Akyazı
Giriş Tarihi : 30-12-2021 12:46   Güncelleme : 30-12-2021 12:46

Akyazı'da Ocak ayı Meclisi bu gündem maddeleriyle toplanıyor

Akyazı'da Ocak ayı Meclisi bu gündem maddeleriyle toplanıyor

Akyazı Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı; Belediye Meclis Salonunda 4 Ocak 2022 Salı Günü Saat:14.00 de gerçekleştirilecek. İŞTE GÜNDEM MADDELERİ:

4 OCAK 2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

1- Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 20.12.2021 tarih ve 11479 sayılı yazıya istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesi "Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir." hükmüne istinaden 2022 Yılı Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu.

 

2- Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 20.12.2021 tarih ve 11487 sayılı yazıya istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden meclis üyeleri arasından gizli oy ile denetim komisyonu üye seçiminin yapılması, denetim komisyonu üyelerine katılacakları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının ve denetim komisyonu çalışmalarında uzman kişi (belediye ve bağlı kuruluşları dışında) görevlendirilecek ise uzman kişiye yapılacak günlük ödemenin belirlenmesi hususu.

 

3- Yazı İşleri Müdürlüğünden havale edilen 27.12.2021 tarih ve 11784 sayılı yazıya istinaden, Akyazı Belediye Meclisi tatil ayının belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.

 

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden havale edilen 29.12.2021 tarih ve 11864 sayılı yazıya istinaden, 31/12/2021 tarihi itibari ile sözleşme süreleri dolan ve 2021 yılı içerisinde münhal bulunan kadrolarda istihdam edilen 1 Tam Zamanlı Veteriner, l Tam Zamanlı Avukat, 9 Tam Zamanlı Mühendis, 7 Tam Zamanlı Tekniker, 1 Tam Zamanlı Programcı, 3 Tam Zamanlı Teknisyen ve l Tam Zamanlı Eğitmenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden sözleşmelerinin yenilenmesi ve sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

 

5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 29.12.2021 tarih ve 11874 sayılı yazıya istinaden, Akyazı -Yahyalı Duble Yol Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla 4 adet taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereği Taşınmaz alımı, takası ve 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddeleri gereğince yol'a denk gelen kısımlarının "Yol" olarak kamulaştırılması iş ve işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

 

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden havale edilen 29.12.2021 tarih ve 11874 sayılı yazıya istinaden, 1/25000 ölçekli Sakarya, Akyazı-Kuzuluk Termal Turizm Çevre Düzeni Planında kalan ve ilgili arazide yapılması planlanan turizm tesislerine ulaşımı sağlamak için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 nci maddesinin e) fıkrası gereğince, Akyazı Orman İşletme Şefliğine ait krokide gösterilen yol güzergahında bulunan tescil harici alanlardan yol tahsis talebinin yapılması iş ve işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi hususu.

 

7- Zabıta Müdürlüğünden havale edilen 29.12.2021 tarih ve 11875 sayılı yazıya istinaden, 2022 yılı Zabıta Memurları Fazla Çalışma ücretlerinin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi hususu.