Advert
Turan Ateş
Turan Ateş
Giriş Tarihi : 15-05-2020 13:37

AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR

AVUKATLIK YASASINDA; BAROLARIN ORGAN SEÇİMİ HAKKINDAKİ YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEMDE...

DURUP, DURURKEN BÖYLE BİR SORUN ve ÇÖZÜMÜ NEREDEN KAYNAKLANDI?

EĞER Kİ; ŞİMDİKİ İŞÇİ SENDİKALARI GİBİ; BAROLARDA DA BÖYLE BİR SİSTEM UYGULANMASINDA; ADALET BÜYÜK YARA ALIR ve HAKİMLERİN VERDİĞİ-VERECEĞİ HER ÇEŞİT KARAR ; TARTIŞMAYI DA BERABERİNDE GETİRİR.
YARGI ÜZERİNDE; (....A...) BAROSUNUN veya
( ...B...) BAROSUNUN AVUKATLARI OLARAK BÖLÜNMELER OLUŞUR....
Siyasi Partilerde görevli bazı Av. Arkadaşlar ; istemeyerek de sıkıntılar yaratmaktadırlar...
Bu BÖLÜNME Mahkeme Hakimlerine-Savcılarına ve Kalem Personeline de yansır...
Böyle bir BÖLÜNME çok sıkıntılı olur...ZARARI DA YURTTAŞLAR GÖRÜR....
Bu güne kadar; tartışmasız ve şaibesiz yapılan SEÇİM; BARO YÖNETİM Seçimleridir. Hakimlerin çok rahat oldukları bir SEÇİMDİR....
Meslek Yaşamımda çok sayıda BARO;Esnaf Odası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Şoförler Odası gibi Sivil Toplum Örgütlerinin Organlık Seçimlerini SEÇİM HAKİMİ olarak yaptım...Bir sıkıntı yaşamadım...Ama, yaptığım Siyasi Partilerin İlçe ve İl Örgütlerinin Seçimlerinde bir hayli sıkıntılar yaşadım...
Yalnız ; gerek Sivil Toplum Örgütlerinin, Meslek Odalarının ve Siyasi Partilerin Organlık Seçimlerinde; uygulanan SEÇİM SİSTEMİ ise; ÇOĞUNLUK SİSTEMİDİR.
Başta Sayın ADALET BAKANIMIZ olmak üzere.....Yüksek YARGI ORGANLARIMIZIN Sayın BAŞKANLARIMIZDAN....
AKP içindeki VASIFLI ve BAROLARA yakın Av. Kökenli HUKUKÇU ARKADAŞLARDAN benim Ricamdır.
Böyle Yasal Düzenlemeden VAZGEÇİLSİN...
xxxxxxx

Avukatlık Mesleği ilk kez ÇİN'de başlamıştır. Müvekkilini, yargılandığı Mahkemede uzun uzun savunan AVUKATA; Çin Mahkeme Hakiminin sorusu şu olmuştur:
"BU FİİLİ MÜVEKKİLİNİZ ile BERABER Mİ TASARLAYARAK İŞLEDİNİZ?"
Av.lık Mesleği uzun süre gerek bazı Mahkeme Hakimlerince ve gerekse bazı çevrelerce sıcak bakılmayarak, aşağılanmış ise de;Avukatsız yapılan yargılama ve verilen Mahkeme Kararları HAK-HUKUK ve ADALET yönünden sıkıntıları da yanında getirmiştir.
xxxxx
1980 li ve önceki yıllarda;Suç işlediğinden bahisle GÖZALTINA alınan kişinin Av. ile ilişki kurması yasaktı. Kolluk Amirliğinde, C. Savcılığında- o zamanlar Sorgu Hakimliğinde yapılan İLK Soruşturma safhasında- Sulh Ceza Mahkemesinde ki TUTUKLAMA safhasındaki Yargısal İşlemlerde Av. bulunamaz ve Şüpheli Kişi ile de görüştürülmez idi....
Çünkü bu SAFHA GİZLİLİK Perdesine bürünmüştü.
Mesleğin ilk yıllarında bir yıl gibi bir süre SORGU Hakimliği yaptım...Duruşma GİZLİ...Şüpheli;Katip ve Mübaşir huzuru ile yapılır.... Tanıklarda Şüphelinin huzuru ile dinlenmezdi. Efendim, Sorgu GİZLİ...Deliller toplanıyor...Av.lar bu safhada Dosyayı da inceleyemez.
Burada KİŞİ Özgürlüklerinden olan SAVUNMA Hakkı, sınırlandırma değil; ortadan kaldırılıyordu.
Tabi ki; bu uyğulama yanlıştı...Bu gün bu sıkıntılar aşıldı...Soruşturmanın ve yargılamanın her safhasında Av. bulunabilmektedir. Gerekirse; BAROLARCA; ücretini Hazine ödemek koşulu ile Av. görevlendirilmektedir.
Elbette bu HAK; uzun süreli bir uğraşı sonucu elde edildi...
xxxxxxx
Mahkeme de bir DAVA Dosyasının ;yargılanan şüpheli veya taraflar yanında Av. ile takip edilmesinde;Yargılamayı yapan HAKİM de rahat olur.
Davayı hazırlayan C. Savcısının ve Yargılamayı yapan Hakimin gözünden kaçan belge ve emareleri Av. ileri sürerek hatırlatır.
Davanın tarafları olan Yurttaşları; Av. Yanlış düşünce ve eylemlerden vazgeçirir...
Bir Anımı burada Sizlerle paylaşmak gereğini duyuyorum...
1981 li yıllar....12 Eylül 1980 Askeri Müdahale Dönemi...6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Yasaya ilave yapıldı.
Silah Taşıyan ve Bulunduranlara verilecek olan CEZA BİR YIL HAPİS CEZASI...
Ancak; 10 taneden fazla Mermiyi şarjüründe bulunduran Silahlar Vehamet arz ettiğinden CEZASI BEŞ YIL HAPİS...
Bölgede bir Yurttaş 14 lü tabir edilen BELÇIKA BRAWİNĞ marka bir Tabanca yakalatır. Tutukladım.
Duruşma Günü verdim. Suç Aleti Silahın VEHAMET ARZ EDİP-ETMEDİĞİNİN Tespiti için de BİLİRKİŞİ İncelemesi yapmaya karar verdim.
İl de Saygın bir Av. bu davayı üstlendi ve Vekaletnamesini dosyaya sundu.
Bir süre sonra da TUTUKLU Müvekkilince, Vekillikten AZLEDİLDİ. Adı geçen Av. da Kamulaştırma Keşifleri için ilçeye geldi. Kendisine AZİLNAMEYİ söyledim ve haberdar olduğunu iletti.
Nedenini sormak gereğini duydum...Dosya Karara bağlandıktan sonra nedenini söyleyeceğini beyan etti. Ben israrcı oldum...Ama, karşılıklı saygı duyan iki hukukçuyuz. Kökenimizde Eğitimci...
Açıkladı...."Verilecek Cezayı...Ve İleride Adli Tıpa itiraz ile gönderebileceğini...Zaman kazanılacağını...Muhtemelen de tahliye edilebileceğini..." anlattım...Birisi ben bu işi BİR YIL HAPİS CEZASI ile hallederim...Bilirkişi; Silaha ATIŞ Safhasında TUTUKLULUK yaptıracakmış ve SİLAH VEHAMET Arz etmediğinden bahisle...Tabiyi ki o zaman ki parasal veri de 50.000 tl...Benim 22.000 tl maaş aldığım bir dönem...Teşekkür ettim, Av.dostumuza...
Duruşma Gününden bir önce, şimdi hayatta olmayan ve son derece dürüst ve uyumlu merhum C. Savcı Arkadaşımla bu konuyu ve çözümünü görüştük.
Çözümünü kararlaştırdık. Ve uygulamaya koyduk. Tutuklu; Tutuklu yakınları, Silah Bilirkişisi olarak belirlediğimiz görevli Kolluk Amirini, Şehir dışına- mezkur alan - çıktık....Zaptı yazdırmaya başladım...silahı ve 14 adet Merminin Silahın jarşörüne konduğunu ATIŞ Safhasına gelindiğini...
Bu safhada; Bilirkişinin elinden bir Dakika dedim ve silahı aldım...Savcı Arkadaşa hitaben; "Asker iken hedefi nasıl vurduğunu ve atışı yapmasını" söyledim. Savcı arkadaş da bana, " Sen askerlik hiç yapmadın...Bir Atış yap da görelim..."
Evet ATIŞI Havaya yaptım. 14 Mermiyi de silah boşalttı. Bir tane boş kovanı bulamadık. tutanak tuttuk. Oyun Bozuldu...
Bilirkişi, Şüpheli yakınları yere bakıyorlar....Hallerinde belli oldu tezgah...
Evet... Bu OYUNU Av. Meslektaşımızın uyarısı ve samimi anlatımı C. savcısı meslektaşımla ile bozduk...
xxxxx
Evet...T.C. Demokrasi ile yönetilen bir Devlettir. Anayasa Mahkememizin Onursal Başkanlarından Yekta GÜNGÖR ÖZDEN, demokrasiyi şöyle tanımlamıştır.
" DEMOKRASİ;ÇOĞULCU,KATILIMCI, KURALLAR ve KURUMLAR DÜZENİ OLUP, BAĞIMSIZ YARGININ DENETİMİ ile YÖNETİMİN ve YASAMANIN GEÇERLİLİĞİNİN KORUNDUĞU bir DÜZENDİR. "
HUKUK DEVLETİNİN tanımına gelince....
Anayasa Mahkememiz 29.12.1999 Günlü ve 33/ 51 Sayılı KARARI ile bu tanımı yapmıştır.
HUKUK DEVLETİ:Anayasanın 2.Maddesinde,Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti,insan haklarına day-anan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organ-larına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık,yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasanın bulunduğu bilincinde olan ve hukuk güvenliğini sağlayan devlettir."
Evet...Hukuk , her toplumda karmaşık bir süreçten geçerek, geçerlilik kazanmıştır.
Şu gerçeğin kabülü gerekir; Hukuk Devletinin Verileri ile yaşamaya alışan bir toplumda, keyfi bir yönetimin şeklini benimseme olanağı olamaz.
Hukuk kişileri DİNE,Devletin Otoritesine ve Ekonomik Güçlere karşı korumaktadır. Yalnız bu HUKUK;Dini Kurallara dayalı olan bir HUKUK değildir. Bu Hukuk Demokratik ve LAİK olan bir HUKUKTUR...
Hukuk Devletinde ,kişiler ve Devlet, yasaların üstünlüğünü ve bağlayıcılığını içlerine sindirirler.Yasalar da her zaman, Hukukun Temel ilkelerine ve bilimsel gerçeklere uygun olmak zorundadır.Hukuk Devletinde ayrımcılık, yolsuzluk, haksızlık ve adaletsizlik en az görülen olgulardandır. Hukuk devleti ulusal ve çağdaştır.
Bir YÖNETİM; hukukun üstüne oturduğu zaman rahatlar. Yönetim, hukuk dışı güçlerin üzerine oturup,ondan güç almaya kalkarsa,kendi geleceğini ve Ülke Geleceğini de karanlığa iter.
Hukuk Devletinin ilkeleri, baştan sıkıcı olabilir. Ama, ilerisi için rahatlatıcıdır.
xxxxxx
Yargı Organları ve Yargı Mensupları; YASAMA ve YÜRÜTMENİN alt veya üst bir ORGANI değildirler.Yargı Organları, asla Yasamanın ve Yürütmenin karşısında da değildirler. Görevi, bu kurumların HUKUKA Uygunluğunu sağlamaktır.Şu gerçeği herkesin kabüllenmesi gerekir. Yasama ve Yürütmenin yaptığı görevlerin gerekliliği ile ilgili, hak ve özgürlüklerin dengeli bir şekilde korunmasını sağlamaktır.
Ancak YARĞI da Kendi içinde; İDDİA (C. Savcısı)+SAVUNMA (Avukat)+ KARAR( Hakim) ÜÇLEMİNDEN oluşmaktadır.
İddia; Savunmayı, Savunmada KARARI Doğurur... Savunmayı içermeyen Hükme Mahkeme Kararı denemez...
İl Protokolunda; VALİ+GARNİZON KOMUTANI+ BELEDİYE BAŞKANI+ BÖLGE ADLİ YARGI C. BAŞSAVCISI+ BÖLGE ADLİ YARGI ADALET KOM. BŞK.+ İL ADLİ YARGI C. BAŞSAVCISI+ BARO BAŞKANI+ ADLİ YARGI ADALET KOM: BŞK.+ İDARİ YARGI ADALET KOM. BŞK.
Yargının ve temsilcilerin Protokol gereği konumları bu şekildedir. Yani BAROLAR; Yargının tam ORTASINDADIR...
BAROLAR; Bir Meslek Örgütüdür.Mensupları da HUKUKÇUDURLAR...STÖ. Yöneticilerini kendi mensupları SEÇİM denen müessese ile belirlerler...
Anayasamız 1961 yılından düne kadar; YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI arasında titizlikle korunması gereken bir denge getirmiştir.
Bu DENGE; her geçen gün ,YARGI Aleyhine bozulurken; YARGI Mensupları susmuştur. Bu konuda ONURLU SES yine BAROLARDAN Gelmiştir.
Tıpkı; Seyyar olarak Milli Piyango bileti satan kızımızın; S"ize de çıkabilir..." dediği gibi;
BAROLARIMIZDA;
" Bir gün gelir; BAĞIMSIZ ve TARAFSIZ HAKİM Size de gerekir..." diyerek uyardı.
Yargı ve Yargı Mensupları her geçen gün; SİYASİ YÖNETİMİN İnsiyatifine bırakıldı.
BAROLAR; Olağanüstü dönemlerde ve özellikle de Demokrasinin askıya alındığı dönemlerde; YARGI ile ilgili UYARILARI yapmıştır. ve yapmaktadır da..
Şu anda gündem; Avukatlık Yasasında yapılacak olan değişiklikle; BARO SEÇİMLERİNE yeni bir Seçim Sistemi getirmektir.
Ancak; Bu konu BAROLARA İletilip; Baroların görüş ve düşünceleri alınmış mıdır? Hayır...
Yasası değiştirilecek olan BAROLARIN; değil GÖRÜŞLERİ Bilgileri dahi yoktur.BAROLARLA ilgili olarak; AVUKATLIK Yasasında yapılmak istenen değişiklik; Barolarla görüşülerek; veya düşünceleri alınarak yapılması daha uygun olur.
Özellikle de YARGI Mensuplarının ve Yargının Üst Kurum-larının bu günlerde BAROLARIN Yanında yer almaları gerekir.
xxxx
Ben 40 yılı geçkin bir süre; Kürsülerden Hakimlik sürecimde;samimi olarak söylüyorum; AVUKAT ile Mahkemede Takip edilen Davalarda daha rahattım...Dosyadaki eksiklikleri, yanlışları rahatça ; davayı takip eden Avukat ile görüşebiliyordum....
Yalnız bu gün FİİLİ Avukat saysı hızlı bir şekilde artış gösterdi.HUKUK Fakültesi sayısı bir hayli artırıldı.Hukuk Fakültelerini yeterli Bilim Adamı kalmadı.
Doğu İllerimizin birisine Dava Duruşması için gece saat 23.00 Uçağı ile seyahat halindeyim... Yolculuk uzun sürdüğü için, Kaleme aldığım " HAKİMLERİN DENETİMİ, CEZAİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI " adlı kitabımda bir bölüm okuyorum...Koltuk Arkadaşımın birisi BAYAN...BENİMLE HEMEN KENDİSİNİ TANITARAK DİYALOĞA GİRDİ.
Gittiğim ilin Üniversitesinin Hukuk Fakültesinde Anayasa Hocası imiş...Sanırım Doç.Dr.
Anayasa Hukuku açısından görüş alış-verişi yaptık. Ancak.. .Ancak....Yeterli göremedim....Anayasa Hukuku dersi; Hukuk Öğrencisi için çok önemli...
Ülkemizde HUKUK Öğrenimi çok önemlidir.Bazı Hukuk Fakültesi Öğrencilerimiz fevkalade...Ama, ders veren Hocalar fevkalade....
xxxx
Evet Baroların ve Onların Yönetimi yanında üyeleri olan AVUKATLAR üzerine gitmekle de; Yargının sıkıntıları çözümlenemez... Ülkede Yurttaşlarında Adalete güvenleri de kalmaz...
BAROLARIN ve Üyeleri olan AVUKATLARIN SORUNU; Yönetim Seçimi değil...
Genç Hakim-Savcıların Davranışları...Ve Avukatların Hakim-Savcılara ulaşıp, yüz yüze görüşüp, davanın sorunlarını anlatamamaları...
xxxxxx
Bir ara Yargıda; CEMAAT-FETO- sıkıntılar yaşandı. Emekli . bir EMNİYET MÜDÜRÜ kaleme aldığı KİTABINDA;
Sıkıntılarını ve üzüntülerini çekinmeden öneri amaçlı kaleme aldı. Aşağıdaki görüşlerini ve sıkıntılarını kitabından ve o dönem günlük bir gazetenin köşe yazarının makalesinden kaleme almıştım...
Yazı aynen;
" Çok açık ve net.Bir örgüt, bir cemaat adalete sızmış,kendi kurallarını uyguluyor, kendi operasyonlarını yapıyor. Ortada hukuk yok. Avukatlar,gazeteciler,polisler,verilecek kararların ne olacağını merak bile etmiyor.,çünkü kararı davaya hangi hakimin veya savcının baktığını belirliyor. Herkes bu durumun farkında.
Tarafsız hakim ve savcılar hukuka göre davranırken,cemaat taraftarlı örgütlü hukuka göre değil, cemaatin talimatlarına göre davranıyor. Cemaatin istemediği kişiler serbest bırakılınca , bu defa cemaatin etkilediği medya o hakimi ve savcıyı topa tutuyor. Haksız itham ve suçlamalarla ve linç kampanyaları hakim ve savcılar taciz ediliyor, çalışamaz duruma getiriliyor.Cemaatin tutuklanmasını istediği kişiler tutuklanınca, bu kez o hakim ve savcılara övgüler yağdırılıyor. Hukuk sistemindeki tarafa-sız hakim savcı korumasız ,desteksiz, zor durumda bırakılmıştır.
Et kokarsa tuzlanır,tuz kokarsa ne yapılır?Adalet bozulursa onu kim düzeltecek? Türkiye 'de adalet çürümüştü ama bu kez yok ediliyor. Bu durumda herkes ,en fazlada bu duruma yol açanlar zarar görecek. Böyle giderse iş adaletten çıkacak, herkes silaha sarılacak. Bu polisler,savcılar ve hakimler yasalara ve kendi görevlerinin gereklerine göre değil, cemaatin isteğine göre davranıyorlar. Hukuk çiğnenmeye başlayınca,bunun artık hiç bir sınırı olmaz.
Karşı karşıya olduğumuz durum,hukuken yanlış yapılan bir kaç işlemden ibaret değildir. yada bir kaç polisin hatası veya bir kaç HAKİM ile SAVCININ HUKUKU Yanlış uygulaması, taraflı davranışı değildir. Olay bir örgütün, cemaatin devlet içerisindeki elamanları vasıtası ile yürüttüğü örgütsel faali-yettir. Karşımızdaki kişiler, POLİS,HAKİM-SAVCI değil,onlar örgütün ve cemaatin elemanlarıdır. DEVLETİN HUKUKUNU değil; CEMAATİN TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEKTE-DİRLER..."
İşte Yargıda verilmesi gereken Mücadele de bu olumsuzluklara karşı olmalıdır.Buradaki en onurlu Mücadeleyi de başta İSTANBUL-ANKARA ve İZMİR olmak üzere tüm BAROLAR vermiştir.
İşte yakın geçmişte FETO Cemaati Yargıyı ele geçirirken BAROLARI ele geçirememiştir.
BAROLARDAKİ Seçimler; için bir sorun ve sıkıntı değil... Sıkıntı; Yargıyı ele geçirmek isteyen; Siyasal Gücün dışında da, her türlü yasa dışı güçlerdir.
Yargı içinde olduğu gibi; BAROLARDAN DA bu sıkıntılar giderilmelidir.
Eski dönem Milletvekillerimizden birisi; açık bir beyanla FETO BORSASINDAN bahsetti...Baro mensubu bir AVUKAT var mı; bu BORSADAN? Varsa gereği yapılmalıdır.
İşte YARGININ ve Yargının Unsuru olan BAROLARIN önemli bir sıkıntısı da budur.Siyasal Yönetimin ve Sayın Adalet Bakanın üzerinde durması ve YASAL bir düzenleme yapılması gereken konu da bu olsa gerek...
Bu güne kadar; tüm Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odaları ve Siyasi Partilerin ORGAN SEÇİMLERİNDE uygulanan Seçim Sistemi ÇOĞUNLUK SİSTEMİDİR...
Burada BAROLARI ayırıp; başka bir Seçim Sistemi ile Organlarını belirlemek; Kurumlar arasında EŞİTLİK ilkesine de aykırıdır.
Evet....Ülkemizde şu anda, başta Sağlık Personelimiz olmak üzere; tüm İnsanlarımız CORONA Virüsü tehdidi altındayız...Çalışmalarımızı ve dikkatlerimizi bu konuya yönlendirelim...
Sanırım, fazla bir şey istemedim...
Saygı ile....

NELER SÖYLENDİ?
@
Turan Ateş

Turan Ateş

DİĞER YAZILARI İMAMOĞLU VE OTOBÜS İŞLETMESİ YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE 01-06-2020 00:07 SEÇİM YASALARI ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI DÖNEMİ 30-05-2020 21:28 65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN DÜZENLEME, VERİLEN CEZALAR VE TEPKİLER 29-05-2020 19:57 27 MAYIS 1960'TAN 27 MAYIS 2020'YE... 27-05-2020 14:47 BERABER YAPILMAKTA OLAN TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 26-05-2020 14:15 ANAYASAMIZIN 67. MADDESİNİN SON FIKRASI 24-05-2020 21:23 Caminin ses sistemine saldırı ve gelen tepkiler 23-05-2020 14:45 ÇOCUK İSTİSMARI VE EVLİLİK MÜESSESESİ 22-05-2020 14:25 HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN HAKİMLER 20-05-2020 22:44 SAYIN AKŞENER, ANITKABİR SİZİNLE HÜZNÜ YENDİ 19-05-2020 13:06 ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ 17-05-2020 12:42 AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 15-05-2020 13:37 CENAZE DEFİNİ ve KAYSERİ'DEKİ ÜLKÜCÜ GENÇLİK 12-05-2020 12:09 İDAM CEZALARI VE DAR AĞACINDA CAN VERENLER 11-05-2020 15:31 SOKAKLARA ÇIKMA YASAKLARI 09-05-2020 20:19 DANIŞTAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANMIŞ 08-05-2020 11:45 KURUMLAR VE KURALLAR REJİMİ OLAN; DEMOKRASİMİZ 07-05-2020 14:50 ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA 29-04-2020 19:54 SURİYELİ GENCİN ÖLÜMÜ VE POLİSİN TUTUKLANMASI 29-04-2020 14:55 BÜROKRASİ - BÜROKRAT...SİYASET - SİYASETÇİ 28-04-2020 10:53 HUKUKÇULARIN VE TÜM YURTTAŞLARIN BİLGİLERİNE 26-04-2020 19:21 ANAYASA HUKUKU KARŞISINDA; TUTUKLAMA KARARI 25-04-2020 13:57 EVET...BUGÜN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 23-04-2020 12:36 İNFAZ YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE AF 20-04-2020 21:17 "BELEDİYE; ŞEHRİN ANNESİDİR...." 16-04-2020 21:53 İÇİŞLERİ BAKANI SN. SOYLU'NUN İSTİFASI 13-04-2020 17:08 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 06-04-2020 21:16 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2020 22:36 " VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR" 04-04-2020 21:46 VALİLİK ve VALİ 03-04-2020 22:16 BELEDİYELERİN GELİRLERİ- GİDERLERİ VE BAĞIŞ TOPLAMALARI 02-04-2020 20:47 TBMM'DEKİ HEKİM MİLLETVEKİLLERİMİZ, HAYDİ HASTANEYE 31-03-2020 19:28 MAZBATASI İPTAL EDİLEN CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI... 27-03-2020 20:35 CORONA KAPMADIM. KARANTİNADA DEĞİLİM. EVİMDE HAPİSİM 26-03-2020 17:33 ÜLEN CORONA VİRÜSÜ..! 19-03-2020 13:25 CORONA VİRÜSÜ, YARATTIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE PANİK 18-03-2020 13:39 Medya Haberi... 10-03-2020 20:52 Yargıtay Başkanı ve söyledikleri... 09-03-2020 20:41 SAVAŞ... SAVAŞ... 05-03-2020 00:59 AVUKAT... AVUKATLIK MESLEĞİ... 28-02-2020 16:18 AVUKATLIK MESLEĞİ VE KUTSAL SAYDIĞIMIZ SAVUNMA 24-02-2020 11:27 TARTIŞILAN MAHKEME KARARLARI VE KARAR VEREN HAKİMLER 20-02-2020 14:53 GEZİ OLAYI İLE İLGİLİ VERİLEN BERAAT KARARI 18-02-2020 23:10 Prof. Dr. Burhan KUZU Hoca OLAYI 18-02-2020 19:04 ÜLKEMDE SON GÜNLERDE YAŞANAN ACI FELAKETLER 08-02-2020 22:00 CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUĞU OLANLAR.... 06-02-2020 21:36 KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ŞEHİRLER PADİŞAHI, CANIM İSTANBUL 27-01-2020 21:09 DEPREMLER... 25-01-2020 19:03 ANAYASA NEDİR? 23-01-2020 13:15 BAĞIMSIZ YARGI 21-01-2020 22:04 "TOPRAK İŞLEYENİN; SU KULLANANDIR" 19-01-2020 10:53 "ANAYASAYI TANGUR...TUNGUR ETMEK....." 12-01-2020 21:43 BAŞKANLIK SİSTEMİ 07-01-2020 19:20 HAKİMLERİN; GÖREVLERİ NEDENİYLE CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUKLARI 05-01-2020 21:41 ARABULUCU VE UZLAŞTIRMACI 04-01-2020 11:39 YARGI REFORMU 02-01-2020 20:05 KARADENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI 27-12-2019 08:27 27 Aralık... 27-12-2019 08:26 İLK ÇAĞI YAŞATAN SANAT ve SANATÇI 23-12-2019 11:19 ARABULUCULUK ve UZLAŞTIRMACILIK 13-12-2019 22:22 T B M M.'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 12-12-2019 22:02 BİR ULU ÇINAR 09-12-2019 12:59 TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE... 24-11-2019 08:29 İŞSİZLİK VE ÜLKEMİZDEKİ İŞSİZ İNSAN SAYISI 18-11-2019 11:05 BİR PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL GEÇTİ, BU ÜLKEDEN-ÜLKEMİZDEN 12-11-2019 10:33 "GERÇEK HAKİM-SAVCIYA MEMLEKETİN İHTİYACI VAR...." 08-11-2019 12:16 LAİK CUMHURİYET 28-10-2019 13:22 SİYASETÇİNİN İKİ ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 27-10-2019 20:04 YIL 2004... AYLARDAN MART...SEÇİM GÜNÜ 25-10-2019 09:24 YARGIDA NELER OLUYOR? 21-10-2019 22:22 İSTANBUL SİRKECİ ve HAYDARPAŞA GARLARININ İHALESİ 21-10-2019 14:48 YARGI REFORMU VE HAZIRLANAN PAKET! 09-09-2019 09:28 YENİ ADLİ YARGI AÇILIŞ TÖRENİ 01-09-2019 16:51 AÇIĞA ALINAN BAŞKANLAR, GÖREVLERİNE SON VERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE KAYYIMLAR 30-08-2019 16:54 KADIN CİNAYETLERİNİN KÖKENİ ve BOYUTLARI 25-08-2019 19:51 ŞÜPHELİ KONUMUNA SOKULMAK BENİ YARALADI 23-08-2019 10:43 GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE BU TASARRUFUN HUKUKSAL BOYUTU 21-08-2019 17:10 FEYZİOĞLU, BAROLARIN KARARLARI VE SIKINTILAR 19-08-2019 17:45 FETÖ CEMAATİ VE DİĞER CEMAATLER 19-08-2019 12:13 ORMAN YANGINLARI 12-08-2019 13:09 DEPREMLER... 11-08-2019 13:17 KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI 07-08-2019 11:25 NAFAKA 07-08-2019 11:01 KURTULUŞ İSLAMDA DEĞİL; LAİK DEVLET YAPISINDA 03-08-2019 12:00 İLAHİ ADALET 29-07-2019 17:59 MEKTEB-İ HARBİYE 22-07-2019 14:19 ORMANLAR YANARKEN, PARDON YAKILIRKEN ! 16-07-2019 20:49 15 TEMMUZ 2016-DARBEYE KALKIŞMA 16-07-2019 11:23 SEÇİMLERDE; TASNİF ve SAYIMLARDA YAŞANAN SIKINTILAR 08-07-2019 20:51 MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ 06-07-2019 20:46 FETÖ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 04-07-2019 11:47 İSTANBUL SEÇİMİNDE GÖREV ALANLAR VE MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-06-2019 05:44 YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNİN İPTALİ KARARININ GEREKÇESİ 23-05-2019 20:53 İSTANBULLULARA DUYURULUR... 10-05-2019 20:50 EVET... YSK'NIN SAYIN ÜYELERİ... 09-05-2019 19:31 POLİS MEMURLARININ OY KULLANMA HAKLARI 08-05-2019 10:43 İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ (2) 07-05-2019 20:56 İPTAL EDİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİ 07-05-2019 09:13 1 MAYIS 30-04-2019 19:52 ABDULKADİR SELVİ'NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE... 30-04-2019 12:01 YSK'NIN ZOR GÜNLERİ 29-04-2019 09:38 DOĞRU MUDUR, BİLİNMEZ 06-04-2019 19:52 YSK VE MAZBATA... 04-04-2019 12:20 DÖVİZİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ...TÜRK PARASININ ÖNLENEBİLİR DÜŞÜŞÜ 27-03-2019 10:23 SEÇİME DOĞRU BİLİNMESİ GEREKENLER 23-03-2019 16:16 SEÇİM YASAKLARI, YSK VE SEÇİM KURULLARININ KARARLARI 21-03-2019 10:15 ÇANAKKALE ZAFERİ 19-03-2019 14:50 YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARINI ve HEPİMİZİ BEKLEYEN SORUNLAR 04-03-2019 10:45 ORMANLAR 22-02-2019 18:59 BURHANETTİN KOCAMAZ'IN DURUMU VE YAPILACAK İŞLEMLER 21-02-2019 12:26 ŞÖYLE BİR GERİYE DÖNÜP BAKALIM... 10-02-2019 16:04 MAHKEME KARARLARI ve BAĞLAYICILIĞI 30-01-2019 17:43 HAYALİ SEÇMEN SÖYLENTİLERİ VE İTİRAZLAR 27-01-2019 19:02 BİNALİ YILDIRIM VE "İSTİFA"... 21-01-2019 13:06 SEÇMENİ BELİRLEME SİSTEMİ 18-01-2019 08:17 PADİŞAHIN İŞİ NE? 16-01-2019 09:02 AF GELİYOR...AF... 15-01-2019 18:58 " AĞZI OLAN KONUŞUYOR..." 15-01-2019 18:38 "ANAYASAYI TANGIR-TUNGUR ETMEK" 13-01-2019 18:24 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 11-01-2019 10:04 SEÇMENLERİN DİKKATİNE 07-01-2019 13:34 YSK'NIN KARARI 04-01-2019 12:17 1967-1970'Lİ YILLAR 02-01-2019 12:32 Gelin-Kayınpeder Evliliği ve Yargıtay'ın Onayı 28-12-2018 06:28 SANAT ve SANATÇI... 25-12-2018 10:31 BİR MEDYA HABERİ 23-12-2018 13:40 SON TREN KAZASI 16-12-2018 15:31 FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER ve ŞİDDET OLAYLARI 12-12-2018 17:12 HAKİM-SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARI NE OLACAK? 10-12-2018 11:25 ERGENEKON ve BALYOZ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 03-12-2018 08:08 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZ 30-11-2018 21:07 NE DEMEK İSTİYOR BU GAZETECİ YAZAR? 25-11-2018 19:48 AİHM KARARI ve HUKUK DEVLETİ 24-11-2018 17:51 TARTIŞILAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 17-11-2018 19:43 EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI TARTIŞMALARI 14-11-2018 11:45 10 KASIM 09-11-2018 19:14 ULUCANLAR CEZAEVİ 07-11-2018 15:48 SUUDİLERİN ADALETİ 04-11-2018 16:29 CHP'NİN YEREL YÖNETİM ADAYLARI 29-10-2018 10:54 SİYASETÇİNİN iki ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 26-10-2018 19:19 ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ ve EMPERYALİZMİ 23-10-2018 19:33 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI ECEVİT 22-10-2018 18:07 HUKUKUMUZDA VASİYETNAME... CHP ve İŞ BANKASI 18-10-2018 06:18 TUTUKLANAN AVUKAT 06-10-2018 20:38 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN; ADAYLARIMIZ 06-10-2018 11:12 DOĞAL AFET ENDİŞESİ... 01-10-2018 18:17 AF.....AF......AF..... 26-09-2018 15:09 DIŞ GÜÇLER 21-09-2018 17:34 GREV-LOKAVT... 18-09-2018 13:16 BAKANLIK ve BAKAN 07-09-2018 14:15 HUKUK ve DEMOKRASİ... 02-09-2018 18:16 "TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERECEKLER" 29-08-2018 20:54 DOLARIN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ 13-08-2018 13:01 BİZİM KÖY ve MAHMUT MAKAL... 11-08-2018 07:58 DOĞU İLLERİMİZ ve PKK 08-08-2018 13:25 ADNAN OKTAR HOCA 01-08-2018 10:37 DARBE GİRİŞİMİ... 16-07-2018 12:03 SEÇİM... 21-06-2018 20:07 SEÇİM GÜNÜ NELERE DİKKAT ETMELİ? 19-06-2018 18:36 YSK BAŞKANI VE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI 15-06-2018 10:58 AK PARTİLİLERE YAPILAN "ÇİRKİN" SALDIRI 14-06-2018 21:30 CUMHURBAŞKANI ADAYLARIMIZ 10-06-2018 16:45 DİPLOMA veya ŞAHADETNAME 10-06-2018 16:38 CUMHURBAŞKANI-KOMUTAN VE İFTAR... 03-06-2018 22:11 CUMHURBAŞKANI VE YARGI İLİŞKİSİ... 02-06-2018 11:37 YSK'YA İTİRAZLAR... 29-05-2018 11:21 "ÖNCE GÜVENCE VERMELİLER" 27-05-2018 15:28 DDY YÖNETİCİLERİ BİLMEM, NE DÜŞÜNÜR? 18-05-2018 09:25 SUSAYIM DİYORUM, OLMUYOR... 14-05-2018 20:20 Endişeli SORULAR 10-05-2018 06:17 CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMENİN KOŞULLARI 04-05-2018 19:41 HAKİMLİK SINAVI ve HAKİM ATAMALARI 03-05-2018 18:36 OYNANIRSA MUTSUZ SONLA BİTECEK OLAN SENARYO 25-04-2018 18:57 SEÇİME DOĞRU 24-04-2018 12:19 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ (2. BÖLÜM) 21-04-2018 08:14 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ... 20-04-2018 20:33 ERKEN SEÇİM KARARI 19-04-2018 10:44 17 NİSAN VE KÖY ENSTİTÜLERİ... 18-04-2018 08:44 İSTİKLAL MARŞIMIZ ve DEĞİŞİMİ 26-03-2018 09:56 YARGIDAKİ ATAMALAR ve FETO TUTUKLULARI 23-03-2018 20:55 SAKARYA'DA KURULAN "ÇİFTLİK BANK" 21-03-2018 13:42 ZAFERİN KAHRAMANLARI 19-03-2018 21:20 KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ Mİ? 14-03-2018 20:31 YSK VE SEÇİM 12-03-2018 20:37 58 kopyacı, hakim olmuş! 05-03-2018 08:36 ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI 26-02-2018 23:06 TBB'NİN 24 ŞUBAT ANKARA TOPLANTISI 26-02-2018 09:49 TBB VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 22-02-2018 21:55 BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ... 14-02-2018 19:41 DİLİMİZ TÜRKÇE VE ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2018 11:08 CHP KURULTAYINDAKİ İMZA SORUNU-ETKİLERİ 04-02-2018 22:00 CHP KURULTAYA GİDİYOR... AMA... 31-01-2018 23:31 KANAL İSTANBUL PROJESİ 28-01-2018 21:03 HUKUK DEVLETİ 25-01-2018 10:39 HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI 14-01-2018 10:39 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 12-01-2018 08:29 İRAN'DAKİ SON OLAYLAR 04-01-2018 08:20 DÜN, BUGÜN ve YARIN... 26-12-2017 19:23 NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİLİVRİ CEZAEVİ 20-11-2017 20:43 TANRI BİZİM TOPLUMA İKİ MUSTAFA GÖNDERDİ 10-11-2017 09:45 YEREL YÖNETİM-Belediye-SEÇİMLERİ 28-10-2017 21:52 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI, ECEVİT 20-10-2017 22:39 Bölge Adliye Mahkemesi ve O Karar... 15-10-2017 21:47 İHRAÇ EDİLEN SON HAKİM-SAVCILAR 08-10-2017 11:35 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI 04-10-2017 19:35 BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI 30-09-2017 22:30 DİYANET İŞLERİ YENİ BAŞKANI... 21-09-2017 18:14 SAVUNMASIZ Bir Yargı Yılı Açılışı 06-09-2017 20:51 SOSYAL MEDYADAN BİR SON DAKİKA HABERİ 23-08-2017 22:46 FETO, SİYASET, HUKUK VE HUKUKÇU... 17-08-2017 22:52 BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI 01-08-2017 13:05 EVLENME BAŞVURUSU ve TÖRENİ 27-07-2017 17:20 DEPREM ve BODRUM İLÇEMİZ 24-07-2017 22:23 AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-07-2017 19:43 ADALET YÜRÜYÜŞÜ..İ. 11-07-2017 14:17 ZEHİRLENEN ASKERLER... 19-06-2017 22:11 YSK ve KARARLARI 10-06-2017 22:45 BİROL ERDEM....Lütfen KONUŞ..! 03-06-2017 21:23 BU SORUYU NEDEN SORDULAR BİLMİYORUM 27-05-2017 22:09 DOĞU BÖLGEMİZİN PARİS'İ...VAN 20-05-2017 09:29 SON ATANAN HAKİMLERİMİZ 15-05-2017 08:34 ATATÜRK'E HAKARETLER ÖNLENEBİLİR AMA... 11-05-2017 00:05 YSK ve CHP'nin SUÇ DUYURUSU... 05-05-2017 23:26 CHP'Yİ UMUT GÖRENLERİN DİKKATİNE... 03-05-2017 21:54 YSK RAPORTÖR İHDAS ETMELİ 28-04-2017 11:49 YSK ve KARARLARI 24-04-2017 00:19 BU UYARI HEPİNİZE..! 12-04-2017 08:49 SANDIKTA KİMİN, NE GÖREVİ VAR? 10-04-2017 15:21 SEÇMEN YURTTAŞLARIMIN DİKKATİNE 09-04-2017 13:12 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2017 21:14 HSYK'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ 03-04-2017 10:02 EVET Mİ? HAYIR MI? 28-03-2017 19:43 BU ZAFERİN KAHRAMANLARI İÇİN SAYGIYA DAVET 20-03-2017 09:14 ÜLKEMİZİN ONURU HASAR GÖRMÜŞTÜR... 13-03-2017 21:42 AVRUPA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ 13-03-2017 10:35 Avrupa Ülkelerini Protesto Mu? 11-03-2017 22:27 YÜZÜMÜZE TÜKÜRSENİZ DE..! 07-03-2017 21:03 SEÇMENLER VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE 20-02-2017 22:07 ASKI SÜRESİ GEÇİNCE İTİRAZ OLMAZ 19-02-2017 17:06 BUNLARI YAZARKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM 17-02-2017 19:13 DİLİMİZ TÜRKÇE Ve ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2017 11:10 SEÇİM VE REFERANDUM ÜZERİNE... 10-02-2017 23:44 SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT 08-02-2017 09:58 BU GÜNLERDE YAŞANAN PANİK... 06-02-2017 23:00 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANAYASA MAHKEMESİ 03-02-2017 20:54 ANAYASA NEDİR? 23-01-2017 21:34 1961 ANAYASASI'NIN GETİRDİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI 22-01-2017 12:44 SÖZÜN BİTTİĞİ YER... 10-01-2017 21:52 KAYSERİLİLER UYANIK OLALIM... 17-12-2016 20:12 CİZRE HALKINA MİNNETTARIM... 22-11-2016 19:26 DUAYEN GAZETECİ NAİL GÜRELİ ANISINA... 28-10-2016 15:18 YENİ BİR TARTIŞMA... 25-09-2016 12:53 TARIK AKAN, NUR İÇİNDE YAT... 19-09-2016 20:31 Mekteb-i Harbiye 21-07-2016 21:12 Vekiller, Öncelikli Görev Sizin 10-07-2016 13:04 Suriyeli Sığınmacılar Ve T.C. Vatandaşlığı 07-07-2016 01:11 Hakimlik, Yüreklilik İster 04-07-2016 01:54 Cumhurbaşkanının Diploması Yargıya Taşındı 28-06-2016 22:49 Kurtuluş İslam'da Mı? 26-06-2016 12:25 Yine Yargının Sorunları 24-06-2016 23:05 Hukuk Yasalardan İbaret Değil 19-06-2016 13:40 Clay'ın Cenaze Töreni Ve Erdoğan 12-06-2016 18:54 Ülkemde Demokrasi Ve Görüntüleri 11-06-2016 00:36 Cumhurbaşkanımız Ve Tartışılan Diploması 08-06-2016 18:28 Dokununmazlık Sorunları 21-05-2016 23:29 Ağzı Olan Konuşuyor 14-05-2016 13:52 Elinizi Yargıdan Çekiniz 03-05-2016 22:24 Dinsel Kurallar Ruhanidir 27-04-2016 23:28 Tıkanmayı Mahkeme Hakimi Çözer 11-04-2016 21:38 54 Hakim-Savcıya Kamu Davası 27-03-2016 23:42 Harem ... Harem... 11-03-2016 22:05 Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Amacını Aştı 02-03-2016 12:01 Ormanlar 23-02-2016 18:22 Hakimlerin, Savcıların Konumları Ve Sorumlulukları 13-02-2016 22:33 Darbe Anayasası Ve Darbe Yasaları 07-02-2016 21:59 Yeni Anayasa Aldatmacadır 05-02-2016 20:01 Mevcut TBMM'nin Anayasa Yapma Yetki Ve Görevi Yoktur 04-02-2016 10:36 Başsağlığı.. 21-01-2016 22:07 Başkanlık Sistemi 08-01-2016 21:35 Geç Kalmayalım 03-01-2016 10:34 Sonumuz Hayrolsun... 19-12-2015 22:04 "Gelin Kayınpeder Evliliğine" Yargıtay Onay Verdi 14-12-2015 10:07 Hakimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları 05-12-2015 23:33 “Can Dündar ve Tutuklanma Olayı” 27-11-2015 23:42 Türk-Rus İlişkileri... 24-11-2015 22:17
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA