Advert
Turan Ateş
Turan Ateş
Giriş Tarihi : 07-05-2020 14:50

KURUMLAR VE KURALLAR REJİMİ OLAN; DEMOKRASİMİZ

Her toplumda; her zaman İdare Edilenlerle ve İdare Edenler olmuştur....Olacak da...İdare Edenler her zaman HÜKUMET Heyeti ve İDARE Heyeti olmuştur.
GÜLHANE HATTI; bir Anayasa değildir ve olamazda...Bir FERMAN-Şartnamedir. Çünkü böyle bir kanun Hükümdar-Padişah tarafından Memlekete ve İnsanlara sunulmuş bir YENİLİK veya Yenilik Başlangıcı değildir.Devlet Hukukunun ana kurallarıdır.
Yani önceleri mutlak bir DİNİ OTORİTEYE otoriteye dayanan PADİŞAH ; artık Sınırsız ve Sorumsuz Yetkisini bazı Koşullara bağlı kalmayı kabüllenmiştir. Bu Ferman Bize Avrupai özellikte bazı Kurumlar ve kurallar getirmiştir.
TANZİMAT ise;bir Kurallaşma. Devlet yaşamına bir tertip,düzen verme sürecidir. Osmanlı Toplumu;Batılaşma sürecini başlatmıştır.
Her ne kadar; LALE DEVRİ ile başlatılmış ise de; Kısa sürmüştür. Patrona HALİL ve etrafındaki Çapulcu Ekipçe sonlandırılmıştır.
xxxxxxxxxxx
Ben 1961 Anayasasını getirmiş olduğu DEVLET Kültürü ile HUKUKU Benimseyip; Hukukçu oldum....
Bu Anayasamız DEVLET SİSTEMİNİ şöyle belirlemiştir...

" GÜÇLÜ BİR YARGI DENETİMİYLE SINIRLANDIRILMIŞ KLASİK PARLAMENTER SİSTEM..."

- Bu durumda; YASAMA yetkisini kullanan bir PARLAMENTO
( TBMM)....
- Bu Parlamentonun (TBMM) içinde ki çoğunluğa dayanarak kurulan ve bu çoğunluğa dayanarak çalışana-çalışabilen bir HÜKUMET....
-Parlamento (TBMM) ÜYELERİ içinde ve TBMM.ce Seçilen; SEMBOLİK Yetkilere sahip; SORUMSUZ Bir Devlet Başkanı
( CUMHURBAŞKANI) .....
- Normal Yargı İş ve Yetkileri yanında; TBMM.nin ve YÜRÜTMENİN( Hükumetin ) ETKİNLİKLERİNİ; Yargısal olarak DENETLEYEN TAM BAĞIMSIZ bir YARGI ORGANLARI...
Olarak, eğitildim ve uygulama içine de böyle girdim...
xxxxxx
HUKUK NEDİR? Aslı ARAPÇADAN gelmedir.
Hukuk; HAK sözcüğünün toplamıdır. Haklı-haksız,hakaniyet, istihkak,istihkak, muhik ve müstahak gibi geniş bir sözcük ailesinin beraber aslı ve de anası olsa gerek...
Hak; doğru,uygun,yerinde ve layik olan demektir.
Hukuk, bir anlamda Kaide-Kuraldır.
Hukuk; belirli bir sürede,belirli bir cemiyette ve belirli bir medeniyet koşulları içinde, bazen yüksek bir ideali,müşterek bir ahlak ve adalet duygusunu ifade eden bir Kuraldır.
Hukuk bir nevi idealdir.Hukuk; Yetki-İktidar demektir.
Pozitif Hukuk- Mevzu Hukuk ise;objektif ve subjektif olan ve uygulanan Kurallardır.

HUKUKÇU ise; bir BİLİM Adamıdır.Ve aynı zamanda da bir SANAT ADAMIDIR...

İnsanlığın var olduğu DÜNYADA;
" Kimsenin canına kastetmeyeceksin,hakkına el atmayacak-sın, şeref ve onuruna dokunan söz etmeyeceksin,verdiğin sözü yerine getireceksin, başkasına verdiğin tüm zararları malınla ve gerekirse de canınla ödeyeceksin..."
Bu ilkeler HUKUK BİLİMİNİN Değişmez Kurallarıdır.
Hukukun kurallarının kökeni de varlığımız olan yaşamımızdır.
MÜEYYİDE;Sosyal bir Kural ve yasalara aykırı eylemlerden doğan eylemin ,bir nevi olarak cevabı olarak da tanımlanabilir.

HUKUKU da şöyle tanımlayabiliriz; "Hukuk, toplumda düzen tesis eden ve yaptırımını Kamu Vicdanının oluşumundan alan ve Devletin cebir kuvveti ile de fiilen korunan Kurallardır."
xxxxxx

ADALET NEDİR?
Adalet;Devlet düzeninin ve yaşamında temelidir. Adalet insandaki ahlaki oluşumun yüksek olan bir gelişimidir.

DEVLET; Hukuki bir Tüzel Kişidir. Devlet ,Ülkesi üzerindeki kişilerden ve sosyolojik gruplaşmalardan oluşan bit bütündür.
Devlet kendini oluşturan kişilerin ve grupların bit topluluğu değil;bir SENTEZİDİR...
HÜKUMET ise; Devletin Organlarınca,Devlet hakimiyetinin uygulayıcısıdır.
Hükumet;Devletin gücünü kullanan organ ve heyetlerin gücüdür. Hükumeti; devletin bütünü içinde bir parçası ve organıdır.
Bir Ülkede; Meclisi,hükumeti ve mahkemesi ile emreden ve yasaklar koyan bir otorite neden vardır?Yaşayan insanların yaşamlarını huzurlu kılmak içindir.

xxxxx
DEMOKRASİLERDE KUVVETLER AYRIMI.....

Madem ki İktidarın göreceği İŞLER , kapsamları gereği olarak ayrıdır, o zaman da bu ÜÇ İŞİ görecek olan EL-ORGAN da AYRI Olmalıdır. Her iş sahasına da ayrı bir organın görevlendirilmesi gerekir.
Bir Canlı da-İNSAN- her bir organın görevi de ayrıdır. Her organ belirli bir iş görür.İnsanda el tutar, ayak yürür,göz görür,kulak işitir...
Bu durumda Kanunu Yasama organın çıkarması, İdari İşleri Yürütme organı ve Yargısal işleri de ayrı bir kurum olan Yargı organlarının görmesi gerekir.
Bu ilkeyi ilk çağda ARİSTO önermiştir. Aristo; en güzel HÜKUMET SİSTEMİNİN; Devlet Faaliyetlerini üç safhaya ayırmış her sahanın da görevlerini de bir organa vermeyi ve gördürmeyi önermiştir...
Aristo; her devlette üç organ vardır.Tüm sorun bu organların en iyi bir şekilde düzenlenip -görevlendirilmesidir. Böyle bir durumda Devletin koyduğu kurallarına uyulur.
Yalnız, KUVVET Sahibi olan herkes, bunu bazen kötüye kullanmaya yönelebilir.Bunun da Sınırlandırılması gerekir. Yani ;"KUVVET KUVVETİ DURDURSUN..."
Yalnız KUVVETLER AYRILIĞI düşüncesinin iki ezici düşmanı vardır.Birisi MULAKİYET...Diğeri ise TOTOLİTER DİKTATÖRLÜKTÜR.... Günümüzde Mutlakiyet tarihin karanlık sayfalarına gömüldü. Ama DİKTATÖRLÜKLER her zaman türeyebilir...Musollini ve Hitler bunun tipik örneğidirler...
DEVLETİN Otoritesini gelişmiş bir insan kokunun kuvvetinde değil;Siyasal Yönetimin meşruluğunda ve orantılı olması yanında, ADALET duygusu ile hareket etmesinde aramak gereklidir. İşte KUVVETLER AYRILIĞI Prensibinin de ana hedefi bunu temin etmektir.
KUVVETLER AYRILIĞI; ayrılan organlar arasındaki ilişkilerde, her organın varlığı,diğer bir organın egemenliği altında bulunmamasıdır.
YARGI ORGANI; bir yasanın uygulanmasına ilişkin olarak, ENDİŞEYE düşüldüğünde ve Hakkın belirlenmesi halinde devreye girer.
Danıştay; Hükumete bazı konularda , Yasa tasarıları hakkında ve tüzük-yönetmelik düzenlemelerinde DÜŞÜNCE Verir...Yani DANIŞMA Görevini yerine getirir...
xxxxx

PARLAMENTER SİSTEM.....

PARLAMENTO:Halkı temsil etmek üzere, Halk tarafından seçilen Kişilerden oluşan,yasa yapan ve devletin önemli işlerine KARAR Alan Siyasi Organdır.
Biz; her türlü MECLİSİ Parlamento olarak kabul edemeyiz.
-Halkı TEMSİL etmek üzere; Halk tatarından seçilmesi gerekir.
-Yasa Çıkarma ve Devletin önemli işlerinde KARAR verme Yetkilerine sahip olması gerekir...
xxxxxx
AİHM.de Hakim olarak görev yapan sayın RIZA TÜRMEN;
" Siyasal iktidarın üzerinden YARGI DENETİMİNİN KALKMASI; bireysel hak ve özgürlükleri GÜVENCESİZ bırakarak KORKU Toplumunun pekiştirilmesine ,Korkuların ve Sessizliklerin büyümesine yol açar.
YARGIYA GÜVEN KALMAZ!.
Toplumun güvenini yitirdiği bir yargı,HAKEMLİK görevini yapamaz. Bu gelişmeler HUKUK Alanı ile sınırlı kalmaz. Sonunda SİYASETİ de etkiler. Siyasal İktidarın Demokratik Meşrutiyeti tartışılır hale gelir!...
Gözümüzün önünde oynanan ve basit bir kurgusu olan bu film , sonunda Korku Filmine dönüşebilir."
xxxxx
PARLAMENTONUN ve SİYASAL YÖNETİMİN üzerinde YARGI Denetiminin kaldırılması, DEMOKRASİNİN sonu olur...
YASAMA-TBMM, YÜRÜTME ve YARGI; Demokrasinin
ANAYASAL KURUMLARIDIR....Bu Kurumlar DEVRE Dışı bırakılamaz...
Bu ANAYASAL KURUMLARIN KURALLARI var...Bu KURALLARINDA Üzerine bir PERDE Kapatılamaz...
Parlamentoyu HALK Belirler...
Bu günlerde; DARBE SÖYLENTİLERİ!....
Türkiye'de DARBELER Dönemi bitmiştir ve de kapanmıştır.
Artık bundan sonra Kimse DARBE denen Demokrasiye zıt bir Rejimin geleceğini aklından geçirmesin...
Darbe ile SİYASAL Yönetim Değiştirilemez...Siyasal Yönetimleri HALK Belirler...
YSK.nın yönetiminde yapılan GENEL SEÇİM ile değişim olur...
Ülkemizde Geçmiş Dönemlerde ASKERİ Müdahalelerle DEMOKRASİ Askıya alınmıştır. Ama; Alanlarda Pişman olmuştur.
Ben Tüm DARBELERİN Oluşumlarını bir HUKUKÇU olarak inceledim. Ve büyük çoğunluğunu da YAŞADIM...
Osmanlı Döneminde; İstanbul'da ULEMA-YENİÇERİ sık sık ayaklanıp, Sadrazam-Defterdar başı yemişlerdir. Padişah değiştirmişlerdir.
Ancak; Bu Dönemler kapanmıştır. Herkes SANDIKTA çıkan Oy Oranı ile GELİR-GİDER...
Ülkeyi yönetenler...Buna Hazır olacaklar...
DEMOKRASİ budur....
Merhum DEMİREL; " 7 defa gittim; 8 defa geldim..." derdi...5 tanesi sandıkla...İki tanesi ise DARBE ile...
Küçük çocukları ; Anadolu'nun kırsalında uyumaları için;
"Öcü gelecek...Uyu..." gibi korku ile uyutmaya çalışan Ebebeyinler gibi... "DARBE Yapacaklar...Dikkatli olunuz..."
Kim yapacak ki bu Darbeyi? TSK. Kışlasından dışarı çıkamıyor...Polis tamamen Siyasal Yönetimin emrinde ve de yanında....
xxxx
Artık Türkiye'de Asker kökenli ve sivil destekli DARBELER Dönemi kapanmıştır...
SANDIK-SEÇİM Sistemi ile Yönetim Değişimi süreci hızla gelişmektedir....
Biz Toplum olarak; Bu ilkelere sahip çıkalım....
Saygı ile...

NELER SÖYLENDİ?
@
Turan Ateş

Turan Ateş

DİĞER YAZILARI İMAMOĞLU VE OTOBÜS İŞLETMESİ YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE 01-06-2020 00:07 SEÇİM YASALARI ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI DÖNEMİ 30-05-2020 21:28 65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN DÜZENLEME, VERİLEN CEZALAR VE TEPKİLER 29-05-2020 19:57 27 MAYIS 1960'TAN 27 MAYIS 2020'YE... 27-05-2020 14:47 BERABER YAPILMAKTA OLAN TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 26-05-2020 14:15 ANAYASAMIZIN 67. MADDESİNİN SON FIKRASI 24-05-2020 21:23 Caminin ses sistemine saldırı ve gelen tepkiler 23-05-2020 14:45 ÇOCUK İSTİSMARI VE EVLİLİK MÜESSESESİ 22-05-2020 14:25 HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN HAKİMLER 20-05-2020 22:44 SAYIN AKŞENER, ANITKABİR SİZİNLE HÜZNÜ YENDİ 19-05-2020 13:06 ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ 17-05-2020 12:42 AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 15-05-2020 13:37 CENAZE DEFİNİ ve KAYSERİ'DEKİ ÜLKÜCÜ GENÇLİK 12-05-2020 12:09 İDAM CEZALARI VE DAR AĞACINDA CAN VERENLER 11-05-2020 15:31 SOKAKLARA ÇIKMA YASAKLARI 09-05-2020 20:19 DANIŞTAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANMIŞ 08-05-2020 11:45 KURUMLAR VE KURALLAR REJİMİ OLAN; DEMOKRASİMİZ 07-05-2020 14:50 ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA 29-04-2020 19:54 SURİYELİ GENCİN ÖLÜMÜ VE POLİSİN TUTUKLANMASI 29-04-2020 14:55 BÜROKRASİ - BÜROKRAT...SİYASET - SİYASETÇİ 28-04-2020 10:53 HUKUKÇULARIN VE TÜM YURTTAŞLARIN BİLGİLERİNE 26-04-2020 19:21 ANAYASA HUKUKU KARŞISINDA; TUTUKLAMA KARARI 25-04-2020 13:57 EVET...BUGÜN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 23-04-2020 12:36 İNFAZ YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE AF 20-04-2020 21:17 "BELEDİYE; ŞEHRİN ANNESİDİR...." 16-04-2020 21:53 İÇİŞLERİ BAKANI SN. SOYLU'NUN İSTİFASI 13-04-2020 17:08 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 06-04-2020 21:16 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2020 22:36 " VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR" 04-04-2020 21:46 VALİLİK ve VALİ 03-04-2020 22:16 BELEDİYELERİN GELİRLERİ- GİDERLERİ VE BAĞIŞ TOPLAMALARI 02-04-2020 20:47 TBMM'DEKİ HEKİM MİLLETVEKİLLERİMİZ, HAYDİ HASTANEYE 31-03-2020 19:28 MAZBATASI İPTAL EDİLEN CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI... 27-03-2020 20:35 CORONA KAPMADIM. KARANTİNADA DEĞİLİM. EVİMDE HAPİSİM 26-03-2020 17:33 ÜLEN CORONA VİRÜSÜ..! 19-03-2020 13:25 CORONA VİRÜSÜ, YARATTIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE PANİK 18-03-2020 13:39 Medya Haberi... 10-03-2020 20:52 Yargıtay Başkanı ve söyledikleri... 09-03-2020 20:41 SAVAŞ... SAVAŞ... 05-03-2020 00:59 AVUKAT... AVUKATLIK MESLEĞİ... 28-02-2020 16:18 AVUKATLIK MESLEĞİ VE KUTSAL SAYDIĞIMIZ SAVUNMA 24-02-2020 11:27 TARTIŞILAN MAHKEME KARARLARI VE KARAR VEREN HAKİMLER 20-02-2020 14:53 GEZİ OLAYI İLE İLGİLİ VERİLEN BERAAT KARARI 18-02-2020 23:10 Prof. Dr. Burhan KUZU Hoca OLAYI 18-02-2020 19:04 ÜLKEMDE SON GÜNLERDE YAŞANAN ACI FELAKETLER 08-02-2020 22:00 CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUĞU OLANLAR.... 06-02-2020 21:36 KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ŞEHİRLER PADİŞAHI, CANIM İSTANBUL 27-01-2020 21:09 DEPREMLER... 25-01-2020 19:03 ANAYASA NEDİR? 23-01-2020 13:15 BAĞIMSIZ YARGI 21-01-2020 22:04 "TOPRAK İŞLEYENİN; SU KULLANANDIR" 19-01-2020 10:53 "ANAYASAYI TANGUR...TUNGUR ETMEK....." 12-01-2020 21:43 BAŞKANLIK SİSTEMİ 07-01-2020 19:20 HAKİMLERİN; GÖREVLERİ NEDENİYLE CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUKLARI 05-01-2020 21:41 ARABULUCU VE UZLAŞTIRMACI 04-01-2020 11:39 YARGI REFORMU 02-01-2020 20:05 KARADENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI 27-12-2019 08:27 27 Aralık... 27-12-2019 08:26 İLK ÇAĞI YAŞATAN SANAT ve SANATÇI 23-12-2019 11:19 ARABULUCULUK ve UZLAŞTIRMACILIK 13-12-2019 22:22 T B M M.'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 12-12-2019 22:02 BİR ULU ÇINAR 09-12-2019 12:59 TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE... 24-11-2019 08:29 İŞSİZLİK VE ÜLKEMİZDEKİ İŞSİZ İNSAN SAYISI 18-11-2019 11:05 BİR PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL GEÇTİ, BU ÜLKEDEN-ÜLKEMİZDEN 12-11-2019 10:33 "GERÇEK HAKİM-SAVCIYA MEMLEKETİN İHTİYACI VAR...." 08-11-2019 12:16 LAİK CUMHURİYET 28-10-2019 13:22 SİYASETÇİNİN İKİ ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 27-10-2019 20:04 YIL 2004... AYLARDAN MART...SEÇİM GÜNÜ 25-10-2019 09:24 YARGIDA NELER OLUYOR? 21-10-2019 22:22 İSTANBUL SİRKECİ ve HAYDARPAŞA GARLARININ İHALESİ 21-10-2019 14:48 YARGI REFORMU VE HAZIRLANAN PAKET! 09-09-2019 09:28 YENİ ADLİ YARGI AÇILIŞ TÖRENİ 01-09-2019 16:51 AÇIĞA ALINAN BAŞKANLAR, GÖREVLERİNE SON VERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE KAYYIMLAR 30-08-2019 16:54 KADIN CİNAYETLERİNİN KÖKENİ ve BOYUTLARI 25-08-2019 19:51 ŞÜPHELİ KONUMUNA SOKULMAK BENİ YARALADI 23-08-2019 10:43 GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE BU TASARRUFUN HUKUKSAL BOYUTU 21-08-2019 17:10 FEYZİOĞLU, BAROLARIN KARARLARI VE SIKINTILAR 19-08-2019 17:45 FETÖ CEMAATİ VE DİĞER CEMAATLER 19-08-2019 12:13 ORMAN YANGINLARI 12-08-2019 13:09 DEPREMLER... 11-08-2019 13:17 KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI 07-08-2019 11:25 NAFAKA 07-08-2019 11:01 KURTULUŞ İSLAMDA DEĞİL; LAİK DEVLET YAPISINDA 03-08-2019 12:00 İLAHİ ADALET 29-07-2019 17:59 MEKTEB-İ HARBİYE 22-07-2019 14:19 ORMANLAR YANARKEN, PARDON YAKILIRKEN ! 16-07-2019 20:49 15 TEMMUZ 2016-DARBEYE KALKIŞMA 16-07-2019 11:23 SEÇİMLERDE; TASNİF ve SAYIMLARDA YAŞANAN SIKINTILAR 08-07-2019 20:51 MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ 06-07-2019 20:46 FETÖ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 04-07-2019 11:47 İSTANBUL SEÇİMİNDE GÖREV ALANLAR VE MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-06-2019 05:44 YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNİN İPTALİ KARARININ GEREKÇESİ 23-05-2019 20:53 İSTANBULLULARA DUYURULUR... 10-05-2019 20:50 EVET... YSK'NIN SAYIN ÜYELERİ... 09-05-2019 19:31 POLİS MEMURLARININ OY KULLANMA HAKLARI 08-05-2019 10:43 İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ (2) 07-05-2019 20:56 İPTAL EDİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİ 07-05-2019 09:13 1 MAYIS 30-04-2019 19:52 ABDULKADİR SELVİ'NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE... 30-04-2019 12:01 YSK'NIN ZOR GÜNLERİ 29-04-2019 09:38 DOĞRU MUDUR, BİLİNMEZ 06-04-2019 19:52 YSK VE MAZBATA... 04-04-2019 12:20 DÖVİZİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ...TÜRK PARASININ ÖNLENEBİLİR DÜŞÜŞÜ 27-03-2019 10:23 SEÇİME DOĞRU BİLİNMESİ GEREKENLER 23-03-2019 16:16 SEÇİM YASAKLARI, YSK VE SEÇİM KURULLARININ KARARLARI 21-03-2019 10:15 ÇANAKKALE ZAFERİ 19-03-2019 14:50 YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARINI ve HEPİMİZİ BEKLEYEN SORUNLAR 04-03-2019 10:45 ORMANLAR 22-02-2019 18:59 BURHANETTİN KOCAMAZ'IN DURUMU VE YAPILACAK İŞLEMLER 21-02-2019 12:26 ŞÖYLE BİR GERİYE DÖNÜP BAKALIM... 10-02-2019 16:04 MAHKEME KARARLARI ve BAĞLAYICILIĞI 30-01-2019 17:43 HAYALİ SEÇMEN SÖYLENTİLERİ VE İTİRAZLAR 27-01-2019 19:02 BİNALİ YILDIRIM VE "İSTİFA"... 21-01-2019 13:06 SEÇMENİ BELİRLEME SİSTEMİ 18-01-2019 08:17 PADİŞAHIN İŞİ NE? 16-01-2019 09:02 AF GELİYOR...AF... 15-01-2019 18:58 " AĞZI OLAN KONUŞUYOR..." 15-01-2019 18:38 "ANAYASAYI TANGIR-TUNGUR ETMEK" 13-01-2019 18:24 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 11-01-2019 10:04 SEÇMENLERİN DİKKATİNE 07-01-2019 13:34 YSK'NIN KARARI 04-01-2019 12:17 1967-1970'Lİ YILLAR 02-01-2019 12:32 Gelin-Kayınpeder Evliliği ve Yargıtay'ın Onayı 28-12-2018 06:28 SANAT ve SANATÇI... 25-12-2018 10:31 BİR MEDYA HABERİ 23-12-2018 13:40 SON TREN KAZASI 16-12-2018 15:31 FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER ve ŞİDDET OLAYLARI 12-12-2018 17:12 HAKİM-SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARI NE OLACAK? 10-12-2018 11:25 ERGENEKON ve BALYOZ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 03-12-2018 08:08 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZ 30-11-2018 21:07 NE DEMEK İSTİYOR BU GAZETECİ YAZAR? 25-11-2018 19:48 AİHM KARARI ve HUKUK DEVLETİ 24-11-2018 17:51 TARTIŞILAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 17-11-2018 19:43 EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI TARTIŞMALARI 14-11-2018 11:45 10 KASIM 09-11-2018 19:14 ULUCANLAR CEZAEVİ 07-11-2018 15:48 SUUDİLERİN ADALETİ 04-11-2018 16:29 CHP'NİN YEREL YÖNETİM ADAYLARI 29-10-2018 10:54 SİYASETÇİNİN iki ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 26-10-2018 19:19 ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ ve EMPERYALİZMİ 23-10-2018 19:33 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI ECEVİT 22-10-2018 18:07 HUKUKUMUZDA VASİYETNAME... CHP ve İŞ BANKASI 18-10-2018 06:18 TUTUKLANAN AVUKAT 06-10-2018 20:38 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN; ADAYLARIMIZ 06-10-2018 11:12 DOĞAL AFET ENDİŞESİ... 01-10-2018 18:17 AF.....AF......AF..... 26-09-2018 15:09 DIŞ GÜÇLER 21-09-2018 17:34 GREV-LOKAVT... 18-09-2018 13:16 BAKANLIK ve BAKAN 07-09-2018 14:15 HUKUK ve DEMOKRASİ... 02-09-2018 18:16 "TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERECEKLER" 29-08-2018 20:54 DOLARIN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ 13-08-2018 13:01 BİZİM KÖY ve MAHMUT MAKAL... 11-08-2018 07:58 DOĞU İLLERİMİZ ve PKK 08-08-2018 13:25 ADNAN OKTAR HOCA 01-08-2018 10:37 DARBE GİRİŞİMİ... 16-07-2018 12:03 SEÇİM... 21-06-2018 20:07 SEÇİM GÜNÜ NELERE DİKKAT ETMELİ? 19-06-2018 18:36 YSK BAŞKANI VE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI 15-06-2018 10:58 AK PARTİLİLERE YAPILAN "ÇİRKİN" SALDIRI 14-06-2018 21:30 CUMHURBAŞKANI ADAYLARIMIZ 10-06-2018 16:45 DİPLOMA veya ŞAHADETNAME 10-06-2018 16:38 CUMHURBAŞKANI-KOMUTAN VE İFTAR... 03-06-2018 22:11 CUMHURBAŞKANI VE YARGI İLİŞKİSİ... 02-06-2018 11:37 YSK'YA İTİRAZLAR... 29-05-2018 11:21 "ÖNCE GÜVENCE VERMELİLER" 27-05-2018 15:28 DDY YÖNETİCİLERİ BİLMEM, NE DÜŞÜNÜR? 18-05-2018 09:25 SUSAYIM DİYORUM, OLMUYOR... 14-05-2018 20:20 Endişeli SORULAR 10-05-2018 06:17 CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMENİN KOŞULLARI 04-05-2018 19:41 HAKİMLİK SINAVI ve HAKİM ATAMALARI 03-05-2018 18:36 OYNANIRSA MUTSUZ SONLA BİTECEK OLAN SENARYO 25-04-2018 18:57 SEÇİME DOĞRU 24-04-2018 12:19 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ (2. BÖLÜM) 21-04-2018 08:14 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ... 20-04-2018 20:33 ERKEN SEÇİM KARARI 19-04-2018 10:44 17 NİSAN VE KÖY ENSTİTÜLERİ... 18-04-2018 08:44 İSTİKLAL MARŞIMIZ ve DEĞİŞİMİ 26-03-2018 09:56 YARGIDAKİ ATAMALAR ve FETO TUTUKLULARI 23-03-2018 20:55 SAKARYA'DA KURULAN "ÇİFTLİK BANK" 21-03-2018 13:42 ZAFERİN KAHRAMANLARI 19-03-2018 21:20 KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ Mİ? 14-03-2018 20:31 YSK VE SEÇİM 12-03-2018 20:37 58 kopyacı, hakim olmuş! 05-03-2018 08:36 ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI 26-02-2018 23:06 TBB'NİN 24 ŞUBAT ANKARA TOPLANTISI 26-02-2018 09:49 TBB VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 22-02-2018 21:55 BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ... 14-02-2018 19:41 DİLİMİZ TÜRKÇE VE ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2018 11:08 CHP KURULTAYINDAKİ İMZA SORUNU-ETKİLERİ 04-02-2018 22:00 CHP KURULTAYA GİDİYOR... AMA... 31-01-2018 23:31 KANAL İSTANBUL PROJESİ 28-01-2018 21:03 HUKUK DEVLETİ 25-01-2018 10:39 HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI 14-01-2018 10:39 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 12-01-2018 08:29 İRAN'DAKİ SON OLAYLAR 04-01-2018 08:20 DÜN, BUGÜN ve YARIN... 26-12-2017 19:23 NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİLİVRİ CEZAEVİ 20-11-2017 20:43 TANRI BİZİM TOPLUMA İKİ MUSTAFA GÖNDERDİ 10-11-2017 09:45 YEREL YÖNETİM-Belediye-SEÇİMLERİ 28-10-2017 21:52 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI, ECEVİT 20-10-2017 22:39 Bölge Adliye Mahkemesi ve O Karar... 15-10-2017 21:47 İHRAÇ EDİLEN SON HAKİM-SAVCILAR 08-10-2017 11:35 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI 04-10-2017 19:35 BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI 30-09-2017 22:30 DİYANET İŞLERİ YENİ BAŞKANI... 21-09-2017 18:14 SAVUNMASIZ Bir Yargı Yılı Açılışı 06-09-2017 20:51 SOSYAL MEDYADAN BİR SON DAKİKA HABERİ 23-08-2017 22:46 FETO, SİYASET, HUKUK VE HUKUKÇU... 17-08-2017 22:52 BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI 01-08-2017 13:05 EVLENME BAŞVURUSU ve TÖRENİ 27-07-2017 17:20 DEPREM ve BODRUM İLÇEMİZ 24-07-2017 22:23 AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-07-2017 19:43 ADALET YÜRÜYÜŞÜ..İ. 11-07-2017 14:17 ZEHİRLENEN ASKERLER... 19-06-2017 22:11 YSK ve KARARLARI 10-06-2017 22:45 BİROL ERDEM....Lütfen KONUŞ..! 03-06-2017 21:23 BU SORUYU NEDEN SORDULAR BİLMİYORUM 27-05-2017 22:09 DOĞU BÖLGEMİZİN PARİS'İ...VAN 20-05-2017 09:29 SON ATANAN HAKİMLERİMİZ 15-05-2017 08:34 ATATÜRK'E HAKARETLER ÖNLENEBİLİR AMA... 11-05-2017 00:05 YSK ve CHP'nin SUÇ DUYURUSU... 05-05-2017 23:26 CHP'Yİ UMUT GÖRENLERİN DİKKATİNE... 03-05-2017 21:54 YSK RAPORTÖR İHDAS ETMELİ 28-04-2017 11:49 YSK ve KARARLARI 24-04-2017 00:19 BU UYARI HEPİNİZE..! 12-04-2017 08:49 SANDIKTA KİMİN, NE GÖREVİ VAR? 10-04-2017 15:21 SEÇMEN YURTTAŞLARIMIN DİKKATİNE 09-04-2017 13:12 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2017 21:14 HSYK'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ 03-04-2017 10:02 EVET Mİ? HAYIR MI? 28-03-2017 19:43 BU ZAFERİN KAHRAMANLARI İÇİN SAYGIYA DAVET 20-03-2017 09:14 ÜLKEMİZİN ONURU HASAR GÖRMÜŞTÜR... 13-03-2017 21:42 AVRUPA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ 13-03-2017 10:35 Avrupa Ülkelerini Protesto Mu? 11-03-2017 22:27 YÜZÜMÜZE TÜKÜRSENİZ DE..! 07-03-2017 21:03 SEÇMENLER VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE 20-02-2017 22:07 ASKI SÜRESİ GEÇİNCE İTİRAZ OLMAZ 19-02-2017 17:06 BUNLARI YAZARKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM 17-02-2017 19:13 DİLİMİZ TÜRKÇE Ve ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2017 11:10 SEÇİM VE REFERANDUM ÜZERİNE... 10-02-2017 23:44 SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT 08-02-2017 09:58 BU GÜNLERDE YAŞANAN PANİK... 06-02-2017 23:00 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANAYASA MAHKEMESİ 03-02-2017 20:54 ANAYASA NEDİR? 23-01-2017 21:34 1961 ANAYASASI'NIN GETİRDİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI 22-01-2017 12:44 SÖZÜN BİTTİĞİ YER... 10-01-2017 21:52 KAYSERİLİLER UYANIK OLALIM... 17-12-2016 20:12 CİZRE HALKINA MİNNETTARIM... 22-11-2016 19:26 DUAYEN GAZETECİ NAİL GÜRELİ ANISINA... 28-10-2016 15:18 YENİ BİR TARTIŞMA... 25-09-2016 12:53 TARIK AKAN, NUR İÇİNDE YAT... 19-09-2016 20:31 Mekteb-i Harbiye 21-07-2016 21:12 Vekiller, Öncelikli Görev Sizin 10-07-2016 13:04 Suriyeli Sığınmacılar Ve T.C. Vatandaşlığı 07-07-2016 01:11 Hakimlik, Yüreklilik İster 04-07-2016 01:54 Cumhurbaşkanının Diploması Yargıya Taşındı 28-06-2016 22:49 Kurtuluş İslam'da Mı? 26-06-2016 12:25 Yine Yargının Sorunları 24-06-2016 23:05 Hukuk Yasalardan İbaret Değil 19-06-2016 13:40 Clay'ın Cenaze Töreni Ve Erdoğan 12-06-2016 18:54 Ülkemde Demokrasi Ve Görüntüleri 11-06-2016 00:36 Cumhurbaşkanımız Ve Tartışılan Diploması 08-06-2016 18:28 Dokununmazlık Sorunları 21-05-2016 23:29 Ağzı Olan Konuşuyor 14-05-2016 13:52 Elinizi Yargıdan Çekiniz 03-05-2016 22:24 Dinsel Kurallar Ruhanidir 27-04-2016 23:28 Tıkanmayı Mahkeme Hakimi Çözer 11-04-2016 21:38 54 Hakim-Savcıya Kamu Davası 27-03-2016 23:42 Harem ... Harem... 11-03-2016 22:05 Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Amacını Aştı 02-03-2016 12:01 Ormanlar 23-02-2016 18:22 Hakimlerin, Savcıların Konumları Ve Sorumlulukları 13-02-2016 22:33 Darbe Anayasası Ve Darbe Yasaları 07-02-2016 21:59 Yeni Anayasa Aldatmacadır 05-02-2016 20:01 Mevcut TBMM'nin Anayasa Yapma Yetki Ve Görevi Yoktur 04-02-2016 10:36 Başsağlığı.. 21-01-2016 22:07 Başkanlık Sistemi 08-01-2016 21:35 Geç Kalmayalım 03-01-2016 10:34 Sonumuz Hayrolsun... 19-12-2015 22:04 "Gelin Kayınpeder Evliliğine" Yargıtay Onay Verdi 14-12-2015 10:07 Hakimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları 05-12-2015 23:33 “Can Dündar ve Tutuklanma Olayı” 27-11-2015 23:42 Türk-Rus İlişkileri... 24-11-2015 22:17
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA