Advert
Turan Ateş
Turan Ateş
Giriş Tarihi : 11-05-2020 15:31
Güncelleme : 11-05-2020 15:32

İDAM CEZALARI VE DAR AĞACINDA CAN VERENLER

6 Mayıs sonrası bazı Tv. Kanallarında Deniz Gezmiş ve Arkadaşları ile ilgili programlar yapıldı ve İDAM CEZALARI üzerinde de tartışmalar oldu....
Önceki TCK .muzda İDAM CEZALARI ile ilgili ÖZEL Düzenlemeler vardı.
Ben 1961 yılı Eylül-Ekim Aylarında Ortaokul Öğrencisi iken İDAM CEZALARI ile tanıştım ve İDAM sözcüğünü Telaffuz ettim...
27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi sonucu; YASSI ADADA kurulan Mahkeme-Yüksek Adalet Divanı- İDAM KARARI verdi. Ama; Mahkeme Başkanı merhum Salim BAŞOL...Ama 27 Mayısın Komutanları ve Siyasilerle içi içeydi.
"Sizi buraya tıkan; Güç benden bu kararı istiyor..." doğru mudur? Bilmem...Ama ilişkiler sıkıntı vericiydi...
xxxx
1963 lü YILLAR....Oto Stop usulü bir gezi...Eskişehir PORSUK Çayı vadisine çadır kuran iki ALMAN GENCİ...18 yaşlarında RENETA...22 aşında PETER....Nişanlı iki genç...Kendilerini doğaya bırakmışlar...Onlar el ele geziyorlar...Sevişiyorlar...
Gayet rahat ve doğallar...Ama...Bu Yaşam bizim bölgedeki iki yurttaşımızı huzursuz eder...
Gece çadıra baskın yaparlar ve PETER'i öldürürler... RENATA'nın da ırzına geçerler...Onu da öldürüp Porsuk suyuna atarlar...
Bir süre sonra herşey ortaya çıkar ve Yargılandılar...İkisi de İDAMA Mahkum oldular....İdama giderken de şu sözü söylediler....
"BİZ BUNLARIN BU KADAR DEĞERLİ OLDUKLARINI BİLMİYORDUK..."
Bu kişilerin birisi koyun çobanı...Biriside sığır çobanı... İsimleri de hala aklımda...ZEKİ POLAT...CAFER ÇETİN....
Bu insanlarımı eğitimsiz...Biz O insanlarımıza Dini duygular yanında; " Kendilerinden olmayanların katli vaciptir..." duygularını vermişiz...
xxxx
Daha sonraları, 1963 de Darbe Teşebbüsünde bulunan Talat AYDEMİR, FETİ GÜRCAN v e bir Harbiye ÖĞRENCİMİZ...
İdam Sehpasına gönderildi.
Daha sonraları 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası....
" DARAĞACINA ÜÇ FİDAN " gönderdik...DENİZ GEZMİŞ- YUSUF ASLAN ve HÜSEYİN İNAN...
Daha sonraları 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi....
"ASMAYALIM DA , BESLEYELİM Mİ? " söylemi ile 17 yaşındaki gencin Sehpaya gönderilmesi....
xxxxx
Yasalarımız ve özellikle de Ceza Hukukumuz SUÇU şöyle tanımlar....
SUÇ;suç sayılan eylemi, sonuçlarını bilmek ve isteyerek işlemek iradesidir.
Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların CEZASI da Yasa da gösterilir.
Evet...İDAM Sehpalarına SİYASİ SUÇLULARI Gönderdik...İdam Cezası alıp da; Yaşı nedeni ile İdam edilemeyenler; sonradan Ülke Yönetiminde söz sahibi oldular...İDAM Cezaları devamlı olarak; SİYASİ SUÇ ve SUÇLULAR aleyhinde uygulaması yapıldı.
Askeri Müdahaleler ve DARBELER; Osmanlı Devlet-Toplum yapısında hep olmuştur. İstanbul'da YENİÇERİ-ÜLEMA bir raya gelmiş yer yer ayaklanmış, Sadrazam-Defterdar başı yemişlerdir. Padişah da değiştirmişlerdir.
Bu durumlar; Cumhuriyet Döneminde de devam etmiştir. ASKER-ÜNİVERSİTE İşbirliği ve GENÇLİK Eylemleri ile bu eylemler değişik boyutlar kazanmıştır.
Askeri Darbeler ve Müdahaleler ancak Eğitim ile aşılır. Kuzey Avrupa Ülkelerinde benzer Eylemleri göremiyoruz. Az Gelişmiş ve Gelişmemiş Ülkeler yanında DİNİ Kurum ve Kuralların hüküm sürdüğü Ülkelerde daha fazla görüyoruz...
Ne yazık ki; Ülkemizde bu katağori içine girmektedir.
xxxxxx
Büyüklerimiz biz çocukken anlatırlardı...İDAM CEZASININ Yapılacağı ALANA; SEHPA KURULUR ve Bölge PANAYIR Alanına dönermiş..."İDAMA ...BİR İKİ..." diyerek dolmuşlar kalkarmış...Kişi Halkın huzurunda CELLAT tarafından sehpaya çıkarılır ve bir sür sürede ASILI kalırmış... İnsanlara İBRET olsun diye...
Önceki İNFAZ YASASI; İDAM Cezasının İnfazını GİZLİ olarak yerine getirilmesini düzenlemiştir.
Genellikle de; Kararı veren Mahkeme Hakimlerinden birisi, Dr. İmam, Hükümlü Av. ve infaz Savcısı yanında; CELLAT ve Güvenlik görevlileri huzuru ile Sabaha karşı DARAĞACINA gönderilirdi.
ABD.de Elektrikle, Fransa da GİYOTİN ile bu cezalar infaz ediliyordu.
Ben Ankara-ULUCANLAR Cezaevini Müze haline geldikten sonra bir kaç yıl önceleri gezdim...Deniz GEZMİŞ ve Arkadaşlarının İdam edildiği DARAĞACINI da gördüm...
xxxxx
Kişi, Hasta olduğu zaman; Hastalık tedavisi sonrası İdam edilir. Kişinin Dini inançları gereği Kutsal sayıldığı gün idam edilemez...
Yine KİŞİ; YARGILAMA SAFHASINDA KAFAYI BOZARSA; İDAM CEZASINI VEREMİYOR MAHKEME...Çünkü AKLEN MALÜL...KİŞİ; İNFAZ ÖNCESİ AKLEN MALÜL DURUMA GELİRSE; İDAM CEZASI İNFAZ EDİLEMİYOR. TEDAVİ EDİLDİKTEN SONRA İDAM EDİLECEKTİR...
Ne Akıl bu...İdam etmek için; İnsanın hastalığı TEDAVİ edilir mi?...
Artık; ÜLKEMİZDE geride kaldı; her ne kadar; bu CEZANIN yeniden getirilmesi istense de...
Ülkemiz ve insanlık bu uygulamaların fayda değil; zarar getirdiğini anladı...İdam Cezaları artık Tarihin karanlık sayfalarına gömüldü.
Günümüz DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜKLERİN yanında İNSAN SEVGİSİNİN Geliştiği günler ve dönemlerdir...
xxxxx
Tüm Toplumların eğemen güçleri ve onların uzantıları, tarih boyunca her zaman bilime saldırdılar. Ama karşılarında Bilimi ve Bilim Adamlarını buldular. Işıktan, aydınlıktan,gerçekten korktular. Düşünen ve sorgulayan insandan ve toplumdan korktular.
17. Yüzyılda; "Sanıyorum bu dünyada bilgisizliğin bilime karşı duyduğu kin ve nefretten daha zorlu bir kin ve nefret yoktur." diyen GALİLE' ye saldırdılar.
Aynı Karanlık Güçler;COPERNİC SİSTEMİNİ geliştiren GİORDANO BRUNO'yu Tanrı Tanımazlıkla suçladılar.
7 Şubat 1600 tarihinde ROMA'da CAMPE DEİ FİORİ de odunlar üzerinde yaktılar.Ama 294 yıl sonra aynı meydana 1894 de ROMA'da ,yani Yakıldığı meydana HEYKELİNİ diktiler.
" DOĞADA HİÇ BİR ŞEY KAYBOLMAZ,HİÇ BİR ŞEYDE KENDİLİĞİNDEN VAR OLMAZ ..."
kuralını bulan Çağdaş KİMYANIN Kurucusu LAVOİSİER'yi Cumhuriyetin BİLİM Adamlarına ihtiyacı yoktur diye GİYOTİNE gönderdiler.
Tanrı ile Evrenin Birliği görüşünü savunan İslam Mutassavvıf ve Ozanı HALLACI MANSUR toplumsal barışı bozduğu gerekçesi ile idam edildi.
Bilim Adamı düşmanlığı, Bilim düşmanlığına, kitap düşmanlığına,sanat düşmanlığına dönüştürüldü. Kitaplar yakıldı ve Yasaklandı...Düşünce ve Sanat zincire vuruldu. Bilim; sanat ve düşünce Düşman ilan edildi.
Yaşlı tarih, cehaletin bilime karşı,burada sadece bir kaç örneği verilen sayısız saldırıları ile doludur.
Tüm bu saldırılar ve cinayetler; insandaki bu inançları kaldıramadı.Varlığın , bir bütün parçası olan DÜŞÜNCE; SET tanımadan, günümüze kadar ulaştı. GİYOTİNLERDEN Can verenlerin,İDAM edilenlerin,ODUNLAR üstünde yakılanların,İnsanlık dışı İŞKENCE Görenlerin ESERLERİ , DÜŞÜNCELERİ,insanlığa ve insanlığın mutluluğuna ışıklarını saçtı.Bunların DÜŞÜNCELERİ ve ESERLERİ BİLİM oldu. Üniversitelerde ders olarak okutulmaktadır.
Eserleri bir KÜLTÜR Mirası olarak kuşaktan kuşağa ,dönemden döneme insanlığın kurtuluşuna katkı vermiştir. İnsan,insanca olan her şeyi sevdi....
xxxx
Meslek Yaşamımda bana;
"İDAM CEZASI verdiniz mi? Kalem Kırdınız mı?"
sorusu çok yönetiliyor. Kocaman bir HAYIR...Çok sınırlı da olsa yaptığım Ceza Hakimliği dönemim de; İTALYAN PAPPİ'yi öldüren Sanık kişinin yargılamasında bulundum...İki Kez Mahkeme Başkanlığı yaptım,duruşmasında...İlk celse PAPPİ' nin Annesi de katıldı. Mahkeme heyetine hitaben " her şey Türk usulü olsun..." dedi.
Başkan olarak bende; " Biz burada ASİL ROMALILARIN UYGULADIĞI Ceza Hukukunu uyguluyoruz..." dedim...
Cinayet Olayı kısaca şöyle;
İtalyan PAPPİ; Irak da olayları Protesto için gelinlik giyerek; otostop yaparak, Dünya Kamuoyunu bu olaya çekmek isteyen bir protestocu... Gebze ilçesinde Ankara yönüne giden bir Minibüse biner.Sonra uzun süre haber alınamaz. ve orman da ölüsü bulunur.Takip sonucu Fail aracına alır ve İzmit Otoyolunda tünele girdiğinde kadının bacaklarına el atar. Kadın itiraz etse de kadına tecavüz eder. RUS NATAŞA zanneder...Ormanda kendime geldiğimde kadın öldürülmüş idi...kimlerin öldürdüğünü bilmediğini söyler...Kadın; tecavüz esnasında resmini çeker...Sonra kadının tel. kamerasını, foto. makinasını, takısını alır...
FAİLİN KİMLİĞİ ve GEÇMİŞİ;küçük yaşında annesi-babası ayrılmış...Sıkıntılı bir yaşam sürmüş...Kendisi de eşinden ayrılmış ve başka bir kadın ile beraber yaşıyor...İzmit-Gebze güzergahında yük alıp, Sakarya- Bolu güzergahına taşımacılık yapan bir kişi....
RUS NATAŞA adı verilen kadınlardan zannederek; bu fiili işlemiştir. Eğitim durumu ve insan sevgisinden yoksun yetişen bir kişi....
Evet....Konu; EĞİTİM ve İŞSİZLİK....İNSAN SEVGİSİNDEN Uzak bir yetişme ortamından gelmiş bir kişi....CEZASI; AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS ....Ve GASP....

xxxxxx
Hukuk Devletinde elbette Suçlar ve işlediği SUÇ nedeni ile Kişiye verilen ve verilmesi gereken CEZADA; hukukun evrensel sınırları içinde kalmalıdır. Ve özellikle de CEZALARIN İNFAZINDA....Devlet ve Devletin kurumları-birimleri daha duyarlı olmalıdırlar...Cezaların İNFAZI; Cezanın verilmesinden daha da zor olsa gerek...
Hukuk Devleti demek;insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu,adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu da devam ettirme yetkisini yükümlü sayan, tüm davranışlarında hukuk ve Anayasaya uygun,tüm işlem ve eylemeleri Yargı denetimine bağlı bulunan bir devlet demektir. İnsan hak ve özgürlüklerinin ve toplumun huzur ve refahının güvenlik altına alınması ise, ancak ve ancak hukuki durumlarda kararlılık sağlamakla olabilir.
saygı ile...

NELER SÖYLENDİ?
@
Turan Ateş

Turan Ateş

DİĞER YAZILARI İMAMOĞLU VE OTOBÜS İŞLETMESİ YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE 01-06-2020 00:07 SEÇİM YASALARI ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI DÖNEMİ 30-05-2020 21:28 65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN DÜZENLEME, VERİLEN CEZALAR VE TEPKİLER 29-05-2020 19:57 27 MAYIS 1960'TAN 27 MAYIS 2020'YE... 27-05-2020 14:47 BERABER YAPILMAKTA OLAN TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 26-05-2020 14:15 ANAYASAMIZIN 67. MADDESİNİN SON FIKRASI 24-05-2020 21:23 Caminin ses sistemine saldırı ve gelen tepkiler 23-05-2020 14:45 ÇOCUK İSTİSMARI VE EVLİLİK MÜESSESESİ 22-05-2020 14:25 HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN HAKİMLER 20-05-2020 22:44 SAYIN AKŞENER, ANITKABİR SİZİNLE HÜZNÜ YENDİ 19-05-2020 13:06 ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ 17-05-2020 12:42 AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 15-05-2020 13:37 CENAZE DEFİNİ ve KAYSERİ'DEKİ ÜLKÜCÜ GENÇLİK 12-05-2020 12:09 İDAM CEZALARI VE DAR AĞACINDA CAN VERENLER 11-05-2020 15:31 SOKAKLARA ÇIKMA YASAKLARI 09-05-2020 20:19 DANIŞTAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANMIŞ 08-05-2020 11:45 KURUMLAR VE KURALLAR REJİMİ OLAN; DEMOKRASİMİZ 07-05-2020 14:50 ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA 29-04-2020 19:54 SURİYELİ GENCİN ÖLÜMÜ VE POLİSİN TUTUKLANMASI 29-04-2020 14:55 BÜROKRASİ - BÜROKRAT...SİYASET - SİYASETÇİ 28-04-2020 10:53 HUKUKÇULARIN VE TÜM YURTTAŞLARIN BİLGİLERİNE 26-04-2020 19:21 ANAYASA HUKUKU KARŞISINDA; TUTUKLAMA KARARI 25-04-2020 13:57 EVET...BUGÜN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 23-04-2020 12:36 İNFAZ YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE AF 20-04-2020 21:17 "BELEDİYE; ŞEHRİN ANNESİDİR...." 16-04-2020 21:53 İÇİŞLERİ BAKANI SN. SOYLU'NUN İSTİFASI 13-04-2020 17:08 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 06-04-2020 21:16 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2020 22:36 " VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR" 04-04-2020 21:46 VALİLİK ve VALİ 03-04-2020 22:16 BELEDİYELERİN GELİRLERİ- GİDERLERİ VE BAĞIŞ TOPLAMALARI 02-04-2020 20:47 TBMM'DEKİ HEKİM MİLLETVEKİLLERİMİZ, HAYDİ HASTANEYE 31-03-2020 19:28 MAZBATASI İPTAL EDİLEN CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI... 27-03-2020 20:35 CORONA KAPMADIM. KARANTİNADA DEĞİLİM. EVİMDE HAPİSİM 26-03-2020 17:33 ÜLEN CORONA VİRÜSÜ..! 19-03-2020 13:25 CORONA VİRÜSÜ, YARATTIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE PANİK 18-03-2020 13:39 Medya Haberi... 10-03-2020 20:52 Yargıtay Başkanı ve söyledikleri... 09-03-2020 20:41 SAVAŞ... SAVAŞ... 05-03-2020 00:59 AVUKAT... AVUKATLIK MESLEĞİ... 28-02-2020 16:18 AVUKATLIK MESLEĞİ VE KUTSAL SAYDIĞIMIZ SAVUNMA 24-02-2020 11:27 TARTIŞILAN MAHKEME KARARLARI VE KARAR VEREN HAKİMLER 20-02-2020 14:53 GEZİ OLAYI İLE İLGİLİ VERİLEN BERAAT KARARI 18-02-2020 23:10 Prof. Dr. Burhan KUZU Hoca OLAYI 18-02-2020 19:04 ÜLKEMDE SON GÜNLERDE YAŞANAN ACI FELAKETLER 08-02-2020 22:00 CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUĞU OLANLAR.... 06-02-2020 21:36 KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ŞEHİRLER PADİŞAHI, CANIM İSTANBUL 27-01-2020 21:09 DEPREMLER... 25-01-2020 19:03 ANAYASA NEDİR? 23-01-2020 13:15 BAĞIMSIZ YARGI 21-01-2020 22:04 "TOPRAK İŞLEYENİN; SU KULLANANDIR" 19-01-2020 10:53 "ANAYASAYI TANGUR...TUNGUR ETMEK....." 12-01-2020 21:43 BAŞKANLIK SİSTEMİ 07-01-2020 19:20 HAKİMLERİN; GÖREVLERİ NEDENİYLE CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUKLARI 05-01-2020 21:41 ARABULUCU VE UZLAŞTIRMACI 04-01-2020 11:39 YARGI REFORMU 02-01-2020 20:05 KARADENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI 27-12-2019 08:27 27 Aralık... 27-12-2019 08:26 İLK ÇAĞI YAŞATAN SANAT ve SANATÇI 23-12-2019 11:19 ARABULUCULUK ve UZLAŞTIRMACILIK 13-12-2019 22:22 T B M M.'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 12-12-2019 22:02 BİR ULU ÇINAR 09-12-2019 12:59 TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE... 24-11-2019 08:29 İŞSİZLİK VE ÜLKEMİZDEKİ İŞSİZ İNSAN SAYISI 18-11-2019 11:05 BİR PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL GEÇTİ, BU ÜLKEDEN-ÜLKEMİZDEN 12-11-2019 10:33 "GERÇEK HAKİM-SAVCIYA MEMLEKETİN İHTİYACI VAR...." 08-11-2019 12:16 LAİK CUMHURİYET 28-10-2019 13:22 SİYASETÇİNİN İKİ ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 27-10-2019 20:04 YIL 2004... AYLARDAN MART...SEÇİM GÜNÜ 25-10-2019 09:24 YARGIDA NELER OLUYOR? 21-10-2019 22:22 İSTANBUL SİRKECİ ve HAYDARPAŞA GARLARININ İHALESİ 21-10-2019 14:48 YARGI REFORMU VE HAZIRLANAN PAKET! 09-09-2019 09:28 YENİ ADLİ YARGI AÇILIŞ TÖRENİ 01-09-2019 16:51 AÇIĞA ALINAN BAŞKANLAR, GÖREVLERİNE SON VERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE KAYYIMLAR 30-08-2019 16:54 KADIN CİNAYETLERİNİN KÖKENİ ve BOYUTLARI 25-08-2019 19:51 ŞÜPHELİ KONUMUNA SOKULMAK BENİ YARALADI 23-08-2019 10:43 GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE BU TASARRUFUN HUKUKSAL BOYUTU 21-08-2019 17:10 FEYZİOĞLU, BAROLARIN KARARLARI VE SIKINTILAR 19-08-2019 17:45 FETÖ CEMAATİ VE DİĞER CEMAATLER 19-08-2019 12:13 ORMAN YANGINLARI 12-08-2019 13:09 DEPREMLER... 11-08-2019 13:17 KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI 07-08-2019 11:25 NAFAKA 07-08-2019 11:01 KURTULUŞ İSLAMDA DEĞİL; LAİK DEVLET YAPISINDA 03-08-2019 12:00 İLAHİ ADALET 29-07-2019 17:59 MEKTEB-İ HARBİYE 22-07-2019 14:19 ORMANLAR YANARKEN, PARDON YAKILIRKEN ! 16-07-2019 20:49 15 TEMMUZ 2016-DARBEYE KALKIŞMA 16-07-2019 11:23 SEÇİMLERDE; TASNİF ve SAYIMLARDA YAŞANAN SIKINTILAR 08-07-2019 20:51 MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ 06-07-2019 20:46 FETÖ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 04-07-2019 11:47 İSTANBUL SEÇİMİNDE GÖREV ALANLAR VE MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-06-2019 05:44 YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNİN İPTALİ KARARININ GEREKÇESİ 23-05-2019 20:53 İSTANBULLULARA DUYURULUR... 10-05-2019 20:50 EVET... YSK'NIN SAYIN ÜYELERİ... 09-05-2019 19:31 POLİS MEMURLARININ OY KULLANMA HAKLARI 08-05-2019 10:43 İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ (2) 07-05-2019 20:56 İPTAL EDİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİ 07-05-2019 09:13 1 MAYIS 30-04-2019 19:52 ABDULKADİR SELVİ'NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE... 30-04-2019 12:01 YSK'NIN ZOR GÜNLERİ 29-04-2019 09:38 DOĞRU MUDUR, BİLİNMEZ 06-04-2019 19:52 YSK VE MAZBATA... 04-04-2019 12:20 DÖVİZİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ...TÜRK PARASININ ÖNLENEBİLİR DÜŞÜŞÜ 27-03-2019 10:23 SEÇİME DOĞRU BİLİNMESİ GEREKENLER 23-03-2019 16:16 SEÇİM YASAKLARI, YSK VE SEÇİM KURULLARININ KARARLARI 21-03-2019 10:15 ÇANAKKALE ZAFERİ 19-03-2019 14:50 YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARINI ve HEPİMİZİ BEKLEYEN SORUNLAR 04-03-2019 10:45 ORMANLAR 22-02-2019 18:59 BURHANETTİN KOCAMAZ'IN DURUMU VE YAPILACAK İŞLEMLER 21-02-2019 12:26 ŞÖYLE BİR GERİYE DÖNÜP BAKALIM... 10-02-2019 16:04 MAHKEME KARARLARI ve BAĞLAYICILIĞI 30-01-2019 17:43 HAYALİ SEÇMEN SÖYLENTİLERİ VE İTİRAZLAR 27-01-2019 19:02 BİNALİ YILDIRIM VE "İSTİFA"... 21-01-2019 13:06 SEÇMENİ BELİRLEME SİSTEMİ 18-01-2019 08:17 PADİŞAHIN İŞİ NE? 16-01-2019 09:02 AF GELİYOR...AF... 15-01-2019 18:58 " AĞZI OLAN KONUŞUYOR..." 15-01-2019 18:38 "ANAYASAYI TANGIR-TUNGUR ETMEK" 13-01-2019 18:24 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 11-01-2019 10:04 SEÇMENLERİN DİKKATİNE 07-01-2019 13:34 YSK'NIN KARARI 04-01-2019 12:17 1967-1970'Lİ YILLAR 02-01-2019 12:32 Gelin-Kayınpeder Evliliği ve Yargıtay'ın Onayı 28-12-2018 06:28 SANAT ve SANATÇI... 25-12-2018 10:31 BİR MEDYA HABERİ 23-12-2018 13:40 SON TREN KAZASI 16-12-2018 15:31 FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER ve ŞİDDET OLAYLARI 12-12-2018 17:12 HAKİM-SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARI NE OLACAK? 10-12-2018 11:25 ERGENEKON ve BALYOZ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 03-12-2018 08:08 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZ 30-11-2018 21:07 NE DEMEK İSTİYOR BU GAZETECİ YAZAR? 25-11-2018 19:48 AİHM KARARI ve HUKUK DEVLETİ 24-11-2018 17:51 TARTIŞILAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 17-11-2018 19:43 EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI TARTIŞMALARI 14-11-2018 11:45 10 KASIM 09-11-2018 19:14 ULUCANLAR CEZAEVİ 07-11-2018 15:48 SUUDİLERİN ADALETİ 04-11-2018 16:29 CHP'NİN YEREL YÖNETİM ADAYLARI 29-10-2018 10:54 SİYASETÇİNİN iki ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 26-10-2018 19:19 ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ ve EMPERYALİZMİ 23-10-2018 19:33 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI ECEVİT 22-10-2018 18:07 HUKUKUMUZDA VASİYETNAME... CHP ve İŞ BANKASI 18-10-2018 06:18 TUTUKLANAN AVUKAT 06-10-2018 20:38 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN; ADAYLARIMIZ 06-10-2018 11:12 DOĞAL AFET ENDİŞESİ... 01-10-2018 18:17 AF.....AF......AF..... 26-09-2018 15:09 DIŞ GÜÇLER 21-09-2018 17:34 GREV-LOKAVT... 18-09-2018 13:16 BAKANLIK ve BAKAN 07-09-2018 14:15 HUKUK ve DEMOKRASİ... 02-09-2018 18:16 "TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERECEKLER" 29-08-2018 20:54 DOLARIN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ 13-08-2018 13:01 BİZİM KÖY ve MAHMUT MAKAL... 11-08-2018 07:58 DOĞU İLLERİMİZ ve PKK 08-08-2018 13:25 ADNAN OKTAR HOCA 01-08-2018 10:37 DARBE GİRİŞİMİ... 16-07-2018 12:03 SEÇİM... 21-06-2018 20:07 SEÇİM GÜNÜ NELERE DİKKAT ETMELİ? 19-06-2018 18:36 YSK BAŞKANI VE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI 15-06-2018 10:58 AK PARTİLİLERE YAPILAN "ÇİRKİN" SALDIRI 14-06-2018 21:30 CUMHURBAŞKANI ADAYLARIMIZ 10-06-2018 16:45 DİPLOMA veya ŞAHADETNAME 10-06-2018 16:38 CUMHURBAŞKANI-KOMUTAN VE İFTAR... 03-06-2018 22:11 CUMHURBAŞKANI VE YARGI İLİŞKİSİ... 02-06-2018 11:37 YSK'YA İTİRAZLAR... 29-05-2018 11:21 "ÖNCE GÜVENCE VERMELİLER" 27-05-2018 15:28 DDY YÖNETİCİLERİ BİLMEM, NE DÜŞÜNÜR? 18-05-2018 09:25 SUSAYIM DİYORUM, OLMUYOR... 14-05-2018 20:20 Endişeli SORULAR 10-05-2018 06:17 CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMENİN KOŞULLARI 04-05-2018 19:41 HAKİMLİK SINAVI ve HAKİM ATAMALARI 03-05-2018 18:36 OYNANIRSA MUTSUZ SONLA BİTECEK OLAN SENARYO 25-04-2018 18:57 SEÇİME DOĞRU 24-04-2018 12:19 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ (2. BÖLÜM) 21-04-2018 08:14 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ... 20-04-2018 20:33 ERKEN SEÇİM KARARI 19-04-2018 10:44 17 NİSAN VE KÖY ENSTİTÜLERİ... 18-04-2018 08:44 İSTİKLAL MARŞIMIZ ve DEĞİŞİMİ 26-03-2018 09:56 YARGIDAKİ ATAMALAR ve FETO TUTUKLULARI 23-03-2018 20:55 SAKARYA'DA KURULAN "ÇİFTLİK BANK" 21-03-2018 13:42 ZAFERİN KAHRAMANLARI 19-03-2018 21:20 KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ Mİ? 14-03-2018 20:31 YSK VE SEÇİM 12-03-2018 20:37 58 kopyacı, hakim olmuş! 05-03-2018 08:36 ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI 26-02-2018 23:06 TBB'NİN 24 ŞUBAT ANKARA TOPLANTISI 26-02-2018 09:49 TBB VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 22-02-2018 21:55 BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ... 14-02-2018 19:41 DİLİMİZ TÜRKÇE VE ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2018 11:08 CHP KURULTAYINDAKİ İMZA SORUNU-ETKİLERİ 04-02-2018 22:00 CHP KURULTAYA GİDİYOR... AMA... 31-01-2018 23:31 KANAL İSTANBUL PROJESİ 28-01-2018 21:03 HUKUK DEVLETİ 25-01-2018 10:39 HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI 14-01-2018 10:39 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 12-01-2018 08:29 İRAN'DAKİ SON OLAYLAR 04-01-2018 08:20 DÜN, BUGÜN ve YARIN... 26-12-2017 19:23 NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİLİVRİ CEZAEVİ 20-11-2017 20:43 TANRI BİZİM TOPLUMA İKİ MUSTAFA GÖNDERDİ 10-11-2017 09:45 YEREL YÖNETİM-Belediye-SEÇİMLERİ 28-10-2017 21:52 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI, ECEVİT 20-10-2017 22:39 Bölge Adliye Mahkemesi ve O Karar... 15-10-2017 21:47 İHRAÇ EDİLEN SON HAKİM-SAVCILAR 08-10-2017 11:35 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI 04-10-2017 19:35 BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI 30-09-2017 22:30 DİYANET İŞLERİ YENİ BAŞKANI... 21-09-2017 18:14 SAVUNMASIZ Bir Yargı Yılı Açılışı 06-09-2017 20:51 SOSYAL MEDYADAN BİR SON DAKİKA HABERİ 23-08-2017 22:46 FETO, SİYASET, HUKUK VE HUKUKÇU... 17-08-2017 22:52 BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI 01-08-2017 13:05 EVLENME BAŞVURUSU ve TÖRENİ 27-07-2017 17:20 DEPREM ve BODRUM İLÇEMİZ 24-07-2017 22:23 AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-07-2017 19:43 ADALET YÜRÜYÜŞÜ..İ. 11-07-2017 14:17 ZEHİRLENEN ASKERLER... 19-06-2017 22:11 YSK ve KARARLARI 10-06-2017 22:45 BİROL ERDEM....Lütfen KONUŞ..! 03-06-2017 21:23 BU SORUYU NEDEN SORDULAR BİLMİYORUM 27-05-2017 22:09 DOĞU BÖLGEMİZİN PARİS'İ...VAN 20-05-2017 09:29 SON ATANAN HAKİMLERİMİZ 15-05-2017 08:34 ATATÜRK'E HAKARETLER ÖNLENEBİLİR AMA... 11-05-2017 00:05 YSK ve CHP'nin SUÇ DUYURUSU... 05-05-2017 23:26 CHP'Yİ UMUT GÖRENLERİN DİKKATİNE... 03-05-2017 21:54 YSK RAPORTÖR İHDAS ETMELİ 28-04-2017 11:49 YSK ve KARARLARI 24-04-2017 00:19 BU UYARI HEPİNİZE..! 12-04-2017 08:49 SANDIKTA KİMİN, NE GÖREVİ VAR? 10-04-2017 15:21 SEÇMEN YURTTAŞLARIMIN DİKKATİNE 09-04-2017 13:12 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2017 21:14 HSYK'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ 03-04-2017 10:02 EVET Mİ? HAYIR MI? 28-03-2017 19:43 BU ZAFERİN KAHRAMANLARI İÇİN SAYGIYA DAVET 20-03-2017 09:14 ÜLKEMİZİN ONURU HASAR GÖRMÜŞTÜR... 13-03-2017 21:42 AVRUPA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ 13-03-2017 10:35 Avrupa Ülkelerini Protesto Mu? 11-03-2017 22:27 YÜZÜMÜZE TÜKÜRSENİZ DE..! 07-03-2017 21:03 SEÇMENLER VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE 20-02-2017 22:07 ASKI SÜRESİ GEÇİNCE İTİRAZ OLMAZ 19-02-2017 17:06 BUNLARI YAZARKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM 17-02-2017 19:13 DİLİMİZ TÜRKÇE Ve ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2017 11:10 SEÇİM VE REFERANDUM ÜZERİNE... 10-02-2017 23:44 SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT 08-02-2017 09:58 BU GÜNLERDE YAŞANAN PANİK... 06-02-2017 23:00 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANAYASA MAHKEMESİ 03-02-2017 20:54 ANAYASA NEDİR? 23-01-2017 21:34 1961 ANAYASASI'NIN GETİRDİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI 22-01-2017 12:44 SÖZÜN BİTTİĞİ YER... 10-01-2017 21:52 KAYSERİLİLER UYANIK OLALIM... 17-12-2016 20:12 CİZRE HALKINA MİNNETTARIM... 22-11-2016 19:26 DUAYEN GAZETECİ NAİL GÜRELİ ANISINA... 28-10-2016 15:18 YENİ BİR TARTIŞMA... 25-09-2016 12:53 TARIK AKAN, NUR İÇİNDE YAT... 19-09-2016 20:31 Mekteb-i Harbiye 21-07-2016 21:12 Vekiller, Öncelikli Görev Sizin 10-07-2016 13:04 Suriyeli Sığınmacılar Ve T.C. Vatandaşlığı 07-07-2016 01:11 Hakimlik, Yüreklilik İster 04-07-2016 01:54 Cumhurbaşkanının Diploması Yargıya Taşındı 28-06-2016 22:49 Kurtuluş İslam'da Mı? 26-06-2016 12:25 Yine Yargının Sorunları 24-06-2016 23:05 Hukuk Yasalardan İbaret Değil 19-06-2016 13:40 Clay'ın Cenaze Töreni Ve Erdoğan 12-06-2016 18:54 Ülkemde Demokrasi Ve Görüntüleri 11-06-2016 00:36 Cumhurbaşkanımız Ve Tartışılan Diploması 08-06-2016 18:28 Dokununmazlık Sorunları 21-05-2016 23:29 Ağzı Olan Konuşuyor 14-05-2016 13:52 Elinizi Yargıdan Çekiniz 03-05-2016 22:24 Dinsel Kurallar Ruhanidir 27-04-2016 23:28 Tıkanmayı Mahkeme Hakimi Çözer 11-04-2016 21:38 54 Hakim-Savcıya Kamu Davası 27-03-2016 23:42 Harem ... Harem... 11-03-2016 22:05 Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Amacını Aştı 02-03-2016 12:01 Ormanlar 23-02-2016 18:22 Hakimlerin, Savcıların Konumları Ve Sorumlulukları 13-02-2016 22:33 Darbe Anayasası Ve Darbe Yasaları 07-02-2016 21:59 Yeni Anayasa Aldatmacadır 05-02-2016 20:01 Mevcut TBMM'nin Anayasa Yapma Yetki Ve Görevi Yoktur 04-02-2016 10:36 Başsağlığı.. 21-01-2016 22:07 Başkanlık Sistemi 08-01-2016 21:35 Geç Kalmayalım 03-01-2016 10:34 Sonumuz Hayrolsun... 19-12-2015 22:04 "Gelin Kayınpeder Evliliğine" Yargıtay Onay Verdi 14-12-2015 10:07 Hakimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları 05-12-2015 23:33 “Can Dündar ve Tutuklanma Olayı” 27-11-2015 23:42 Türk-Rus İlişkileri... 24-11-2015 22:17
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA