:25 HER “ANAYASA” DENDİĞİNDE ÇOK KORKUYORUM 15-02-2021 17:19 ANAYASA ve DEMOKRASİ 11-02-2021 22:15 AMERİKA VE ANARŞİZM 15-01-2021 12:24 İNSAN NEDİR? 07-01-2021 19:27 3. DÜNYA SAVAŞI ve AMERİKA 16-11-2020 16:46 ÖLEN AZ, DEPREMİ TARTIŞMAYALIM!.. 03-11-2020 13:57 SEN EY DOYUMSUZ İNSAN 17-10-2020 14:32 Allah Aşkına 14-09-2020 15:46 SEN HALÂ SÖMÜREMEDİKLERİMİZDEN MİSİN!? 19-08-2020 14:11 TÜRKİYE’NİN ALTINI OYMAK 29-07-2020 12:17 Dijitalizm: 10 TANRI’YI KIYAMETE ZORLAMAK 15-06-2020 21:39 Dijitalizm -9 KÜRESELCİLERİN BÖLGESEL OYUNLARI  08-06-2020 10:56 Dijitalizm-8 BATI, İKİ DÜNYA SAVAŞINI DA ÖNLEYEMEMİŞTİ 03-06-2020 19:58 YILMAZ ÖZDİL’İN MEHMED’İNE ŞERH DÜŞMEK 29-05-2020 20:31 Dijitalizm -7 EMPERYALİSTLERE KARŞI MİLLİ DEVLETLER 27-05-2020 14:16 Dijitalizm -6 ÇİN KÜRESELCİLERE MAHKÛM MU? 19-05-2020 19:41 Dijitalizm -5 MİLLİ DEVLETLERİN TERBİYE EDİLMESİ 13-05-2020 20:15 DİJİTALİZM -4 Küreselcilerin “Birlikler Çağını” Bitirme Gayreti 01-05-2020 19:26 DİJİTALİZM -3 ÇİN KÜRESEL SÖMÜRÜNÜN NERESİNDE 25-04-2020 13:38 DİJİTALİZM, KÜRESEL SÖMÜRÜ ÇAĞI -2 19-04-2020 16:38 DİJİTAL SÖMÜRÜYE DOĞRU 15-04-2020 17:39 KORKU İMPARATORLUĞU 05-04-2020 20:32 SON VİRÜS 30-03-2020 14:25 VİRÜSÜN VERDİĞİ DERSLER 22-03-2020 13:30 KORONA VİRÜS ACİZLİĞİ VE YAPAY ZEKÂ 14-03-2020 14:17 ADRESE TESLİM VİRÜS ÜRETİLİR 03-02-2020 16:15 SULARIMIZI İÇİYORLAR, DEVELERİ ÖLDÜRELİM  11-01-2020 18:04 YAPAY ZEKÂ ve GÜÜÜM!. 20-12-2019 22:25 KENDİ ÇOCUKLARINIZI KENDİ ELLERİNİZLE YOK EDİYORSUNUZ 28-09-2019 16:21 TÜRK BAYRAĞINI KURTARMAK veya ÇAĞDAŞ ULUBATLI HASANLARIMIZ 15-09-2019 12:20 SİZ ŞAKA MISINIZ: ÖLÜM ŞAKACILARI 03-08-2019 12:19 CUMHURBAŞKANI İSTERSE ÇÖZEBİLİR Mİ? 06-07-2019 21:32 KUTSAL KÖPRÜ TÜRKİYE 29-06-2019 20:19 SÖZÜM GENÇLERE 20-05-2019 17:39 FALCI DEĞİLİM AMA, DÜNYANIN GELECEĞİ KÖTÜ 18-03-2019 12:37 ŞEHRİN RUHU 02-11-2018 18:02 EY AMERİKA 15-08-2018 19:52 NATO’NUN AMERİKA’SI VE... 12-07-2018 09:25 ADALETLE YÖNETME ZAMANI 26-06-2018 12:30 BATILILARIN DOĞUDA NE İŞLERİ OLUR? 13-04-2018 08:48 BATI KÖLESİ ERMENİ POLİTİKASI 14-03-2018 14:19 BEN... BİZ... 12-02-2018 11:01 ŞANLI TÜRK GELİYOR, TARİHE ŞERH DÜŞÜYORUM   14-01-2018 16:55 KUDÜS-2 YAHUDİLER YİNE BATI’NIN OYUNUNA GELDİ 09-12-2017 17:22 KUDÜS -1 BATI İSLAM DÜNYASINI KAYBEDERKEN 08-12-2017 19:11 ÇAĞDAŞ KIZIL ELMAMIZ 25-11-2017 23:16 SINIRLAR NASIL ÇİZİLMELİ? 30-10-2017 14:45 ORTADOĞU’DA KÖLELERİN SAYISINI ARTIRMAK 19-09-2017 15:30 BU HALK VAR YA; BU HALK   18-07-2017 14:59 ADALET DİŞİ Mİ, ERKEK Mİ? 05-07-2017 14:38 TANRI /ALLAH /HUDA      18-06-2017 13:43 KUTUPLARDA MÜSLÜMANIN ORUCU  29-05-2017 15:48 SÜNNİ – ALEVİ ve BİZ  08-05-2017 15:30 EY SEN AMERİKA 26-03-2017 11:48 İNSANLIĞA... 20-02-2017 17:18 TÜRKİYE’NİN HASIMLARI   08-02-2017 14:59 SOSYAL PAYLAŞIMLAR: KİN VE NEFRET  17-01-2017 11:52 KÖPEK  07-01-2017 16:34 EY İNSANLIĞIN UMUDU, AYAĞA KALK 26-12-2016 10:43 BÜTÜN MÜSLÜMANLARA 14-12-2016 14:23 OBEZİTE / AÇLIK ve AŞAĞILIK 28-11-2016 18:57 OY OY DA MARSHALL YARDIMI OOY 21-11-2016 20:13 BİZİM VATANIMIZ  04-11-2016 20:57 BAK EVLADIM 02-11-2016 21:56 Adı Çok Güzel Bir Ordu İdi 31-10-2016 21:16 HALKIMIZ ÇOK YALNIZ 25-10-2016 22:02 BİR TÜRK NASIL OLMALI? 16-09-2016 11:05 'Halk'a Önem Verme Dönemi 20-08-2016 20:38 Turan Ordusu Geliyor 11-08-2016 21:24 TAPMAK 07-08-2016 11:21 DÜNYANIN EN ZALİM EMPERYALİSTLERİ 29-07-2016 23:21 Darbe Ve Eğitim 19-07-2016 20:45 Terörizm Ve Batının Yaptıkları -2 18-07-2016 00:30 Terör Ve Siz Ey Batı -1 17-07-2016 00:42 Çağdaş Batı'yı Yorumlarken 10-07-2016 17:45 Vahşi Batı 02-07-2016 21:19 AB ve Dünyadaki Birlikler Bataklığı 25-06-2016 23:43 Dönemlerimiz 13-06-2016 23:00 Avrupa Bizden Korkuyor 10-06-2016 23:32 Almanya Ermeni 03-06-2016 14:48 Şehir İnsanı Yer 29-05-2016 01:39 Karmaşizim, Teknoloji Ve Asalakları 20-05-2016 23:15 Hangi Devlet Dini Kullanmıyor ? 12-05-2016 15:25 Türkiye'ye Sığınmak 07-05-2016 23:43 Altı Bin Yıllık Tarihi Ret / Kimsenin Gücü Buna Yetmez 02-05-2016 01:38 Ortadoğu Aydını Ve Batının Sömürü İlmi 27-04-2016 21:03 Batının Köpekleri 22-04-2016 19:20 İslam Dünyasının Zaafları 16-04-2016 18:40 Küresel Sermayenin Tek Devlet Dönemi 09-04-2016 17:49 Küresel Sermaye Vatansız Canavar 01-04-2016 11:57 Farklılıkla Büyümek/Ötekine Tahammül Etmek 21-03-2016 23:22 Türkiye Yarının Adını Ne Koymalı 08-03-2016 22:19 Batı'nın Doğu'yu Sömürü Oyunu 27-02-2016 22:52 Korku Tek Bizden Korkar 13-02-2016 10:32 Rusya Ve Türk Dünyası 16-01-2016 20:33 Rusya-Türkiye Ve Komşuluk Kaderi 30-12-2015 23:04 Rusya Ne Yapmak İstiyor ? 28-12-2015 09:33 Civata'nın Dayanılmaz Cazibesi 14-12-2015 08:34 "Arap Baharı ” Nankör Bir Çöl Fırtınasına Dönüştü 28-11-2015 21:41 Ah Kamuoyu Ah! 24-11-2015 17:35
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA