Advert
Ali Çetinkaya
Ali Çetinkaya
Giriş Tarihi : 20-05-2018 15:37

SELANİK'TE 19 MAYIS

4 yıl süren 1

4 yıl süren 1. Dünya Savaşı’ndan yenilmiş olarak çıkıp, 30 Ekim 1918 de Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayarak, İtilaf Devletlerine teslim olan Osmanlı Devleti, antlaşma gereği ordularını dağıtmış, silahlarını toplayıp teslim etmiş, limanlarını, gemilerini, demir yollarını ve daha neyi varsa teslim etmiş, düşman bununla da yetinmeyip antlaşmanın 7. Maddesine dayanarak yurdumuzun birçok yerini işgal etmiştir. İstanbul’da İngiltere Fransa, İtalya ve Yunanlılar, Antep, Maraş ve Urfa bölgesi Fransızlar. Antalya, Muğla bölgesi İtalyanlar, Doğu Anadolu’yu Ermeniler işgal etmiş ve herbirinini yanında Amerikalılar. İç Anadolu Bölgesinde henüz işgal edilmemiş küçük bir bölge. Bu şartlarda 16 Mayıs günü İstanbul’dan Samsuna yola çıkıp, 19 Mayıs 1919 günü İstiklal için ilk adımı atmıştı. 16 Mayıs’ta İstanbul’dan hareket etmeden 1 gün önce Yunan ordusu İzmir’i işgal etmiş Hürrüyeti ve İstiklali yakarak yayılmaya başlamıştı. 19 Mayısta Samsunda atılan ilk adımdan sonra sırasıyla Havza da görüşmeler yapıp, Amasya’da bir genelge yayınlayarak Sivas’ta bir kongre tertipleyecek, bu arada Erzurum’da düzenlenen kongreye katılan Mustafa Kemal Paşa doğu illerini Ermeni işgalinden kurtarabilmek için çareler arayan doğu illerimizin temsilcilerini de ‘’ Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır’’ diyerek yanında alan Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresinden sonra 23 Nisan 1920 de TBMM’yi açmayı başararak, Kurtuluş Savaşı için önemli bir mesafe kat etmiştir. Anadolu’nun her yerinde Türk Milleti düşmana mukavemet göstererek işgalin yayılmasını önlemiş, düşmanın karşısına efeler, çeteler ve eli silah tutan kahraman vatan evlatları çıkarak Yunan kuvvetlerini yavaşlatmış, yer yer durdurmuştur. Düzenli ordu kurulmasıyla artık düşmanın karşısına ordumuzla çıkarak 1. İnönü ve 2. İnönü Zaferleri elde edildiyse de kesin sonuç alınamamış, Ankara yakınlarına Polatlı ya kadar ilerlemeyi başaran Yunan kuvvetleri , Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığı’nda 22  gün 22. Gece süren Sakarya Meydan savaşında ağır bir yenilgiye uğrayan Yunan kuvvetleri geriye çekilerek Afyon bölgesinde tutunmayı başarmıştır. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruzu başlatan Türk Ordusu Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığında 30 Ağustos günü zaferi kazanmış ve bir kısmı esir alınıp bir kısmı imha edilen Yunan kuvvetleri ölülerini arkada bırakarak İzmir’e doğru kaçarken Türk Ordusu da arkalarından amansız bir takiple 9 Eylül günü İzmir’de denize dökülmüştür. Bunda sonraki süreçte Türk Ordusu’nun kazandığı büyük zafer sonucu Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılmış, daha sonra da Lozan Barış Antlaşması yapılarak yeni bir devlet kurumuştur. Sonrasında Cumhuriyette ilan edilerek Türkiye Cumhuriyeti adını almıştır. Anadolu da yayılan Yunan işgali sırasında Anadolu da yaşayan yerli Rumlar neredeyse bin yıldan beri beraber yaşadıkları aynı köyde, aynı şehirde, aynı mahallede Türklere karşı acımasız bir katliama girişen Yunan kuvvetleriyle işbirliği yaparak bin yıllık barışı bozmuş artık bir arada yaşamayı imkansızlaştırmıştır. Eski barış ortamının bir daha pek mümkün olmadığı  bir realite oluşmuştur. Bunu çok iyi anlayan Yunanlılar Lozan  barışında nüfus değişimi(mübadele) istemiş le, Türk tarafı da bunu kabul ederek  Türküye deki Rumlar Yunanistan’a, Yunanistan’daki Türkler de Türkiye ye gelmişlerdir. İstanbul ve Adalardaki Rumlar ile Batı Tarakya’daki  Gümülcine bölgesindeki Türkler mübadelenin dışında bırakılmıştır. Bu mübadelede Selanikte ki Türkler  Ege bölgesindeki ve Marmara bölgesindeki illere yerleştirilirken, Trabzon bölgesinden gönderilen Pontus artığı Rumlar da daha çok Selanik şehrine yerleştirilmiştir. İnsanın hayatında ölümden, işkenceden sonra en ağır vaka doğup büyüdüğü, kendine yurt edindiği toprakları terk etmek zorunda kalmasıdır. Dolayısıyla her iki taraf da bu bakımdan büyük acılar yaşamıştır. Mübadele gereği yerlerini , yurtlarını, evlerini , barklarını terk etmek zorunda kalan bu insanların büyük çoğunluğu doğduğu toprakları bir daha göremeden oralara hasret bir yaşam sonucu bu dünyadan göçüp gitmişlerdir. Fakat iki devletin anlaşması sonucunda yapıldığı için mübadele sineye çekilmiş, zor da olsa kabullenmek zorunda kalınmıştır. Yunanistan ile Türkiye arasında bazı başka sorunlar devam ederken bu mübadele sonrasında vatanlarından ayrılarak yeni vatanlarında yerleşen insanlar da her iki devlet için de bu mesele kapanmışken 1987 yılında bir gurup Yunan milletvekili Yunan meclisine bir tasarı getirmişler bu tasarıya göre 19 Mayıs  tarihi Trabzon bölgesinden mübadele sonrası Selanik’e yerleşen Rumlar için sürgün yıldönümü olarak kabul edilmesi ile ilgili verilen bu yasa tasarısı maalesef Yunan Parlementosu tarafından kabul edildi ve kanunlaştırıldı. Yunanlılar o tarihten beri her 19 Mayısta Selanik’te Atamızın doğduğu zamanların en çok Türk ün yaşadığı şehirlerden biri olan ve İzmir e çok benzeyen , hala buram buram Türk kokan, adını her söyleyişte bize iç çektiren Selanik de sahildeki gözetleme kalesindeki meydanda ve yol boyunca büyük kalabalıklar oluşturarak, en önde belediye başkanları, valileri ve devlet erkanı ile Selanik teki bütün papazların katılımı ve duaları ile arkalarında büyük bir halk kitlesiyle ellerinde yaktıkları meşaleler ve Yunan bayraklarıyla büyük bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Bu büyük yürüyüşü de Trabzon bölgesinden mübadele gereği Selanik’e yerleştirilmiş olan Pontus Rumlarının sözde sürgünlerinin yıldönümü olarak anma yürüyüşü yapıyorlar. 1987 yılında bu tasarı kanunlaştıktan beri Türk hükümetleri, Selanik teki büyük elçiler, Türk dışişleri bunun farkında değil midir. Türk dışişleri yetkilileri ve hükümetlerimiz bu kanunun iptali için girişimlerde bulunmuş mudur. Yunan devletinin isteği ile iki ülke arasında anlaşmalar ile gerçekleştirilen mübadele gereği Selanik e yerleştirildikleri halde bunu sürgün olarak nitelendirip Yunan halkına böyle öğretilirken bunlarlı engelleyemediysek bile devletler arasındaki  ilişkilerde mütekabiliyet esası gözetilmesi gerekirken, Türkiye’nin de Yunanlılara cevaben Selanik ten mübadele sonrası gelen Türklerin de geliş tarihi veya uygun görülen bir tarihi Selanik sürgününün yıldönümü olarak kabul edilip kanunlaştırılması gerekmez miydi? Acaba devleti yönetsin, bizleri temsil etsin, ulusal ve uluslar arası alanda haklarımızı korusun diye seçip meclise gönderdiğimiz milletvekillerinin kaç tanesinin bu olaydan haberi vardır. Mübadelenin tarihi 19 Mayıs olmadığı halde neden 19 Mayıs’ı sürgün olarak kabul etmelerini ise, bütün bu sonuçların sebebini Mustafa Kemal  Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da Samsuna çıkmasıyla başlayan sürecin bir sonucu olduğu için bu tarihi seçtiklerini de açık açık söylüyorlar. Bu mevcut durumu kamu oyunun bilgisine sunar, yetkililerden bu duruma cevaben Selanik sürgünü adı altında Yunanlıların yaptığının aynısı bir karşılık beklentimiz 1987 den beri devam etmektedir. Türk Milletinin bilgisine sunarım. ‘’NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE’’          
NELER SÖYLENDİ?
@
Ali Çetinkaya

Ali Çetinkaya

DİĞER YAZILARI KORONA VİRÜS... YAŞAMAK AĞIR BASIYOR BENDE 27-03-2020 18:29 TÜRK HALKI BİR GERÇEKLE YÜZLEŞİYOR...ÖĞRENCİ YURTLARI 17-03-2020 22:12 MUSUBET YAKINDR, NASİHAT BOŞUNA… 07-03-2020 04:02 PAROLA. KAZ DAĞI İŞARETİ. DİPSİZ GÖL 06-12-2019 21:38 DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI 02-07-2018 13:39 MEB’DE HEP AYNI TERANE 13-06-2018 10:23 SELANİK'TE 19 MAYIS 20-05-2018 15:37 ASKIDA KAHVE     17-01-2018 18:56 ASLAN YÜREKLİ CÜCE ALİ ŞAMİL 29-08-2017 21:25 Taraklı’ da Bir Masa... DINGILDAK MASA 01-07-2017 11:43 Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Halit Molla 22-06-2017 01:36 GÜN SAZAK CİNAYETİ 27-05-2017 22:21 19 MAYIS’TAN 9 EYLÜL’E 19-05-2017 21:07 3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ 03-05-2017 07:48 BU SEFER HEP BİRLİKTE 1 MAYIS... 01-05-2017 13:19 Lozan Ve Ali Şefik Özdemir Bey’in Musul Harekatı 06-10-2016 10:26 9 EYLÜL Hasan Tahsin ve Yüzbaşı Şerafettin 09-09-2016 22:51 Viva İzlanda 09-07-2016 22:53 İftar 27-06-2016 01:52 Muhammed Ali 07-06-2016 17:48 Ermeni Soykırımı Kabare Tiyatrosu 2 Haziran’da Almanya’da Seyredildi 05-06-2016 00:22 ÜSMEN 15-05-2016 03:14 Eski Köyden Mahalle Olmaz 22-04-2016 09:48 REJİ’DEN TEKEL’E; TEKEL’DEN NEREYE 04-04-2016 15:31 REJİ 27-03-2016 19:55 İstiklâl Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif 15-03-2016 09:16 Şimdiki Teröristler Çok Şanslı Çok!!! 02-03-2016 00:41 Bay Jones'un Çiftliği 18-02-2016 12:03 Mülaene, Mübahele ve Fasık 10-02-2016 08:23 Avukat Olmak Da Zor İş Be! 01-02-2016 22:01 Anahtar Kelimeler Deniz, Namaz ve Rus 26-01-2016 23:57 İlk Kurşun ve Üç Kılıç 17-01-2016 21:04 Ali Fuat (Cebesoy) Paşa [23 Eylül 1882-10 Ocak 1968] 11-01-2016 08:03 Sonradan Gurme'ler 05-01-2016 21:55 Hoşgeldin 2016 31-12-2015 20:13 Adı Duyulmamış Kahramanlar (3): Nefer Şaban 28-12-2015 12:48 Adı Duyulmamış Kahramanlar (2): Karatepeli Halil 21-12-2015 07:24 Adı Duyulmamış Kahramanlar (1): Mehmet Çavuş 09-12-2015 09:21 Öğretmenler Günü’nün Ardından 28-11-2015 23:28 Çetinkaya İlk Yazısıyla Sitemizde 28-11-2015 23:03
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA